NIEUWS

  

 


KAMPIOENEN 2018 CHAMPIONS

CAMSO V8
1° Arthur Lehouck (Fr) 66 307pt
2. Jean Vasseur (Fr) 007 259
3. Wim Moonen (Nl) 73 214
4. Paul Sweeney (GB) 012 213
5. Alex Vandermeersch (B) 19 183

CAMSO HOT RODS
1. Pierre Verscheure (B) 27 267pt
2. Frank Sol (Nl) 12 230
3. Steve Delannoy (B) 001 189
4. Sara Goeman (B) 046 163
5. Jean Charles Lequien (Fr) 25 156
LIGHTNING RODS
1. Adri Vantilburg (Nl) 340 242pt
2. Sven Vandieven (B) 271 215
3. Andre Verhelst (B) 858 206
4. Wim Debondt (Nl) 245 186
5. John Thomas (B) 58 178
SUPER PRIVE CARS
1. David Moerenhout (B) 72 212pt
2. Vincent Verhelst (B) 77 176
3. Alain Standaert (B) 63 175
4. Geert Devos (B) 4 171
5. Christophe Prevost (B) 99 170
BANGERSTOX
1. Koen Vanderstappen (B) 117 177pt
2. Stany Buysse (B) 126 158
3. Wesley Dieusaert (B) 109 143
4. Nino Flamang (B) 77 123
5. Steve Vangoethem (B) 99 111
PRIVE CARS
1. Alain Heldenberg (B) 569 294pt
2. Tony Coevoet (Fr) 484 271
3. Sven Vandieven (B) 271 269
4. Torino Temmerman (B) 638 268
5. Victorien Heuninck (Fr) 779 238

SIERRA DUO
1. Sven Vandieven (B) – Eric Exelmans (B) 151pt
2. Paul Verlinden (B) – Yves Verlinden (B) 139
3. Dieter Geysen (B) – Jules Ribbens (B) 139
4. Gerrit Kloens (Nl) – Chris Verhoeven (Nl) 126
5. Steven Dejong (Nl) – Dave Deheer (Nl) 93


WIJZIGING REGLEMENT PRIVE CARS en BANGERSTOX 2019

1°. Banden 195 IS ALLEEN TOEGELATEN OP VELG 14 en 15. Serie minimaal 60. Dit betekent dat:
- Velg 13 maximaal 185 breed mag gebruiken
- Velg 14 en 15 maximaal 195 breed mag gebruiken
- Serie 60, 65, 70 toegelaten is. Serie 50, 55 NIET toegelaten


2° Ombouwen van injectie naar carburator is NIET toegelaten. Nochtans kan een aanvraag ingediend worden voor een specifieke ombouw. De piloot moet alle gegevens voorleggen: model, type, motorcode, welke carburator eventueel gebruikt zou worden etc. Het staat Camso vrij dit te aanvaarden of te weigeren. Men moet met een periode van minimum 2 maanden rekenen, vooraleer men een antwoord krijgt.


3° 8 kleppen mogen standaard maximaal 110pK DIN hebben. 12 of 16 kleppen mogen standaard maximaal 95pK DIN hebben (in plaats van 90pK DIN vroeger).


4° Er mag een ANDERE motor van hetzelfde merk gebruikt worden. De ANDERE motor mag NIET meer pK’S dan de originele motor hebben. Bijvoorbeeld: een Renault Megane 1400 16V eerste serie heeft 95pK. Men mag deze motor vervangen door bijvoorbeeld een Renault F2N motor met 90pK. ER MOET EERST BIJ CAMSO EEN AANVRAAG INGEDIEND WORDEN TER GOEDKEURING. ALLE GEGEVENS MOETEN VOORGELEGD WORDEN.
Het is NIET toegelaten om te beginnen met een auto, welke NIET toegelaten is (bijvoorbeeld een 16 klepper met 105pK) en daar een motor in te steken welke wel toegelaten is (bijvoorbeeld een 16 klepper met 90pK). Men moet beginnen met een auto, welke toegelaten is en daar eventueel een andere toegelaten motor insteken. EERST AANVRAGEN BIJ CAMSO.


5° Volvo en Renault 107pK en 109pK multipoint injectie BLIJVEN toegelaten bij de Prive Cars en Bangerstox. Nochtans mogen de banden niet breder zijn dan 185. Verder moet in beide klassen 50kg gewicht bijgelegd worden:
- Bij Bangerstox onder vorm van een tweede deurplaat, aan de kant van de BIJZITTER. De minimale afmetingen (lengte x hoogte x dikte) zullen binnenkort vastgelegd worden.
- Bij de Prive Cars onder vorm van een deurplaat, aan de kant van de PILOOT. De minimale afmetingen (lengte x hoogte x dikte) zullen binnenkort vastgelegd worden.


6° Camso houdt zich het recht voor om andere snelle auto’s, welke zich zouden aanbieden, ook gewicht te laten bijleggen.


7° Er wordt extra er op gelet, dat er bij de Bangerstox geduwd wordt en dat men niet rondjes rijdt zoals bij de Prive Cars en men alle contact vermijdt. Piloten, welke vooraan rijden en naar de mening van de wedstrijdleiding niet genoeg duwen, worden door de starter één keer verwittigd. Wanneer ze nog niet duwen krijgen ze een balk en gaan 5 plaatsen achteruit in het klassement.


8° Deze bijkomende tekst wordt in de loop van de maand februari in het reglement op www.camso.com ingewerkt.


9° Sjoemelen:
- “Zwaar” sjoemelen wordt bestraft met een DEFINITIEVE SCHORSING bij de Prive Cars, Bangerstox en Super Prive Cars. Onder zwaar sjoemelen verstaan wij het bewerken van de motor of aandrijving: onder andere: andere nokkenas, bewerken in- en uitlaat kanalen, verlichten vliegwiel, uitboren motor, veranderingen aanbrengen in de elektronische box, sperdifferentieel vastlassen etc.
- “middelmatig” sjoemelen wordt bestraft met een SCHORSING voor Prive Cars, Super Prive Cars en Bangerstox voor 6 ORGANISATIES. Hieronder wordt verstaan: rijden met een niet toegelaten motor, veranderen van de wegligging en wielbasis etc.
- “licht” sjoemelen wordt geval per geval beslist.

  

3° BANGERSTOX TEAM RACES 2018: De winnaar van de Team Races 2017 (“Haters” of “Team Belgium”) nemen het in 2018 op tegen het team WOLF. Voor 2019 heeft Team Holland de eerste keuze; dit blijft vast tot en met de Christmas Trophy; daarna gaat de eerste keuze over naar Team No Limit. Indien er zich nog een nieuw team zou aanmelden voor 2018, dan moet dit gebeuren, ten laatste tot 20 augustus 2017.

 

CAMSO BERICHTEN - 11.05.2017

1° BANGERSTOX: ZEER BELANGRIJK !!!!!!!!
- Na de heftige acties, tijdens het Paasweekend, van Bangerstox 161 en 203, vinden we het nodig om de spelregels wat te veranderen. Wij herhalen, dat wij vinden, dat deze acties op de limiet waren, maar toch nog binnen de regels, van toepassing op dat moment.
Nochtans vinden wij, dat dergelijke acties gevaarlijk kunnen zijn en niet op hun plaats zijn bij de Bangerstox. Daarvoor zijn de Big Bangers.
Vanaf nu zijn acties, ook wanneer ze onvrijwillig zijn, welke wij vinden, die niet in de klasse van de Bangerstox thuishoren, verboden en zullen bestraft worden met een uitsluiting voor 1 reeks, voor de rest van de organisatie, voor 1 of meer manifestaties; dit is te beoordelen door de wedstrijdleiding.
In alle omstandigheden moeten de piloten ervoor zorgen, dat ze controle over de auto zo behouden, dat dit niet de oorzaak kan zijn van een “hit”, waarbij een andere deelnemer gevaar loopt om gekwetst te worden.

