REGLEMENT BANGERSTOX 2021

 

ALLE BERICHTEN, WELKE OP FACEBOOK (Camso sprl) MAKEN INTEGRAAL DEEL UIT VAN HET CAMSO REGLEMENT, ook als ze niet expleciet in dit reglement opgenomen zijn.

 

In het rood de wijzigingen plus enkele balangrijke punten voor 2021

Zijn bijna dezelfde auto’s, welke in de Prive Car klasse gebruikt worden, maar waarbij LICHT CONTACT toegelaten is.

De definitie van een Bangerstox is een spotgoedkope auto, welke volledig standaard blijft. De bedoeling is om op een goedkope manier en zonder veel werk aan de wagen speedway te rijden.

Internationale piloten kunnen ook bij de Bangerstox meerijden; ook als ze die dag in een andere klasse rijden. Ze moeten wel ingeschreven zijn en hun inschrijfgeld betaald hebben, zoals de anderen. Ze starten op ¾.

ER MAG SLECHTS EEN AUTO PER WEDSTRIJDDAG GEBRUIKT WORDEN.

Geen auto’s groter en zwaarder dan een Ford Sierra zijn toegelaten (geen Opel Omega; Renault R 25).
Geen auto’s kleiner dan een Renault R5.
Auto’s met Diesel motoren zijn verboden.

TOEGELATEN AUTO:

a/ Auto’s met 8 kleppen met maximaal 2000cc en maximaal 110pK DIN standaard

b/ Auto’s met 12 of 16 kleppen met maximaal 2000cc en maximaal 95 pK DIN standaard.

Stationwagen of break zijn toegelaten.
Injectie monopoint en multipoint is toegelaten.

c/ Voor de PRE 1980 in juni geldt een speciale regeling:
- Er worden alleen 8 kleppers toegelaten. Dus GEEN 12 of 16 kleppers.
- Voor deze ene wedstrijd, mag een motor omgebouwd worden (bijvoorbeeld een Ford 2000 motor in een Mercedes 220 uit 1965) en hoeft niet noodzakelijk bij de carrosserie te behoren. De motor mag wel niet meer dan 2000cc hebben en niet meer dan 110pK din standaard hebben, tenzij toelating door Camso. Er kunnen ook kleinere auto's toegelaten worden.
- Het is de bedoeling, dat alleen “speciale” auto’s aan deze wedstrijd deelnemen. Daarom moet eerst de toelating aan Camso gevraagd worden. Ten uitzonderlijke titel en alleen voor deze wedstrijd, kunnen ook auto’s toegelaten worden, welke meer dan 2000cc hebben.

NIET TOEGELATEN AUTO'S:

a/ Turbo en 4 x 4
b/ Twin Cams
c/ Citroen 2pK; Citroen Dyane; Citroen AX; Daf 44; Ford Granada; Ford Mondeo; Ford Scorpio; alle modellen Mercedes; Amerikaanse auto's; Volvo 140, 240,740,940
d/ Opel Vectra B

e/ Citroen CX

f/ Auto's met DIESEL MOTOREN

g/ Honda CRX en Civic, welke standaard meer dan 900kg wegen

g/ Alle auto's, welke een gevaar zouden kunnen betekenen voor de piloot zelf of voor andere piloten.


VELGEN en BANDEN:

a/ VELGEN: zijn vrij. Er mag zowel velg 13", 14" of 15" gebruikt worden. Men mag bijvoorbeeld vooraan velg 15" gebruiken en achteraan velg 14". Op een as moet dezelfde maat velg gebruikt worden. Men mag NIET bijvoorbeeld links vooraan 13" gebruiken en rechts vooraan 14" om aldus meer stagger te krijgen en gemakkelijker door de bocht te gaan !! Zowel stalen als licht metalen velgen zijjn toegelaten.
Velgen mogen niet omgekeerd worden en spoorverbreders zijn NIET toegelaten.

LOOD AAN DE VELGEN MOET VERWIJDERD WORDEN, OP STRAFFE VAN NIET STARTEN.


b/ BANDEN: Alleen gewone straatbanden, welke in de normale handel nieuw niet meer kosten dan 70€ BTW inbegrepen zijn toegelaten.

- Op velg 13" mag men maximaal banden 185 gebruiken (dus geen 195 op velg 13")

- Op velg 14" en 15" mag men maximaal banden 195 gebruiken.

