SUPER PRIVE CARS REGLEMENT 2021:

 

DE BERICHTEN, WELKE OP FACEBOOK GEPLAATST WORDEN (Camso sprl) MAKEN INTEGRAAL DEEL UIT VAN DIT REGLEMENT.

 

Wijzigingen en belangrijke punten in het rood.

 

TOEGELATEN AUTO'S:

 

Alle auto's welke standaard minimaal 100pK DIN en maximaal 150 pK DIN hebben zijn toegelaten, zowel 2, 3 of 4 kleppen per cylinder; zowel 4, 2 + 2 of 2 zitplaatsen zijn toegelaten.

 

DE AUTO'S MOETEN EEN MINIMALE VERHOUDING GEWICHT/pK HEBBEN VAN 6,1 !!!!

 

NIET TOEGELATEN AUTO'S:

 

- Auto's met Variocam, VTEC en Vtti

- Auto's met 4 x 4

Diesel auto's

BANDEN en VELGEN:

a/ Velgen:

- De velgen mogen maximaal 7" breed zijn. Stalen of licht metalen velgen zijn toegelaten.

- De velggrootte is vrij. Men mag 13", 14" of 15" gebruiken.

- Men mag bijvoorbeeld vooraan 14" gebruiken en achteraan 13"

- Op dezelfde as moet dezelfde velggrootte gebruikt worden. Men mag bijvoorbeeld NIET links vooraan 13" gebruiken en rechts vooraan 14" om meer "stagger" te krijgen en aldus gemakkelijker de bocht in te komen.

 

Spoorverbreders zijn NIET toegelaten.

b/ Banden:

- De maximale breedte welke mag gebruikt worden is 185 (dus geen 195 toegelaten). Smaller dan 185 mag ook.

- Er mag serie 70, 65, 60 en 55 gebruikt worden. Serie 50 of lager is NIET toegestaan.

- Toegelaten Banden:

a/ FALKEN ZIEX ZE 912 EN 914.
185/60 R13
185/60 R14
185/55 R14
185/55 R15
185/60 R15

b/ YOKOHAMA S DRIVE

c/ TOYO PROXES CF2

VEILIGHEID:

- een rolkooi conform het algemeen reglement(met kopsteun dus) is verplicht

- een 4-punts veiligheidsgordel is verplicht

- Een nekband uit brand-vertragend materiaal (ter voorkomen van de nekslag – whiplash) is verplicht.
-
een
net in de opening van de zijruit, kant piloot, wordt ten sterkste aangeraden

-    - Alleen een gelagerde vooruit is toegelaten

-    - versterkingen onder de motorkap en in de koffer zijn verboden

- De batterij moet goed vastgemaakt worden. Als hij binnen geplaatst wordt, dan moet hij voldoen aan punt 10 van het algemeen reglement voor de bouw van de speedway-auto’s (zie pagina 6) . Hij mag NIET geplaatst worden op de plaats van de passagier. Als hij binnen geplaatst wordt, dan moet hij vastgemaakt worden tussen de B-zuilen en de achteras.

- Versterkingen en trekhaken zijn verboden. Wanneer de trekhaak afgezaagd wordt, dan moet dat op minstens 30cm van het achterste van de auto

- De benzineleidingen mogen uit koper, rubber of plastiek zijn. Er wordt aangeraden om versterkte speciale racing benzineleidingen te gebruiken.. De benzinebak moet volledig afgeschermd worden (vb met omgekeerde plastieken bak of een plaat), zodat geen benzine op de piloot kan spuiten. De benzinebak moet minstens op 30cm van de zeten van de piloot verwijderd zijn. De benzinebak mag NIET op de plaats van de passagier geplaatst worden. Indien de benzinebak binnen geplaatst wordt, dan moet dit gebeuren tussen de lijn tussen de B-zuilen en de achteras. De benzinebak mag NIET achter de achteras geplaatst worden.

 

CARROSSERIE:

 

- De spatbordverbredingen mogen maximaal 5cm bedragen, bovenaan het wiel gemeten. Daar negatief op de wielen toegelaten is, kan het dus zijn, dat onderaan de verbreding iets meer is dan 5cm.

- De verbredingen moeten onderaan afgerond zijn.

- De verbredingen mogen geen scherpe randen hebben en mogen niet met buizen of ander materiaal versterkt worden.

- De verbreding onderaan de deurdorpel mag maximaal 5cm verbreed worden, gemeten vanaf deze deurdorpel.

 

MOTOR - VERSNELLINGSBAK - OPHANGING - DIFFERENTIËEL:

 

- De motor moet VOLLEDIG standaard blijven; er mag niets veranderd worden uitgenomen:

a/ men mag de delen van de motor balanceren en equilibreren, maar NIET verlichten

b/ men mag tussenschotten in het carter inbouwen om te vermijden dat de oliepomp lucht aanzuigt

c/ de sproeiers in de carburator zijn vrij

- Vanaf de uitlaatcollector, welke standaard moet blijven, is de rest van de uitlaat vrij, maar er moet minstens één standaardpot (merk vrij) gebruikt worden. HET ACHTERSTE DEEL VAN DE UITLAAT/BUIS MOET MINSTENS TOT AAN DE ACHTERAS KOMEN. Opgelet: max. 89dBA op gelijk welk toerental

- Vering: het originele concept moet behouden blijven. Alleen normaal in de handel gebruikte schokdempers zijn toegelaten (race schokdempers zijn verboden).

Schokbrekers waarvan men ALLEEN HET INVEREN regelen kan zijn toegelaten. Schokbrekers, waarvan men het inveren EN uitveren regelen kan, zijn verboden.Alleen BILSTEIN B6 en B14 of andere schokbrekers, welke door Camso toegelaten worden, mogen hiervoor gebruikt worden. Het inbouwen van schroefdraad om te hoogte van de auto te regelen, zaoals bij de Lightning Rods, is toegelaten.