- De keurmeesters bij de Bangerstox hebben ons medegedeeld, dat strenger zal toegekeken worden op mogelijke versterkingen, welke onreglementair zijn.

 

ZEER BELANGRIJKE BERICHTEN – 20.03.2017

 

2° ZEER ZEER BELANGRIJK: OPEN VUUR EN BARBECUE OP HET CIRCUIT
Op 3 maart 2013 is een dame (toeschouwer) op het circuit te Warneton, zeer zwaar verbrand geweest, als gevolg van een explosie in een ijzeren ton. Een piloot heeft, om het vuur te activeren, benzine op het smeulende vuur gegooid; daar het vuur niet direct aangewakkerd werd, hebben enkele personen even in de ton gekeken. Op dat moment heeft de explosie plaats gevonden.
De verzekering van de piloot, welke bekend heeft benzine in de ton gegooid te hebben, heeft geprobeerd Camso, via de rechtbank, gedeeltelijk aansprakelijk te stellen, om toegelaten te hebben, dat er personen vuur gemaakt hebben op het circuit.
In zijn beslissing van 24.10.2016 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van de Provincie Henegouwen, divisie Doornik, Camso veroordeeld tot 1/3e van de verantwoordelijkheid en ook van de vergoeding van de schade aan het slachtoffer.
De argumentatie van de rechter is de volgende: (Originele Franstalige tekst )
« Attendu que, par ailleurs, en tolérant la présence d’un brasero dans l’enceinte de ses installations, dans une zone ouverte au public, et particulièrement dans une zone destinée à accueillir les voitures de course, là où sont notamment stockés, et utilisés, des produits inflammables et combustibles (des carburants, de l’huile …), la partie appelée en intervention (Camso donc) a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe en sa qualité d’exploitant d’un circuit de compétition de sports moteurs »
Vrij vertaald :
“Gezien dat, door de aanwezigheid van een open vuur toe te laten binnen de omheining van zijn installatie en in een zone vrij toegankelijk tot het publiek, en in het bijzonder in een zone waar raceauto’s toegelaten worden, daar waar ontvlambare producten en benzine opgeslagen staan in jerrycans en waar deze producten ook gebruikt worden (benzine, olie etc.), de organisator niet aan zijn plicht van zorgvuldigheid en veiligheid, heeft voldaan, in zijn functie van organisator van motorsport wedstrijden… “

DAAROM MOETEN WIJ VANAF 25.03.2017 OPEN VUUR EN BARBECUES MET HOUTSKOOL VERBIEDEN BINNEN DE OMHEINING VAN HET CIRCUIT, ZOWEL OP ZATERDAG ALS OP DE WEDSTRIJDDAG.
Nochtans laten wij barbecues op gas WEL toe, voor zover deze ver genoeg geplaatst zijn van auto’s, zodat ongevallen kunnen vermeden worden (gasbarbecue is de enige, welke door verschillende Gemeenten toegelaten wordt op openbare organisaties, omdat deze gemakkelijker onder controle te houden zijn, als barbecues met houtskool – wij herinneren er hierbij aan, aan een zware brand, welke wij, jaren terug gehad hebben, na een organisatie, omdat iemand nog smeulende as, dicht bij een pak banden gegooid had en een honderdtal banden in de vlammen zijn opgegaan.
Verder laten wij ALS ENIG OPEN VUUR OP HET CIRCUIT EN DIT ALLEEN DE ZATERDAG AVOND TOT 01.00u ’s morgens, TOE, OP DE PLAATS WAAR HET WOLF TEAM ZICH BEVINDT (aan de ingang van de piste). Jimmy – Napoleon – en Peter -Popeye – Carmoy zijn verantwoordelijk voor dit vuur en zullen toezien, dat alles gebeurt met de nodige veiligheid.
Degene, welke deze noodzakelijke maatregelen niet respecteert, zal het circuit moeten verlaten.
3° SCHORSING: Prive Car 813 Dekeyser wordt de eerste reeks van de organisatie van 26.03 geschorst, om kinderen meegenomen te hebben in zijn Prive Car, in het wagenpark.

4° PARKING:
- Iedereen, welke een parkingticket wil, kan deze bekomen voor 26.03
- De Lightning Rods en Camso Hot Rods mogen zich, op 26.03 in het middenveld plaatsen.
- Er zullen GEEN parkingtickets gegeven worden aan de Prive Cars, voor Paaszondag, (16.04)
- Daarentegen zal het WEL mogelijk zijn om op Paasmaandag (17.04) parkingtickets te bekomen.
5° CARAVAN RACE: Men moet de kussens, matrassen, vensters, potten, pannen, en alle metaal (gasflessen) eruit nemen VOOR dat men op het circuit komt.
ALLES wat hout is (kasten, tafel etc.) kan erin blijven.

6° EMAIL ADRES:
Sedert enige tijd, ontvangen wij nog zelden emails, gericht aan camso@skynet.be (het schijnt dat Proximus skynet niet meer ondersteunt).

Gelieve dus in de toekomst emails te sturen naar info@camso.com
Sommigen sturen ons een bericht op facebook, via Messenger. Wij zijn echter NIET op Messenger aangesloten.


- DUS WE HERHALEN NOGMAALS KLAAR EN DUIDELIJK, DAT HET ENIGE ADRES OM EEN INSCHRIJVING OP TE STUREN, IS:
Roland Vandermeersch,
Camso Autospeedway
BP 35
B-7780 Comines (B)
- Laatste opmerking: Wij aanvaarden in de toekomst GEEN inschrijvingen meer, welke naar Chemin Lutun 10 in 7784 Warneton verstuurd werden of welke direct in de brievenbus op het circuit gegooid werden (wegens herhaalde diefstallen)

 

BELANGRIJK CAMSO BERICHT:
Na uitgebreide discussies met piloten via facebook, hebben wij besloten tot enkele wijzigingen/uitbreidingen in het reglement van verschillende klassen. Dit zal in de eerste dagen veranderd worden in het reglement op de Camso site:
1° BANGERSTOX
A/ Waterbak: Daar er bij de Bangerstox dikwijls verschillende auto’s en merken gebruikt worden, kan het zijn dat een waterbak voor het ene model onder de motorkap past, maar niet voor een ander model.
Daarom laten wij een tolerantie toe van MAXIMAAL 5cm. De waterbak mag dus, op alle plaatsen gemeten, maximaal 5cm boven de motorkap komen. Een beetje plooien van de motorkap telt niet. OPGEPAST: 5cm is geen 6cm. Hierop worden er GEEN uitzonderingen gemaakt.

B/ “Tigen” – Stangen om de motorkap vast te houden.
Wat hieronder staat is VERPLICHT. Dus de originele motorkap met de originele aanhechtingspunten mag NIET.
- OFWEL MOETEN er 4 stangen/tigen, 2 aan iedere kant van de motor ingebouwd worden om de motorkap vast te houden, zodat deze niet naar achter kan schuiven bij een contact. De voorste stang/tige mag niet verder vooraan komen dan het voorste deel van de motor. De bouw van deze tigen/stangen mag niet zo gemaakt worden, dat het kan als een versterking van de auto beschouwd worden
- OFWEL MOETEN 2 stangen/tigen, aan iedere kant van de motor ingebouwd worden, PLUS twee driehoeken, waar de 2 achterste hoekpunten van de motorkap in vast zitten. De zijden van deze driehoeken moeten minimaal 15cm lang zijn. Verder zoals hierboven.