De banden mogen geen lager profiel hebben dan serie 60. Dit betekent dat serie 70, 65 of 60 toegelaten is. Serie 55 of 50 is NIET toegelaten. De banden mogen niet uit de carrosserie steken.

Dubbele flappen over de banden zijn toegelaten (om lekke banden te vermijden)

 

CARROSSERIE:

- Er mogen geen carrosseriedelen (vb. lichten, spatborden, bumpers etc.) vastgelast worden. De carrosserie moet volledig standaard blijven.

- Er mag een plaatje gelast worden in de plaats waar de voor- en achterlichten zich bevinden. DIT PLAATJE MAG MAXIMAAL 1mm DIK ZIJN EN MET NIET MEER DAN ZES (6) PUNTLASSEN VASTGELAST WORDEN.

- B/ “Tigen” – Stangen om de motorkap vast te houden.
Wat hieronder staat is VERPLICHT. Dus de originele motorkap met de originele aanhechtingspunten mag NIET.
- OFWEL MOETEN er 4 stangen/tigen, 2 aan iedere kant van de motor ingebouwd worden om de motorkap vast te houden, zodat deze niet naar achter kan schuiven bij een contact. De voorste stang/tige mag niet verder vooraan komen dan het voorste deel van de motor. De bouw van deze tigen/stangen mag niet zo gemaakt worden, dat het kan als een versterking van de auto beschouwd worden
- OFWEL MOETEN 2 stangen/tigen, aan iedere kant van de motor ingebouwd worden, PLUS twee driehoeken, waar de 2 achterste hoekpunten van de motorkap in vast zitten. De zijden van deze driehoeken moeten minimaal 15cm lang zijn. Verder zoals hierboven

- ALLE glas moet uit de auto verwijderd worden. Er mogen zich geen losse vijzen, bouten en andere onderdelen in de auto bevinden.

- Versterkingen en trekhaken zijn verboden.

- Er mogen geen openingen in de motorkap gemaakt worden (vb. voor een betere koeling)

- Reparaties aan de carrosserie zijn toegelaten, voor zover ze gebeuren met hetzelfde materiaal en dezelfde materiaaldikte als standaard. In geen geval mogen de reparaties niet kunnen beschouwd worden als versterking.

- De piloten, welke hun auto op een niet-reglementaire wijze versterken, kunnen voor EEN JAAR, in alle klassen, geschorst worden.

- De auto's mogen niet ingekort worden.

- BELANGRIJK: DE VOOR- OF ACHTERBUMPER MOET OFWEL ORIGINEEL BIJ DE AUTO BEHOREN, OF MAG VERWIJDERD WORDEN. ER MAG GEEN BUMPER VAN EEN ANDERE AUTO GEPLAATST WORDEN. SANKTIE: 2 WEDSTRIJDEN GESCHORST.

BINNEN IN DE AUTO:

- De batterij moet goed vastgemaakt worden. Als hij binnen geplaatst wordt, dan moet hij voldoen aan punt 10 van het algemeen reglement voor de bouw van de speedway-auto’s (zie pagina 6) . Hij mag NIET geplaatst worden op de plaats van de passagier. De batterij moet vastgemaakt worden tussen de lijn tussen de B-zuilen en de achteras.

- BELANGRIJK: BIJ DE CONTACTKLASSEN MAG DE BENZINELEIDING NIET UIT KOPER OF UIT METAAL ZIJN, WEGENS GEVAAR VOOR BREUK BIJ EEN CONTACT. DE BENZINELEIDING MOET UIT RUBBER OF PLASTIEK ZIJN, AL DAN NIET GEWAPEND. De benzinebak moet volledig afgeschermd worden (vb met omgekeerde plastieken bak of een plaat), zodat geen benzine op de piloot kan spuiten. De benzinebak mag NIET op de plaats van de passagier geplaatst worden. Deze moet tussen de lijn tussen de B-zuilen en de achteras gemonteerd worden. De benzinebak mag NIET achter de achteras geplaatst worden. DE OVERLOOP VAN DE BENZINEBAK MOET ONDERAAN DOOR DE BODEM VAN DE AUTO LOPEN.

- De zetels en de binnenbekleding moet eruit genomen worden, uitgezonderd de zetel van de piloot. Het binnenpaneel in de deuren moet kompleet blijven, tenzij een rolkooi geplaatst worden met een buis in de deur van de piloot.