ZEER BELANGRIJK: Men is niet verplicht om met deze Bilstein B6 en B14 te rijden. De piloten mogen verder de schokbrekers gebruiken, welke ze op de auto hadden, begin 2018. Alle piloten moeten, bij hun eerste deelname in 2019 bij de Super Prive Cars, Camso melden met welke schokbrekers ze rijden, tenzij, degenen, welke met dezelfde schokbrekers rijden als in 2018.

Wordt er vastgesteld, dat een piloot rijdt met een schokbreker welke zowel bij het inveren als bij het uitveren regelbaar is, dan volgt een DEFINITIEVE SCHORSING in de klasse.

HOUTEN OF RUBBER BLOKKEN OM DE VERING TE BLOKKEREN ZIJN TOEGELATEN.

De olie in de schokdempers mag vervangen worden door een dikkere olie. De ophanging mag verlaagd worden door inkorten of verwarmen der spiralen (de originele diameter moet behouden blijven) of door het bewerken der bladveren (mogen niet samengelast worden). Verstevigingsstangen mogen boven op de veerpoten bevestigd worden. CAMBER EN CASTER ZIJN VRIJ. De wijze waarop dit bekomen wordt is vrij. De wielbasis mag niet veranderd worden. Er is een tolerantie van maximaal 1% toegestaan op de wielbasis. De positie van de achteras en van de achterwielen mag niet veranderd worden.

UITLAAT: Camso heeft een professionele decibelmeter gekocht om het geluid van de uitlaten van de auto's te meten. In het begin van het seizoen zullen alle auto's gemeten worden. Andere metingen kunnen plaats hebben, gedurende het seizoen. Het geluid wordt op 1 à 2 meter achter de auto, onder een hoek van 45° tegenover de lengteas van de auto gemeten. Maximum toegelatezn is 89dBA

- De verhoudingen van het differentieel mogen veranderd worden. Vastlassen van het differentieel is verboden; sperdifferentieel is verboden, ook als het standaard op het voertuig staat

-  - De complete versnellingsbak of de verhoudingen ervan mogen veranderd  worden, maar alleen met standaardstukken van een ander merk of type

-  - Racingremplaketten zijn toegelaten.

 

 

I INSCHRIJVINGEN:

 

De inschrijfprocedure is dezelfde als bij de Prive Cars en Bangerstox. Er kan op de ene wedstrijd ingeschreven worden voor de volgende wedstrijd.
Daarna moeten de betalingen moeten de betalingen opgestuurd worden PER POST. Deze moeten ten laatste de MAANDAGMIDDAG voor de wedstrijd toekomen, dit voorzover er nog plaats is.

De piloten, welke hun inschrijving opsturen, moeten dit doen door biljetten op te sturen (GEEN muntstukken). Dit moet wel gebeuren conform de Wetgeving (eventueel opsturen via DHL etc.) Indien er toch muntstukken opgestuurd worden, zal de inschrijving niet aanvaard worden en zal de piloot geschorst worden. Er worden geen cheques of credietkaarten of paypal aanvaard.

ER WORDEN GEEN INSCHRIJVINGEN AANVAARD WELKE NAAR HET CIRCUIT GESTUURD WORDEN.

ADRES WAAR NAARTOE DE INSCHRIJVING MOET OPGESTUURD WORDEN IS:

ROLAND VANDERMEERSCH

KOHLSTRASSE 35

D-40883 RATINGEN

Duitsland


- Inschrijvingen, welke per aangetekend schrijven verstuurd werden, en welke wij de Dinsdag voor de wedstrijd ontvangen, worden NIET meer aanvaard, daar wij deze eerst de Woensdag kunnen afhalen en wij op dinsdagnamiddag de programma’s drukken.

INSCHRIJFGELD : De deelname in de Super Prive Car klasse kost 17 Euro per wedstrijddag. Deze inschrijving geeft GEEN recht op een gratis inkom. Wanneer de deelnemer zijn race auto binnen wenst te plaatsen, moet hij 3€ parking betalen.

DIVERS:

- De auto's moeten mooi geschilderd zijn en wat carrosserie betreft in goede staat verkeren (geen roestplekken – geen wrakken, zoals soms bij de Prive Cars.)

- Er is GEEN prijzengeld en er zijn GEEN mekanieker-tickets.

- De bodemplaat moet volledig standaard blijven. Er mag maximaal een opening gemaakt worden van 50cm x 50cm voor het doorlaten van de uitlaat

- Startopstelling idem als bij de Internationale klassen.

- Nummers moeten goed leesbaar zijn en gaan van 10 tot 199

- Vanaf 2015 mag er slechts nog één auto per wedstrijddag gebruikt worden. Er mag dus niet meer, zoals vroeger, een tweede auto gebruikt worden op een wedstrijddag. Indien er wedstrijden zijn op zaterdag en zondag, dan zijn dit twee verschillende wedstrijddagen. ER MAG TIJDENS EEN ORGANISATIE NIET DE AUTO VAN EEN ANDERE DEELNEMER, WELKE DIE ORGANISATIE INGESCHREVEN WAS EN GEREDEN HEEFT, GEBRUIKT WORDEN.

- Wegens de onzekerheid van het kalender, wordt er in 2021 GEEN kampioenschap in de klasse georganiseerd.

- Alles wat niet uitdrukkelijk volgens dit reglement toegelaten is, is verboden. Dit betekent: moet standaard blijven en mag in niets veranderd worden.

-         

-         

 

-         

-         

-         

-