BELANGRIJK: Deze stangen/tigen zijn NIET toegelaten bij de Prive Cars.
C/ WATERSLANG OP DE WATERBAK:
De waterslang MOET van op de waterbak naar de uiterste kant van de passagierszijde van de auto lopen. Vandaar af zijn er 3 mogelijkheden toegelaten:
- Ofwel moet hij aan de kant van de passagierszijde naar beneden ONDER de auto lopen.
- Ofwel mag hij, binnen in de auto, naar achter geleid worden, via de bodem van de auto en wel aan de uiterste kant van de carrosserie (NIET bijvoorbeeld in het midden van de auto). Achteraan MOET hij onder de auto geleid worden.
- Ofwel mag hij, binnen in de auto naar achter geleid worden, via de dak steil naar boven, maar wel BINNEN de carrosserie, en dan achteraan naar beneden onder de auto.
Er worden geen auto’s meer toegelaten waar deze waterslang niet onder de auto uitkomt.
2° SUPER PRIVE CARS:
Volgens het reglement moet de leider in het kampioenschap en de kampioen, in de reeksen als laatste starten. Dit geldt niet bij de Prive Cars. Bij de meeste klassen is dat geen probleem, daar er niet veel auto’s in de laatste groep starten. Bij de Super Prive Cars is dat anders. Meestal zijn er meer dan 10 auto’s in de laatste groep. Dit is een te grote handicap voor de leider in het kampioenschap of de kampioen van het vorige jaar. Daarom vervalt deze regel bij de Super Prive Cars.
3° OPSTUREN INSCHRIJVING:
De Post meldt ons dat het adres, waarop de inschrijvingen moeten opgestuurd zijn (een Postbus), niet 7784 Warneton moet zijn, maar wel 7780 COMINES, daar het hoofdkantoor van de Post in Comines ligt. Voor de inschrijvingen, welke ondertussen gebeurd zijn, is dat geen probleem.
Gelieve in het vervolg de inschrijvingen op te sturen naar:
CAMSO AUTOSPEEDWAY
BP 35
B-7780 COMINES (België)

KAMPIOENEN 2016

CAMSO V8
1. 89 WIM VERLOO B 300p
2. 07 JEAN VASSEUR Fr 257p
3. 19 XAVIER VANDERMEERSCH B 253p
4. 73 WIM MOONEN Nl 230p
5. 66 ARTHUR LEHOUCK Fr 212p

CAMSO HOT RODS
1. 23 TIM VANDENBROECK B 341p
2. 20 MARTINUS CAVE B 297p
3. 6 MICHAEL LEENDERS B 289p
4. 27 PIERRE VERSCHEURE B 283p
5. 12 FRANK SOL Nl 252p

LIGHTNING RODS
1. 64 TWIG DELAERE B 290p
2. 340 ADRI VANTILBURG B 285p
3. 746 ROLF VANTILBURG B 250p
4. 81 JONAS MEGANCK B 216p
5. 858 ANDRE VERHELST B 209p
SIERRA DUO
1. 72 LUDWIG SMITS B 219p
2. 338 PAUL VERLINDEN B 210p
3. 271 SVEN VANDIEVEN B 190p
4. 746 ROLF VANTILBURG B 161p
5. 40 GERRIT KLOENS Nl 117p

Voor de Sierra Duo zijn er 2 bekers voorzien.
SUPER PRIVE CARS
95 BENJAMIN VERQUIN B 294p
56 KEVIN VANNEROM B 279p
82 MICKY MORICEAU FR 235p
63 ALAIN STANDAERT B 234p
60 WESLEY TEMMERMAN B 227p

PRIVE CARS
256 JUDICAEL SCILIRONI Fr 387p
484 TONY COEVOET Fr 385p
440 ROMAIN CAPRON Fr 321p
599 PAUL WIMPOTTE Fr 318p
638 TORINO TEMMERMAN B 313p

BANGERSTOX
172 DAVID DELATTE FR 218p
121 GINO TEMMERMAN B 202p
39 PETER CARMOY B 198p
126 STANI BUYSSE B 186p
24 BERT VALGAEREN B 170p

 

GEWICHT BIJ TE VOEGEN PRIVE CARS VANAF 05.03.2017

256 Scilironi Judicael 50kg
399 Jessy Debruyn 25kg
484 Tony Coevoet 50kg
509 Jose Bertrand 50kg
584 Cedric Caron 25kg
599 Paul Wilpotte 25kg
638 Torino Temmerman 25kg
770 Vincent Verhelst 25kg
803 Mike Debruyn 25kg
972. David Moerenhout 25kg

De piloot, welke het bij te voegen gewicht niet heeft of sjoemelt met het gewicht wordt voor EEN jaar geschorst.

CAMSO BERICHTEN 20/11/2016
WERELDKAMPIOENSCHAP BANGERSTOX IN WARNETON OP 24.09/2017

We aanvaarden voor deze wedstrijd maximaal 100 inschrijvingen bij de Bangerstox. Alleen wie de inschrijving BETAALD heeft, komt op de lijst.
Er worden maximaal 41 auto’s toegelaten aan het WK. Deze wedstrijd wordt verreden over 25 ronden.
De selectie gebeurt als volgt:
1° De eerste 20 van het Camso kampioenschap op datum van 15.05.2017 (dus na 4 wedstrijden en voor de Pre 1990 en voor de Team Races)
2° 4 Duitsers
3° 4 Engelsen
4° 6 Nederlanders, welke NIET voor Camso rijden (dus Nederlanders, welke de laatste jaren regelmatig voor Camso gereden hebben, komen daar niet voor in aanmerking. We willen deze plaatsen voorbehouden aan Nederlanders, welke de laatste 3 jaar maximaal 1 keer in Warneton gereden hebben bij de Bangerstox)
5° 2 “Wild Cards” welke Camso kan geven aan “speciale” piloten
6° De eerste 5 van de Last Chance qualifier.
Indien er bijvoorbeeld maar 2 in plaats van 4 Engelsen zouden ingeschreven zijn, dan gaan de eerste 5 + 2 = 7 van de last chance qualifier. Indien er bijvoorbeeld maar 2 in plaats van 4 Engelsen en 2 in plaats van 4 Duitsers zouden ingeschreven zijn, dan gaan de eerste 5 + 4 = eerste 9 van de last chance qualifier over naar het WK en zo voort.
Indien er effectief 80 of 90 inschrijvingen zouden zijn, dan worden er 2 last chance qualifiers gehouden en de eerste 3,4 of meer (afhankelijk van het aantal vrije plaatsen) van iedere last chance qualifier gaat over naar het WK.
ALLE auto’s, welke automatisch voor het WK gekwalificeerd zijn (dus NIET deze welke zich via de last chance qualifier kwalificeren, moeten “vers” zijn; mogen dus niet reeds gebruikt geweest zijn.
Alle piloten, welke nog niet bij Camso gereden hebben en dus nog geen startpositie hebben, starten op ½ ronde in de last chance qualifier.
ALLEEN het Camso Bangerstox reglement is van toepassing. In de loop van deze winter zal het Bangerstox reglement compleet vernieuwd op de site komen. ALLE auto’s moeten voor de eerste start gekeurd worden. De piloot, welke veranderingen zou aanbrengen tussen de keuring en de start, wordt onmiddellijk geschorst en kan deze organisatie niet meer verder rijden.
ALLE auto’s moeten op het dak de Camso nummers hebben. Voor deze wedstrijd mogen nummers op de deuren ge-airbrusht worden (moeten dus niet noodzakelijk zwart op wit zijn), voor zover ze goed leesbaar zijn.
De Nederlandse en Engelse deelnemers kunnen alle informatie bekomen bij Camso (info@camso.com)
Iedere Bangerstox piloot kan MINIMAAL 3 wedstrijden rijden op deze dag (ofwel het WK + 2 allcomers ofwel een last chance qualifier + 2 allcomers).
Er mag maar 1 auto gebruikt worden voor deze wedstrijddag. Indien de auto van een deelnemer kapot is, mag hij GEEN andere auto gebruiken voor de volgende wedstrijden. Iedere deelnemer zal een speciale klever krijgen voor zijn eerste deelname, zodat we dit kunnen controleren.
Deelnemers, welke totaal niet duwen en alle contact vermijden en rondjes rijden zoals bij de Prive Cars, zullen een balk krijgen en dus in het eindklassement 5 plaatsen achteruit gaan. Bangerstox is een contactklasse. Wie denkt, dat hij het WK zal kunnen winnen, door niet te duwen en te remmen om alle contact te vermijden, die denkt verkeerd.
In principe worden voor ALLE andere klassen (Camso V8, Camso Hot Rods, Lightning Rods, Sierra Duo en Prive Cars), op zaterdag 2 reeksen gehouden. Op zondag 1 reeks + finale. Dit zal afhangen van het totale aantal deelnemers, welke we hebben. De kans bestaat ook dat we het aantal Prive Cars beperken tot 60 of 70. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen bij de Bangerstox.
De Bangerstox rijden ALLEEN op ZONDAG.
Afhankelijk van de situatie kunnen er eventueel nog wijzigingen aan dit project aangebracht worden.