- een 4 punts veiligheidsgordel is verplicht

- een nekband ter voorkoming van de nekslag (whiplash) bij een ongeval is verplicht

- Het is verboden om gewicht, onder gelijk welke vorm, toe te voegen.

- een H-FRAME, WELKE VOLLEDIG SAMEN GELAST IS,is verplicht. Geen "metselaar schoren, welke tegen elkaar geduwd worden.

- Een kopsteun is verplicht.

- Iedere concstructie, welke dient voor de veiligheid van de piloot, en welke niet kan beschouwd worden als versterking, is toegelaten.

- A/ Waterbak: Daar er bij de Bangerstox dikwijls verschillende auto’s en merken gebruikt worden, kan het zijn dat een waterbak voor het ene model onder de motorkap past, maar niet voor een ander model.
Daarom laten wij een tolerantie toe van MAXIMAAL 5cm. De waterbak mag dus, op alle plaatsen gemeten, maximaal 5cm boven de motorkap komen. Een beetje plooien van de motorkap telt niet.

B/ De Waterbak moet rechthoekig of L-vormig zijn. Een U-vormige waterbak is NIET toegelaten. VANAF 2020 MAG OFWEL HET VOORSTE DEEL VAN DE WATERBAK NIET VERDER KOMEN DAN HET VOORSTE DEEL VAN HET MOTORBLOK OFWEL NIET LANGER ZIJN DAN 30cm VANAF DE BASIS VAN DE WATERBAK; WAT HET EERST BEREIKT WORDT IS VAN TOEPASSING. De basis van de waterbak is het langste horizontale deel ervan. EEN VERBINDING TUSSEN DE TWEE DELEN VAN DE L, IS VERBODEN. HET VOORSTE DEEL VAN DE WATERBAK MAG NIET ROND DE VEERPOOT GEBOUWD WORDEN EN ER MOET MINIMAAL 3cm TUSSEN DE ORIGINELE PLAATS VAN HET BINNENSPATBORD EN DE WATERBAK ZIJN.

BIJ SOMMIGE AUTO'S IS EEN RECHTE HOEK TUSSEN DE L-VORM VAN DE WATERBAK NIET MOGELIJK. IN DIT GEVAL MAG DE L OOK ONDER EEN SCHUINE HOEK STAAN. MAAR DE LANGSTE ZIJDE MAG NIET MEER DAN 30cm bedragen.


C/ WATERSLANG OP DE WATERBAK:
De waterslang MOET van op de waterbak naar de uiterste kant van de passagierszijde van de auto lopen. Vandaar af zijn er 3 mogelijkheden toegelaten:
- Ofwel moet hij aan de kant van de passagierszijde naar beneden ONDER de auto lopen.
- Ofwel mag hij, binnen in de auto, naar achter geleid worden, via de bodem van de auto en wel aan de uiterste kant van de carrosserie (NIET bijvoorbeeld in het midden van de auto). Achteraan MOET hij onder de auto geleid worden.
- Ofwel mag hij, binnen in de auto naar achter geleid worden, via de dak steil naar boven, maar wel BINNEN de carrosserie, en dan achteraan naar beneden onder de auto.
Er worden geen auto’s meer toegelaten waar deze waterslang niet onder de auto uitkomt.


VEILIGHEID:

- De deur aan de kant van de piloot mag dichtgelast worden. De andere deuren mogen vastgemaakt worden met ofwel maximaal 6 bouten of maximaal 6 plaatjes lassen van 5cm x 5cm. De deur van de CO-PILOOT mag dichtgelast zijn of met bouten of een gordel stevig vastgemaakt zijn. Het kofferdeksel mag NIET kompleet vastgelast worden; het mag alleen vastgemaakt worden met 4 bouten of vastgelast met 4 plaatjes van 5cm x 5cm.

- er zijn GEEN VERSTERKINGEN toegelaten, tenzij in de binnenruimte waar de piloot zit. Deze versterkingen mogen alleen dienen ter bescherming van de piloot. Aan de buitenkant van de pilootdeur, MOET een beschermplaat aangebracht worden van minimaal 50cm breed en minimaal 6mm dik (stukken vangrail, U-profielen of gelijk welke bescherming, welke gevaarlijk zou kunnen zijn voor de andere deelnemers, zijn verboden). De onderste rand van de plaat moet minimum gelijk zijn met de deurdrempel. Deze plaat moet de deur van de piloot VOLLEDIG OVERLAPPEN; dit betekent minimum 5cm VOOR de A stijl en 5cm NA de B stijl. Bij een auto met 4 deuren, mag deze beschermplaat NIET over de volledige leng te van de auto gaan (alleen de deur van de piloot). Auto's met een rolkooi moeten ook deze deurplaat hebben. De bevestiging van deze deurplaat moet gebeuren met MINIMUM 4 bouten van M10 of M12. Deze bouten moeten door de volledige deur gaan, en niet alleen door de buitenplaat. Deze bouten mogen niet verder uitsteken dan de dikte van de bout. Een houten balk achter de zetel van de piloot is NIET toegelaten. De bescherming van de distributie, delco of de oliefilter is toegelaten als deze zich VOORAAN de motor bevinden (niet aan de zijkant). Deze bescherming mag uit ijzer van maximaal 5mm dik zijn en mag niet kunnen beschouwd worden als een versterking.

- Alleen bij Ford Sierra mag de voorbalk vervangen worden door een met dezelfde afmetingen en dikte. Er mogen geen bumpers uitgewisseld worden (van een ander model bijvoorbeeld).

 

MOTOR - OVERBRENGING - VERING:

De auto’s moeten volledig standaard blijven. Dit betekent o.a. dat de kop bij het blok en bij de carrosserie moet behoren, alsook de versnellingsbak, carburator, in- en uitlaatspruitstuk enz. Ook aan de vering mag niets veranderd worden. Er mogen alleen maar schokbrekers gebruikt worden, die standaard op dat model geleverd worden, alsook de normale vervangschokbrekers (geen regelbare Koni’s, Bilstein met gas etc.). Het is verboden de olie in de schokbrekers te vervangen door andere met een andere samenstelling (vb dikke olie). Er mag geen materiaal toegevoegd of weggenomen worden om de ophanging te veranderen.

De sproeiers moeten volledig standaard blijven, zoals opgegeven door de fabriek voor dat type. De onderdelen, welke standaard als optie bijgeleverd worden(vb. versterkte schokbrekers voor het trekken van een caravan) zijn verboden.

Alle onderdelen moeten zich op hun originele plaats in de originele positie bevinden (vb. omdraaien bladveren niet toegelaten, omwisselen der pastillen in de schokbrekers verboden). In de schokbrekers mag er zich niet meer olie bevinden, dan de hoeveelheid opgegeven door de fabriek.

Een sperdifferentieel is niet toegelaten, ook als dit origineel te verkrijgen is op het voertuig.

Alleen de specificaties van het voertuig in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk tellen.

Silentblokken, aluminium motorsteunen en aluminium versnellingsbak steunen mogen uit ijzer gemaakt worden, voor zover ze de originele afmetingen behouden.. De motor mag niet van plaats veranderd worden.

- Er mag GEEN KOELVLOEISTOF (antigel) gebruikt worden, tenzij tijdens de organisaties in maart, november of december en ALLEEN DAN WANNEER DE BUITENTEMPERATUUR ZEER DICHT BIJ HET VRIESPUNT IS (3° Celsius of minder). In elk geval mag geen VETTIGE koelvloeistof gebruikt worden, welke zo glad is als olie.

De uitlaat, alsook het inlaat- en uitlaat spruitstuk, moet standaard blijven en bij het model behoren. Wanneer hij binnen geplaatst wordt, moet hij minimum 30cm van de chauffeurszetel verwijderd blijven. Hij mag niet uit de carrosserie uitsteken.

A/ Ombouwen van injectie naar carburator en omgekeerd is NIET toegelaten.

B/ Er mag een ANDERE motor van hetzelfde merk gebruikt worden. De ANDERE motor mag NIET meer pK's hebben dan de originele motor. Bijvoorbeeld: een Renault Megane 1400 16V eerste serie heeft 95pK. Men mag deze motor vervangen door bijvoorbeeld een Renault F2N motor met 90pK. Men moet eerst bij Camso een aanvraag indienen, ter goedkeuring.