 

CAMSO BERICHT BETREFFENDE DE BANGERS – 24.06.2016

Wij moeten mededelen dat Marc Vantongerloo “Bulletman” beslist heeft om niet verder als Banger manager te fungeren bij Camso. Hieronder zijn mededeling. Wij vinden dit zeer spijtig, want hij heeft, samen met GertJan, prachtig werk geleverd. Iedereen kon bij hem terecht. Hij was vatbaar voor discussie maar ook correct en standvastig in zijn beslissingen. De veiligheid van de piloten stond steeds op de eerste plaats en wij hebben hem daarin altijd gesteund. Het aantal deelnemers bij de Banger wedstrijden is van een kleine 30 per organisatie, een vijftal jaren terug, gestegen naar een kleine 40 per organisatie.; dit alhoewel er in deze periode een zevental “vaste waarden” gestopt zijn met de sport. Wij vinden dat de sfeer tussen de Bangers meestal zeer goed is en dat bijna allen, na een organisatie, tevreden naar huis gaan. Ook dat is een verdienste van Marc en GertJan. Maar we moeten nu verder.
EMAIL VAN MARK VANTONGERLOO, woensdag ontvangen.
“Beste Roland

Ik heb niet zo”n leuke mededeling voor je ik heb na veel denkwerk besloten om te gaan stoppen met de Bangers
Ik zal in het kort toe lichten waarom ,

Ik heb mezelf ooit voorgenomen dat wanneer ik iets moet doen waar ik niet 100% meer achter sta of waar ik meer stress dan plezier van krijg om daar mee te stoppen,
Nu is dit het geval ik loop hier al een paar wedstrijden mee en elke keer denk ik ach probeer het nog een keer.
Ik heb altijd voor de volle 100% achter de manier gestaan waarop Gert Jan en ik in samenspraak met jou het deden heb er ook altijd met veel plezier veel werk voor verricht maar de energie die ik er in moet steken leveren niet het plezier op wat ik er uit wil halen.

Het punt is nu bereikt dat ik voor mezelf de beslissing genomen heb om niet verder te willen diverse redenen zijn hiervoor te benoemen.
Ik heb geen zin meer in het idee krijgen dat je het nooit goed kan doen of bij de coureurs of bij degenen die er omheen hangen en elke keer als je denkt dat je de mannen onder controle hebt staat er wel weer iemand op die het weer anders ziet ik kan daar niet meer mee dealen ,gevolg zondag van Warneton naar huis drie uur naast Nina in de auto en niks tegen elkaar zeggen omdat ik er een kort lontje van heb gekregen. Hier kon ik normaal gezien door dat er een tijd tussen de wedstrijden lag wel een positieve draai aan geven maar dat lukt me dus dit seizoen totaal niet

De doorslag is uiteindelijk dat ik niet alle wedstrijden meer aanwezig kan zijn omdat ik op mijn werk voor een aantal wedstrijden geen vrij meer kan krijgen ik werk ik een bedrijf waar nu volcontinu gewerkt gaat worden dat betekent met dezelfde mensen meer diensten invullen dus ook zondagen werken ik kon altijd veel regelen met vrije dagen maar heb maandag te horen gekregen dat ik zeker de laatste twee wedstrijden van het jaar niet vrij kan zijn dat heeft mij er toe doen besluiten te moeten stoppen het is of 100% of niet

Ik hoop dat je hier begrip voor hebt en hoop dat je iemand kunt vinden om mij te vervangen ik zal ook alle medewerking verlenen om alles goed over te dragen en besef me ook dat ook zonder mij de bangers in warneton gewoon doorgaan

Zal zeker niet in warneton wegblijven wil ook niet met ruzie uiteen gaan maar voor mijzelf is dit de beste oplossing.”

Wij, als Camso, hebben van bij het begin, eerst met Bernie, later met Jan Verhoeven en tot voor kort met Gert Jan en Marc, op het standpunt gestaan om ons niet met het Banger racen te bemoeien omdat wij het zelf nooit gedaan hebben (ik geef eerlijk toe, ik zou niet durven) en wij dus daarin geen ervaring hebben.
Nochtans lijkt ons de tijd gekomen om orde op zaken te stellen.
1° Eén van de discussiepunten blijkt het verbieden van de T-bone te zijn. Wij wisten zelfs niet dat Mark Delaat hiervoor geschorst werd en dat Coen Segers hiervoor ook tegen een schorsing aankijkt. Ik heb hierover lange tijd met GertJan telefonisch gediscuteerd. Dit werd om veiligheidsredenen ingevoerd en CAMSO STEUNT DIT 100%. De vraag blijft: wat is een T-bone? Voor Camso is dit een harde “hit” in de “passagiersdeur” en wel tussen de twee assen. Het is duidelijk dat we dit niet meer kunnen toelaten. Men moet er altijd rekening mee houden dat de tijden vliegensvlug veranderen en sommige zaken maatschappelijk veel minder aanvaard worden, zoals bijvoorbeeld Bangeren zonder een deurplaat. Nu ondenkbaar, een 20 jaar terug nog gans normaal. Old Scool bangeren was natuurlijk mooi, maar “times are changing” en dat kan men niet tegenhouden, hoe graag men het zou willen. “Nostalgia is not the future, reality is the future”.
De Banger officials hebben voor het nieuwe reglement 2016 gekozen voor een strikte interpretatie van een T-bone, waarbij een klap, half op de achteras, half in de passagiersdeur ook als een T-bone werd beschouwd. Er werd door de officials vastgesteld, dat deze interpretatie moeilijker ligt bij een tweedeurs dan bij een vierdeurs. GertJan heeft mij gezegd, dat dit misschien iets te streng was en dat er eind, dit jaar, zou besproken worden, om deze interpretatie wat te versoepelen. Ik heb GertJan gezegd, dat Camso er geen probleem mee heeft om een punt in het reglement gedurende het seizoen te wijzigen, maar dat de uiteindelijke beslissing bij de Banger officials ligt.
Camso vindt dat op de uitgesproken schorsingen tegen Mark Delaat en Coen Segers, niet kan teruggekomen worden, want zij hebben op dat ogenblik een, door het reglement, niet toegelaten actie uitgevoerd. Als de regering beslist dat op een bepaalde plaats de maximum snelheid 50km/u is, maar later vindt dat dit misschien te weinig is en het op 70km/u brengt, dan kan iemand, welke vroeger bijvoorbeeld 65km/u reed en beboet werd, niet zijn geld terugvragen. Lijkt mij logisch.
GertJan heeft mij gezegd, dat Coen Segers “er de put van in was, dat hij de grootste wedstrijd, het EK, niet zou kunnen meerijden”. Ik heb GertJan gezegd, dat ik daar begrip voor heb en dat ik er geen probleem mee zou hebben om de 1 dag schorsing naar november te verschuiven. Ik heb hem gezegd, dat wij dat ook reeds verschillende malen gedaan hebben bij de Bangerstox, zodat ze wel konden deelnemen aan de Team Race of de Pre 1990. Ik heb er des te meer geen probleem mee, daar de actie van Coen Segers nu niet absoluut onaanvaardbaar was en hij de andere piloot niet in gevaar heeft gebracht. Uiteindelijk moeten de Banger officials hierover beslissen.

2° GertJan heeft mij gezegd dat hij verder wil doen als Banger manager als hij de volledige steun krijgt van de meeste grote teams. Hij heeft mij deze morgen gezegd, dat hij gisteren de Team leiders van de voornaamste teams heeft opgebeld en dat het RAL Team (Maai) en het Wolf Team (Jimmy) hem hierin volledig steunen. Van het Garbage Team (Sven Decoensel) en Hammertime (Jeroen Muller) heeft hij nog geen antwoord gekregen. Waarvan akte.

3° Er blijkt onder enkele piloten/supporters enkele personen te zijn, welke de boel extra proberen op te stoken en o.a. tot “staking” oproepen. Volgens GertJan heeft hij dit probleem besproken met Maai en is dit van de baan. Een staking is reeds een vijftienjaar terug eens geprobeerd, maar is op een fiasco voor de stakers uitgedraaid.
Camso is niet bereid toe te geven aan chantage. Wij kunnen dit niet aanvaarden voor 2 redenen:
Enerzijds is speedway onze broodwinning en is het Banger gebeuren daar een zeer belangrijk deel van. Wij zullen nooit aanvaarden dat sommigen proberen dit kapot te maken. Indien ze verder opstoken, zullen we ze niet meer op het circuit in Warneton toelaten.
Anderzijds vinden wij ook, dat Camso, de deelnemers moet verdedigen, welke hun hobby willen uitoefenen. Eén van de sterkste punten van Warneton, en dit sedert tientallen jaren, is dat er een gezellige, familiale sfeer heerst; dat iedereen vrolijk ’s avonds naar huis kan gaan, en wij willen dit zo houden. Tegen degenen, welke dit proberen te verhinderen, zullen wij een stadionverbod moeten uitspreken, zoals wij dit reeds vroeger met anderen hebben gedaan.
Het is 35 jaar dat Camso autospeedway organiseert. In die vele jaren hebben we er zeer veel zien komen en gaan. We hebben ook geleerd, dat de piloten meestal kijken naar hun eigen belang en het algemeen belang van de andere 250 deelnemers uit het oog verliezen. In feite is de zaak toch heel eenvoudig: wanneer iemand vindt dat we het niet goed doen, dan moet hij de moed hebben om thuis te blijven en de anderen laten doen wat ze graag doen.
Iedereen heeft zijn eigen karakter en misschien is het ook goed zo, maar als iedereen af en toe een beetje water bij de wijn doet en zich niet stoer opstelt, maar vatbaar is voor argumenten, dan denken wij dat het Banger racen in Warneton, nog een mooie toekomst voor zich heeft.

Namens Camso,
Roland Vandermeersch

 

4° SUPER PRIVE CARS – LIGHTNING RODS – CAMSO HOT RODS:
Wij stellen vast, dat er in deze klasse, nog piloten zijn, welke zonder race overall, brandvrije handschoenen en race schoenen rijden.
Wij vinden dit niet kunnen, daar wij hier met serieuze raceklassen te doen, waarvan de snelheid toch hoog is.
Vanaf 21 augustus worden geen piloten meer toegelaten, welke dit niet hebben.

5° VIA PASS – ZEER BELANGRIJK !!
Vanaf 1 mei 2016 moet er door alle voertuigen boven 3,5 Ton (het trekkend voertuig moet meer dan 3,5 Ton zijn! Een motorhome of een camionette van minder dan 3,5 Ton met een aanhanger, waarvan het totale gewicht meer dan 3,5 Ton is moet NIET betalen) wegentaks (péage, maut) betaald worden. Info op www.viapass.be via een toestel, dat men aan de grens huren moet en welke via een bankkaart afgerekend wordt.
ZEER BELANGRIJK OM WETEN is dat het stukje autostrade bij het circuit , tussen Comines/Komen en de Franse grens OOK taks verplicht is. De boetes zijn zeer groot (1.000€ direct te betalen!). Dus raden wij degenen aan welke geen speciaal toestel hebben om dit stukje autostrade te vermijden en via de gewone weg naar het circuit te komen. Wij herhalen, dat geldt alleen voor voertuigen boven 3,5 Ton.

 

CAMSO BERICHTEN – 11.06.2016

1° Op 8 juni werd het aantal Prive Cars (90), welke we kunnen aanvaarden, bereikt. De definitieve lijst van de Prive Cars voor 19.06 staat op de Camso site. Dus alle inschrijvingen, welke wij NA 8 juni ontvangen hebben, kunnen spijtig genoeg niet deelnemen.

2° SCHORSINGEN:
- Prive Car 433, Thomas Dos Santos wordt tot eind oktober 2016 geschorst om, na de organisatie van 8 mei, verschillende malen op volle snelheid en met kinderen erin, heen en weer gereden te hebben op de straat, buiten de speedway
- Bangerstox 230, Rodrigue Suchet, wordt voor de 2 organisaties in oktober geschorst om enerzijds een andere deelnemer naar buiten te duwen en anderzijds een lichte follow in te doen.
- Bangerstox 67 Miguel Gosselin wordt voor de 2 organisaties in oktober geschorst wegens een follow in tot in de muur. Conform het reglement wordt het een volgende keer 6 organisaties.
3° BANGERSTOX:
PAC Posterholt (Nederland) heeft Camso voorgesteld om in 2017 het Wereldkampioenschap Bangerstox in Posterholt en het Europese kampioenschap in Warneton te houden. In 2018 zou het WK dan in Warneton gehouden worden en het EK in Posterholt.
Het is de bedoeling dat iedere circuit een vast aantal deelnemers kan selecteren voor deze wedstrijden. Er zouden ook deelnemers uit Engeland en Noord Nederland geselectioneerd worden.
Verdere modaliteiten worden later uitgewerkt tussen de diverse organisatoren.