WISSELEN MOTOREN PRIVE CARS
Enkele voorbeelden van wissels, welke toegelaten zijn:

1° Ford Focus Diesel type 1 : vervang motor/ moteur de remplacement Escort 1600cc 16V 90pK (Bgstx 240 Joren Verbeek)
2° Nissan Almera type 2 1500 : first serie 90pK : vervangmotor type 1 1400 monopoint 78pK (Bgstx 109 Wesley Dieusaert)
3° Renault Megane Diesel: vervangmotor F2N 1721cc carbu (82,90 ou 92CV) 8Valves (Bgstx 95 Thomas Chuin – Bgstx 86)
4° Volvo 440 en/et 480: vervangmotor b18u monopoint injectie (90pK) (Prive Car 998 Bryan Serneels)
5° Honda Civic 98 : vervangmotor Honda Civic 1400 van 89 met 90pK (Bgstx 135 Kevin Dewulf)
6° Renault Megane Type 1 1995: moteur de remplacement F2N de 88CV (PC 381 Alexandre Goidin)
7° Mitsubishi Galant Diesel 7e génération : vervangmotor 1,8 carbu 86pK 6ième génération (Bgstx 16 Leroy Vanwaesberghe)
8° Renault Megane 5 portes Diesel : moteur de remplacement : F3P D720 1794cc de 90CV (Bgstx 185 Johnny Vansteenkiste)
9° Nissan Bluebird 2.0 8V 110C : moteur de remplacement GA16DS 16V 1600 90CV
10° Renault Express autorisé avec moteur F2N de 90CV (Bgstx 82 Gregory Merlen)

C/ Het is NIET toegelaten om te beginnen met een auto, welke NIET toegelaten is (bijvoorbeeld een 16 klepper met 105pK) en daar een motor in plaatsen, welke wel toegelaten is (bijvoorbeeld een 16 klepper met 90pK.) Men moet eerst beginnen met een auto welke toegelaten is en daar eventueel een andere toegelaten motor insteken. EERST AANVRAGEN BIJ CAMSO.

D/ Volvo en Renault 107pK en 109pK DIN multipoint injectie blijven toegelaten. Bij deze auto's mogen de banden niet breder zijn dan 185. Verder moet 50kg gewicht bijgelegd worden onder vorm van een deurplaat, aan de kant van de PILOOT. De MINIMALE afmetingen (lengte x hoogte x dikte) zijn: 1,50m x 43cm x 10mm. Deze plaat weegt 50,31kg.

 

UITLAAT - GELUID:

Een Bangerstox mag niet meer dan 89dBA geluid produceren, bij MAXIMAAL toerental.

Voor iedere organisatie worden de zaterdagnamiddag en/of de zondagmorgen het geluid gecontroleerd. Wie te veel lawaai maakt, wordt de start geweigerd, tot de auto conform is.

Wanneer gedurende een wedstrijd een auto, welke in orde was bij de keuring op het lawaai (bijvoorbeeld door het verlies van een uitlaatdemper) op de piste duidelijk meer lawaai maakt dan de andere auto's, dan zal hij de zwarte vlag krijgen.

De ervaring leert dat één, en zelfs twee kleine dempers niet voldoende zijn. Zelf één grote demper is zelden voldoende. De enige manier om (bijna) zeker te zijn is, twee goede en grote uitlaatdempers te monteren.

De uitlaat mag binnenin gemonteerd worden. In dit geval moet de buis op minimum 30cm van de zetel van de piloot en van de eventuele benzinebak binnen, gemonteerd worden. Er mogen geen delen van de uitlaat buiten het binnengedeelte van de carrosserie uitsteken.

DUWEN:

De andere piloot mag naar BINNEN rond geduwd worden of mag een tik meegegeven worden, zodat men voorbij kan. In geen geval mag de andere auto tot in de betonnen muur geduwd worden. Er mag zeker niet gereden worden, zoals bij de Bangers.

Er mag niet meer geduwd worden eens men de aankomstvlag voorbij is.
Bij het niet-respecteren van het “licht duwen” wordt, naargelang de beoordeling, de deelnemer geschorst voor een reeks, de rest van de dag of één of meerdere organisaties in de klasse.

ER MAG ACHTERAAN OP DE AUTO GEDUWD WORDEN, MAAR ALLEEN OM PLAATSWINST PROBEREN TE BEKOMEN. IN GEEN GEVAL MAG ER IN DE BOCHTEN ACHTERAAN VERDER GEDUWD WORDEN DAN DE WITTE LIJN, IN HET MIDDEN VAN DE PISTE IN DE BOCHTEN.