4° SUPER PRIVE CAR 21, Christiaan Hanzen.
Tijdens de organisatie van 17 april werden de Super Prive Cars gewogen. Toen de SPC 28 van David Vercammen gewogen werd, hebben we gevraagd welke motor het was. (A9, als ik mij niet vergis, in elk geval het model met 130pK). Toen de 21 van Christian Hanzen gewogen werd, heb wij het niet gevraagd, omdat wij er van uit gingen dat het dezelfde motor was. Daar de 21 duidelijk lichter was kwam hij daardoor onder de minimum verhouding van 6,1 (gewicht gedeeld door pK) en werden de punten afgenomen. Op de volgende organisatie (8 mei) heeft Christiaan Hanzen er ons attent op gemaakt dat hij niet dezelfde motor had als de SPC 28 (A8 type motor, als ik mij niet vergis, welke minder pK’s heeft). Daar de 21 van Christiaan Hanzen tussen 17 april en 8 mei op het circuit in Warneton is blijven staan, is het, met het huidige alarmsysteem en camera’s, onmogelijk dat de motor tussendoor gewisseld geweest is.
Dus is het logisch dat de SPC 21 de punten teruggegeven werd en hij niet voor een aantal organisaties op een halve ronde moest starten.

5° NIEUW KASSA- en INSCHRIJFGEBOUW.
Er staat een nieuw containergebouw aan de ingang. Om praktische redenen wordt het systeem van inschrijvingen en kassa gewijzigd. De kassa voor de toeschouwers is niet meer aan de zijkant, maar RECHTS VOORAAN. De inschrijvingen voor de piloten is in het MIDDEN. Links vooraan en links aan de zijkant zijn reservekassa’s voor de grote organisaties.

CAMSO BERICHTEN – 01.05.2016

1° SIERRA DUO: De uitslag van de Sierra Duo wedstrijden op zondag in Essen (10.04) zijn in het algemeen klassement bijgevoegd.
2° PRIVE CAR 638, Torino Temmerman, moet 50kg ciment bijleggen op de plaats van de passagier. Dit moet zeer goed vastgemaakt worden.
3° PARKING 08.05: Door het gebrek aan plaats, kunnen we geen parkingtickets geven aan de Prive Cars. De Lightning Rods en de Super Prive Cars kunnen in het middenveld staan, voor zover er plaats is.
4° PRIVE CARS 19.06: We kunnen maximaal 90 Prive Cars aanvaarden. Er kan geen parkingticket gegeven worden.
5° SANKTIES: Na samenspraak wordt de sanktie tegen Super Prive Cars 21 Christian Hanzen (33kg te licht) teruggebracht naar
a/ verlies van de punten van 17.04
b/ drie organisaties starten op ½ ronde, zowel in de reeksen als in de finale
6° SCHORSING: Bgstx 22 Antoine Delvoye wordt voor 1 organisatie geschorst om naar buiten te duwen.CAMSO BERICHTEN – 14.04.2016

1° PARKING 17.04: We hebben genoeg plaats; dus iedereen, welke een parking wil, kan er een bekomen.


2° BANGERSTOX: Op vraag van een piloot en na samenspraak met Marc Vantongerloo (Bangermanager), worden de Opel Vectra bij de Bangerstox nog toegelaten tot het einde van het seizoen.


3° DANK: onze dank aan het Team van Jimmy Carmoy, Hannelore Valencijn en Peter Vanrobbroek, voor de hulp geboden tijdens het Paasweekend (push car, tractors, opkuisen Skoda)


4° SCHORSING:
PRIVE CAR 880 Christophe Dutilleul is geschorst voor de organisatie van 17.04 om een positieve alcoholtest te hebben afgeleverd, op 28.03
BANGERSTOX 47 Zeb Wellekens: Na het bekijken van andere beelden en na samenspraak met de betrokken piloot 50 moeten we vaststellen dat het manoever van 47 GEEN follow in was, maar wel een harde duw, welke verkeerd is uitgevallen en waarvan hij uiteindelijk zelf het slachtoffer werd. Dus een schorsing is hier niet gepast.


5° WAARSCHUWING: David Delatte en supporters en familie krijgen een officiële waarschuwing om op 27.03 een andere piloot te hebben bedreigd. De piloot is verantwoordelijk voor zijn supporters/mecaniekers


6° WC ’s NACHTS: We hebben 2 WC’s welke ’s nachts open blijven; Wanneer de generator gestopt wordt (om 23u00), is er natuurlijk geen water meer. Daarom hebben wij een vat van 1000l water en een emmer geplaatst naast deze WC’s. Gelieve te willen doorspoelen aub.


7° Er staan enkele fouten in het klassement van de Sierra Duo (zelfde nummer met andere naam; dit wordt gecorrigeerd.) Ook is er een correctie in de uitslag van de finale. 82 is op 1 ronde geëindigd (rond gespint in bocht 1 en een ronde verloren). Dit wordt gecorrigeerd.


8° INSCHRIJVINGEN VIA DE POST:
We halen de laatste keer de post af, met de inschrijvingen, op dinsdagmorgen. Dit keer waren er nog 2 aangetekende schrijven bij, welke wij pas op woensdag konden afhalen.
Wij herhalen dat wij GEEN INSCHRIJVINGEN MEER AANVAARDEN, welke wij niet op dinsdagmorgen hebben ontvangen. Dus als wij op dinsdag een aangetekend schrijven ontvangen, welke wij pas op woensdag kunnen afhalen, aanvaarden wij dit niet meer. Gewoon vroeger opsturen.
Carl Minnebois heeft een inschrijving op 11/04 opgestuurd terwijl wij dit op 11/04 moesten ontvangen hebben
François Gustin heeft een inschrijving opgestuurd vanuit Frankrijk, zonder er België bij te voegen (Warneton is nog niet zo bekend, dat iedere postman in Frankrijk weet, dat dit in Belgie ligt !!) Post was 7 dagen onderweg. Idem voor Mathieu Caboche ( 8 dagen onderweg!)
Patrick Vanstrien en Christiaan Hanzen op 11/04 verstuurd, alhoewel wij het op 11/04 moesten ontvangen. Zo snel is de Post ook nu weer niet.


9° AIRBAG: moet gedeactiveerd worden voor de start. Wij hebben bij de Bangerstox een auto gezien waarvan de airbag ontploft was


CAMSO BERICHT – 24.02.2016
1° ALGEMEEN:
Xavier Vandermeersch zal de wedstrijdleiding en de algemene organisatie meer en meer overnemen. Ikzelf zal mij wat meer op de achtergrond houden en op zaterdag en zondag mij wat meer bezighouden met controle van de auto’s (gewicht, banden etc.)

2° LIGHTNING RODS:
In 2014 was de klasse op sterven na dood. 7 auto’s nog op de laatste organisatie. Verschillenden hadden afgehaakt omdat de klasse te duur werd (motoren) en omdat steeds dezelfde wonnen. Dan hebben we beslist om het roer radicaal om te gooien en een compleet nieuw reglement te maken, in samenspraak met de piloten.
Na een eerste moeilijk startjaar in 2016, schijnt de klasse nu op volle toeren te zullen draaien. We hebben reeds 13 inschrijvingen voor de eerste wedstrijd en we weten nog van 2 dat ze bezig zijn of sterk geïnteresseerd zijn.
We horen nog de commentaren van de “kenners”, dat het niet kan werken; dat de motoren zullen kapot draaien etc. Bij mijn weten is in 2015 geen enkele motor kapot gegaan, uitgezonderd van de 159, maar dat was een grote blunder van de tuner, Johan Verhoeven en co (vliegwiel zat niet perfect op zijn plaats; gaten van het vliegwiel zijn ovaal uitgedraaid door de trillingen; krukas krom (vooraf reeds ?)
Het is nu zaak om de klasse conform aan het reglement te houden. Daarom zullen wij ons dit jaar hier meer mee bezig houden (zie hierboven)

3° CAMSO HOT RODS:
Wij zien dat de Camso Hot Rods klasse dezelfde weg opgaat als de Lightning Rods, enkele jaren terug. Te duur; steeds dezelfde winnaars; oninteressante wedstrijden.
Daarom plannen wij ook in deze klasse een radicale hervorming, zodat het goedkoper wordt en zodat meer piloten kans hebben om vooraan te eindigen. En wij zijn er ons van bewust, dat wij ook hier misschien enkele piloten zullen verliezen. De korte termijn is niet belangrijk, maar we moeten onze blik op de langere termijn richten.
Daarom zullen we geleidelijk in de loop van dit jaar deze hervormingen doorvoeren, zodat we voor 2017 volledig klaar zijn met het nieuwe reglement.
We hebben volgende punten op het oog:
- Met onmiddellijke ingang, kunnen de 2.0 Hot Rods, welke voldoen aan het Spedeworth reglement, als volwaardige auto’s, deelnemen bij de Camso Hot Rods
- Toelaten van de Ford Zetec black top 2 liter 16V motor (136 pK standaard), conform aan het Spedeworth reglement.
- Aanpassen van het gewicht zodat de auto’s meer gelijkwaardig worden
- Gebruik van andere goedkopere banden, ook als hiervoor aanpassingen nodig zijn aan de overbrenging of versnellingsbak. Voorlopig mogen er alleen 4 nieuwe AVON banden gebruikt worden in 2016.
- Het verbieden van dure schokdempers (in Engeland mogen schokdempers niet meer kosten dan 165£ + BTW)

4° Wij moeten het overlijden melden in een ongeval op de weg van LAURY ROMMENS (Fr), Prive Cars 454. Ze is pas aanvang 20 geworden. Onze deelneming aan vrienden en familie.


5° SIERRA DUO: Wij vragen NOGMAALS dat de deelnemers voor de SIERRA DUO NIET op voorhand hun inschrijving betalen !!! Alleen ter plaatse.


6° BANGERSTOX nummers: Wij krijgen zoveel nieuwe Bangerstox piloten en alle nummers van 10 tot 250 zijn opgebruikt. Daarom zullen de Bangerstox nummers krijgen tot 300. De bestaande Prive Cars, welke reeds sedert zeer lang een nummer onder de 300 hebben, kunnen deze behouden. Er worden bij de PC geen nieuwe nummers onder de 300 gegeven.


7° CARAVAN RACE op PAASMAANDAG: De caravans kunnen binnen gebracht worden op zondag 6 maart NA de organisatie (rond 18u00).
Graag uw naam opgeven ten laatste 1 week op voorhand, als U de caravan race wenst mee te rijden, zodat we uw naam op het programma kunnen toevoegen.


8° LIGHTNING RODS en CAMSO HOT RODS: gelieve uw naam op te geven, indien U dit jaar in deze klasse wenst te rijden, zodat we U op het programma kunnen zetten; De Lightning Rods, welke reeds op de site staan, hebben zich alle aangemeld voor de eerste organisatie.


9° Er zijn toch nog 3 piloten, welke hun inschrijving in Warneton in de bus gegooid hebben. Zoals wij gemeld hadden, hebben wij deze inschrijvingen NIET aanvaard. Daar worden geen uitzonderingen op gemaakt. Zij kunnen hun inschrijving terug afhalen op een organisatie.


CAMSO BERICHT – 12.02.2016

CAMSO heeft een FACEBOEK pagina geopend: Camso sprl
De bedoeling van deze site is alleen Camso berichten/foto’s/video’s te publiceren, welke direct in verband staan met Warneton Speedway. Vragen in verband met Warneton Speedway kunnen alleen, zoals vroeger, per email gebeuren en worden niet via facebook beantwoord.

6° BANGERSTOX PRE 1990: VOORLOPIGE LIJSTEN. Deze kunnen te allen tijde aangevuld worden.


NIET TOEGELATEN / NON AUTORISE
Ford Taunus
Ford Escort Mk 3 traction avant/voortrekker
Mitsubishi Colt 2
Nissan Bluebird
Volvo 360
Audi 80, 90, 100 vanaf 1981/à partir de 1981
Honda Prelude tweede generatie en verder/deuxième génération et plus jeune
Renault R25
Mitsubishi Cordia

TOEGELATEN/ AUTORISE
Mercedes 250ce 1968
Toyota Celica Ta4 1978
Peugeot 304
Opel record
Ford Capri
Opel Ascona 1,6 GT 1986
Peugeot 404 break 1964
Opel Corsa A 1987 ALLEEN 4 deur/ SEULEMENT LA 4 portes
R30 met/avec moteur R11 1700 de/van 1978
Simca 1000
Seat 1430 coupé 1979
Renault R19 1986 voiture de Police
Nissan Sunny Coupé 1,5

CAMSO BERICHTEN – 26.12.2015

1° ZEER BELANGRIJK: INSCHRIJVINGEN


Vanaf heden worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard, welke in Warneton, op het circuit, in de brievenbus gegooid worden, wegens diefstal.
U kunt alleen nog inschrijven


- Ofwel op de ene wedstrijddag voor de volgende
- Ofwel door opsturen naar:


CAMSO AUTOSPEEDWAY
CHEMIN LUTUN 10
B-7784 WARNETON
(Voor de Nederlanders moet BELGIE bijgevoegd worden).

GEEN ANDERE ADRES OPGEVEN. OOK NIET bijvoorbeeld Roland Vandermeersch, Speedway of iets dergelijks met het adres Chemin Lutun 10, 7784 Warneton

De post wordt dan automatisch verder geleid naar een Postbus en wordt niet meer in Warneton, op het circuit, in de brievenbus gedeponeerd.

Er mogen alleen biljetten in de omslag gedaan worden. GEEN MUNTSTUKKEN !!!!

De inschrijvingen, welke toch nog in de brievenbus gegooid worden, worden niet meer aanvaard.

BELANGRIJK: Hou er rekening mee dat de Post soms verschillende dagen onderweg is !!. Vooral vanuit het buitenland kan het soms 5 dagen of meer duren. Dus op tijd opsturen. Wij kunnen geen rekening houden met vertraging bij de Post. Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving: de Dinsdagvoormiddag voor een wedstrijd.

2° SCHORSINGEN:

- TONY SPINNEWIJN, Bgstx 112, wordt voor de eerste reeks van de eerste wedstrijd in 2016 geschorst, om, na de laatste organisatie, personen op het dak van zijn auto te vervoeren of te laten vervoeren. De piloot is verantwoordelijk voor zijn supporters.
- WESLEY TEMMERMAN, Bgstx 161, wordt voor de 2 volgende organisaties van 2016 geschorst voor de Bangerstox, voor aan hoge snelheid in te rijden op een stilstaande auto, in casu Bgstx 39. Volgende maal wordt het 6 organisaties, conform het reglement.
- MATHY BENOIT, SPC 91, verliest alle punten in het kampioenschap en moet bij zijn eerste die volgende deelnames op ¾ starten om met niet toegelaten banden te rijden (195 in plaats van 185)

4° EINDUITSLAG BANGER KAMPIOENSCHAP 2016
1° Randy Mulder (88) 196pt
2. Laurens Vandijk (160) 195pt
3° Kevin Mulder (881) 159pt
4° François Deroubaix (147) 92pt
5° Ben Holtrop (53) 83pt

5° TER INFO:
- Er wordt een volledig beveiligingssysteem geplaatst in Warneton met camera’s, lichten en detectors met verbinding met de Politie, in geval van inbraak, zowel an de ingang als in het middenveld en in de toren van de officials. Ook degenen, welke de zaterdagnacht van een wedstrijd, over de omheining kruipen, zullen we mooi kunnen filmen!