SCHORSINGEN:

LIJST AUTOMATISCHE SCHORSINGEN BANGERSTOX:

a/ vrijwillige follow-in:
- 1e maal: 2 organisaties geschorst
- 2e maal: 6 organisaties geschorst
- 3e maal: definitief geschorst
b/ vrijwillig naar buiten duwen:
1 organisatie geschorst

c/ opwachten of op snelheid op een stilstaande auto inrijden:
- 1e maal: 2 organisaties geschorst
- 2e maal: 6 organisaties geschorst
- 3e maal: definitief geschorst
d/ De auto onreglementair versterken: tot 1 jaar schorsing afhankelijk van de aard van versterking.

 

ALGEMEEN:

Camso houdt zich het recht voor om andere snelle auto's, welke zich zouden aanbieden, ook gewicht te laten bijleggen.

De auto’s moeten volledig uitgekleed op het circuit verschijnen. Geen vuil mag meegebracht worden, zoniet moeten 50€ containerkosten betaald worden.

ALLES WAT DOOR DIT REGLEMENT NIET UITDRUKKELLIJK TOEGELATEN WORDT IS VERBODEN; dit betekent dat dit kompleet origineel moet blijven, volgens de specificaties van de constructeur en dat dit niet mag bewerkt worden.

STARTOPSTELLING :


- Wie de eerste maal meerijdt, start vooraan (startlijn)

- Wie reeds meegereden heeft, maar niet bij de eerste drie van een reeks of een finale eindigde, start op ¼ (helft eerste bocht)

- Wie éénmaal in de eerste drie van een reeks of een finale is geëindigd, start op ½ (halve ronde achterstand)

- Wie een finale wint, start op ¾

- Men kan niet meer vooruitschuiven; men kan alleen maar achteruitgaan. Wie vroeger reeds gereden heeft, start bij zijn eerste deelname van het seizoen op dezelfde plaats als het vorige jaar.

- In iedere groep (start, ¼,1/2,3/4) gebeurt de opstelling zoals de auto’s op de piste komen. IN IEDERE GROEP KAN DE OPSTELLING GEWIJZIGD WORDEN DOOR LOTTREKKING (BIJVOORBEELD DE EERSTE 2 RIJEN NAAR ACHTER IN DE GROEP).

- DE EERSTE VIJF VAN HET VORIGE KAMPIOENSCHAP STARTEN HET VOLGENDE JAAR OP 3/4


INSCHRIJVING :

De inschrijfprocedure is dezelfde als bij de Bangerstox en Super Prive Cars.


De betalingen moeten ten laatste de DINSDAGMIDDAG voor de wedstrijd ALLEEN VIA DE POST toegekomen, dit voorzover er nog plaats is. Eenmaal men ingeschreven is, kan men een inschrijving niet meer verplaatsen of terugvragen.

De inschrijvingen kunnen alleen nog gebeuren op de volgende wijze:
- Op de ene wedstrijd voor één van de volgende wedstrijden
- Door opsturen via de Post. Wij kunnen geen rekening houden met stakingen bij de Post of bij vertragingen.


- Het adres waar naartoe de inschrijving (GEEN MUNTSTUKKEN !!) moet opgestuurd worden is:


ROLAND VANDERMEERSCH

KOHLSTRASSE 35

D-40883 RATINGEN (Duitsland)

- Wij aanvaarden GEEN inschrijvingen meer, welke in de brievenbus op het circuit gegooid zijn.

- INSCHRIJVINGEN, WELKE OPGESTUURD WORDEN, MOETEN CONFORM DE WETGEVING IN HET LAND VAN VERZENDER EN ONTVANGER GEBEUREN. Camso kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien dit niet het geval is. Het is aan de piloot, welke de inschrijving opstuurt, om na te gaan welke de actuele wetgeving desbetreffende is.

- Steeds de naam en adres van de afzender vermelden op de achterkant van de omslag.

- Geen inschrijving per AANGETEKEND versturen, daar wij niet altijd thuis zijn en er niemand is om de aangetekende zending af te halen.

INSCHRIJFGELD : De deelname in de Prive Car klasse kost 17 Euro per wedstrijddag. Deze inschrijving geeft GEEN recht op een gratis inkom. Wanneer de deelnemer zijn race auto binnen wenst te plaatsen, moet hij 3€ parking betalen.

VLAGGEN:

Zie artikel 2 van dit reglement.
De speciale aandacht wordt getrokken op volgende punten:

- . Wanneer men een zwarte vlag krijgt, moet men ONMIDDELLIJK STOPPEN en naar het middenveld rijden. Wie een tweede maal voorbij de starter komt, als hij de zwarte vlag gekregen heeft, wordt onmiddellijk geschorst. Met het argument dat men het niet gezien heeft wordt geen rekening gehouden; iedereen moet naar de starter kijken, daarvoor staat hij er ook.

- Wit bord met zwart kruis (onsportief rijden): vijf plaatsen achteruit in het eindklassement

- Bij de gele zwaaiende vlag (eventueel met startcar) moeten alle auto’s onmiddellijk vertragen en mogen ze elkaar niet meer voorbijsteken. Gebeurt dit toch en wordt dit door de koersleiding vastgesteld, dan kan ofwel de piloot achteraan gezet worden of met de zwarte vlag uit de wedstrijd genomen worden, naargelang de beoordeling van de wedstrijdleiding. Er kan een schorsing volgen.

NUMMERS:

ALLEEN de nummers, te verkrijgen bij Camso, of absoluut identieke nummers op de dakplaat zijn toegelaten.

Bij de Bangerstox gaan de nummers van 10 tot 400, tenzij enkele uitzonderingen van piloten welke reeds lang rijden en vroeger een nummer onder de 350 hadden.

De auto’s, waarvan de nummers niet conform zijn aan dit reglement, zullen aan de start geweigerd worden.

PRIJZENGELD :

Er zijn GEEN prijzen, noch in speciën, noch in natura te verdienen. Er worden geen mechanieker tickets gegeven.

BANGERSTOX CHAMPIONSHIP :

Er wordt een Bangerstox championship georganiseerd nl. Warneton Bangerstox championship genaamd. Alle wedstrijden op het circuit tellen mee. De puntentoekenning gebeurt volgens Artikel 12-A van dit reglement. Op het einde van het seizoen worden de eerste vijf met een beker bekroond, voor zover ze aan 60% (afgerond naar boven) van de wedstrijden deelgenomen hebben.

DAAR DE KALENDER VOOR 2021 DOOR CORONA ONZEKER IS, WORDT ER IN 2021 GEEN BANGERSTOX KAMPIOENSCHAP GEORGANISEERD.

KONTROLE:

Iedere deelnemer moet zich 's morgens naar de keuring begeven, welke op de piste zal gebeuren, aan de overkant van de startlijn en dit tot 15 minuten voor de start van de eerste wedstrijd. Wie niet gekeurd is zal niet kunnen rijden tot de auto de keuring gepasseerd is.

De wedstrijdleiding kan gelijk welke auto controleren op de conformiteit aan dit reglement. Dezelfde principes als in Artikel 4 van dit reglement zijn van toepassing.


De auto’s moeten KOMPLEET STANDAARD BLIJVEN.

- "Zwaar" sjoemelen wordt bestraft met een DEFINITIEVE SCHORSING bij de Prive Cars, Bangerstox en Super Prive Cars. Onder zwaar sjoemelen verstaan wij het bewerken van de motor of de aandrijving. Onder andere: andere nokkenas, bewerken in- en uitlaatkanalen; verlichten vliegwiel, uitboren motor boven de normale overmaten, veranderingen aanbrengen in de electronische box, sperdifferentiëel vastlassen etc.

- "Middelmatig" sjoemelen wordt bestraft met een schorsing van ZES ORGANISATIES voor Prive Cars, Bangerstox en Super Prive Cars. Hieronder wordt verstaan o.a. rijden met een niet toegelaten motor, veranderen van de wegligging en wielbasis, plaatsen van blokken onder de vering etc.

- "Licht" sjoemelen wordt geval per geval beslist.


Wij willen terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de Prive Cars: amusement en zeer goedkoop waarbij ook de deelnemer, welke niets aan zijn auto doet, moet kunnen vooraan rijden.

ALLES WAT VOLGENS DIT REGLEMENT NIET UITDRUKKELIJK TOEGELATEN IS, MOET STANDAARD BLIJVEN BIJ DE AUTO.


I