CAMSO HOT RODS: Alleen de Avon banden zijn toegelaten. Maximum 6 nieuwe banden per seizoen.
SUPER PRIVE CARS: Alle auto’s, welke standaard niet meer dan 150pK hebben, worden toegelaten (8, 12 of 16 kleppen).
PRIVE CARS: 8 kleppers met een cilinderinhoud van maximum 2500cc en maximum 110pK standaard. 12 en 16 kleppers mogen maximaal 90pK standaard hebben (max 2500cc). Injectie monopoint en multipoint toegelaten. De diameter van de velg is vrij (13,14 of 15 duim). Banden maximaal 185 en hoogte niet lager dan serie 60.
BANGERSTOX:
- 8 kleppers met een cilinderinhoud van maximum 2000cc en maximum 110pK. 12 en 16 kleppers mogen maximaal 90pK standaard hebben (max 2000cc). Injectie monopoint en multipoint toegelaten. De diameter van de velg is vrij (13,14 of 15 duim). Banden maximaal 185 en hoogte niet lager dan serie 60.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- TEAM RACES Bangerstox in Augustus: Minimum 3 piloten per team; maximum 4 per team.
- In 2016, het Team “NO LIMIT” zal het opnemen tegen de “HATERS” in de Team Races voor Bangerstox. In 2017 zal het Team “BELGIUM” het opnemen tegen de winnaar van 2016.
- Op 19.06.2016 is er een Bangerstox wedstrijd PRE 1990. Er zullen speciale bekers zijn voor de zeldzaamste auto, de oudste auto, de “smartest” car(s). Alleen weinig gebruikelijke modellen worden toegelaten. Geen Ford Sierra, Peugeot 205, Ford Taunus en dergelijke. Ford Capri WEL toegelaten. Maximum 45 auto’s. Tijdens de inschrijving moet de piloot de auto (merk en type) opgeven. Camso houdt zich het recht voor om te “gewone” auto’s te weigeren.
- De Team Race Bangerstox en de PRE 1990 tellen NIET mee voor het kampioenschap.

CARAVAN RACE: In 2016 worden opnieuw 2 Caravan races gereden (PAASMAANDAG en 4 september). Wij aanvaarden maximum 20 caravans. De piloten, welke op Paasmaandag meerijden, kunnen automatisch ook meerijden in september. De anderen worden op een reservelijst geplaatst. Indien er meer deelnemers op de reservelijst staan, als dat er nog plaatsen vrij zijn, zal er lotje getrokken worden. Inschrijving vanaf 15 december 2015. Kostprijs: inkom + 50€ voor het schroot.
BANGERS 2 X 2: Wordt in 2016 op PAASMAANDAG verreden.
RAMP ROLL OVER: 4 september. Maximum 8 deelnemers. Voorkeur zal gegeven worden aan de piloten, welke reeds deelgenomen hebben aan de ramp roll over. Kostprijs: 10€ + inkom. Inschrijvingen vanaf 13 december 2015.
PARKING OP HET CIRCUIT, DE ZONDAGAVOND: Vanaf nu zullen auto’s, welke niet meer in staat zijn te rijden, onmiddellijk verwijderd worden; ook als de parking betaald geweest is (het parkeergeld zal uiteraard terug betaald worden). Vanaf nu kunnen auto’s, waarvan de parking niet betaald werd, ten hoogste nog 1 organisatie op het circuit blijven, zonder parking betaald te hebben. Daarna worden ze verwijderd. Piloten, welke hun parking niet betaald hebben, krijgen ten laatste de tijd tot de zondag na de organisatie, om dit alsnog te betalen. Daarna wordt het bedrag verdubbeld

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2016.

Marita en Roland

CAMSO BERICHTEN 16.11.2015

 

2° UITSLAG LADY’SRACE:
1. 1. 617 Cindy Vanlangenhove / 2. 435 Eliane Dumess / 3. 281 Emilie Lespagnol / 4. 399 Joanna Steuraet / 5. 6 Kim Vanderheyden / 6. 363 Stephanie Delvoye / 7. 36 Finley Carmoy / 8. 498 Alicia Da Silva
2. 9. 737 Murielle Scheire / 10. 118 Sabunai Planquelle / 11. 488 / 12. 191 / 13. 805 / 14. 307 / 15. 561 / 16. 348 / 17. 388

3° Wij blijven bij ons besluit, dat Lady’s, welke reeds bij de Prive Cars of een andere klasse (uitgezonderd Sierra Duo), gereden hebben, vanaf volgend jaar niet meer kunnen meerijden bij de Lady’s Race, alsook telkens de winnares van een Lady’s Race.

4° PC 568 Sebastien Debarge krijgt een verwittiging. Wanneer hij de instructies krijgt van een official dat hij moet wachten om van de piste te rijden, dan moet hij dat ook doen. Indien zijn motor warm loopt, dan moet hij nog langzaam een ronde rijden of de motor afzetten.

5° De beloning aan de persoon, welke ons de daders van de diefstal bekent maakt, wordt verhoogd naar 1.000€

ZEER BELANGRIJK: DIEFSTAL

Enkele dagen geleden heeft men op het circuit onze hydraulische schaar om een auto open te snijden, gestolen. Dit materiaal bevond zich in de rode container op het middenveld van de piste. De 2 sloten werden met een schijf doorgezaagd. Het materiaal weegt ongeveer 80kg. De dieven waren minimum met 2. Ze hebben eerst een garagepoort geforceerd waar er een karretje stond. Ze hebben het materiaal op het karretje geplaatst en zijn er mee tot aan de ingang van het terrein gereden (de zij-ingang).

2 jaar geleden heeft men ook onze vorige hydraulische schaar gestolen uit de Range Rover.

De Politie is gekomen en heeft vingerafdrukken genomen op de container en van het ene slot, welke wij teruggevonden hebben.

HET IS ZEKER DAT DE DIEVEN MENSEN VAN DE SPEEDWAY ZIJN EN MENSEN, WELKE ZEER GOED WETEN, WAT ER IN HET MIDDENVELD GEBEURD. Hoe anders konden zij weten in welke garage dit karretje zich bevond?

Wie kan dergelijk materiaal gebruiken, buiten een schroothandelaar of een carrossier ??? Ik zou het niet weten.

WIJ GEVEN 1.000€ als beloning aan de persoon, welke ons de nuttige inlichtingen kan geven om de dieven te laten snappen. Absolute discretie is gegarandeerd.

 

 

CAMSO BERICHTEN 10.11.2015

4° OFFICIËLE WAARSCHUWING: Het “Warrior Team” bij de Prive Cars (onder andere 362 en 509) krijgt een officiële waarschuwing. Indien ze nog andere Prive Car rijders bedreigen omdat ze ofwel niet snel genoeg plaats maken of naar hun mening in de weg rijden, dan zal het Team voor EEN jaar geschorst worden. Wij willen dat iedereen een aangename dag kan doorbrengen op Warneton Speedway.

5° DRONE’S: Het is om veiligheidsredenen verboden om op Warneton speedway, beelden te maken met drones.
Dit is éénmalig gebeurt op 6 september omdat wij zelf beelden wilden hebben voor onze reclamespots op TV. Dit nu ook voldoende.


CAMSO BERICHTEN 07.10.2015

1° UITSLAG SIERRA DUO:
Heat 1:
746 / 43 / 338 / 171 / 117 / 271 / 62 / 80 / 69 / 57 / 36 / 656 / 132 / 348 / 72 / 95 / 985 / 21 / 68
Heat 2:
43 / 746 / 271 / 80 / 132 / 117 / 69 / 338 / 95 / 57 / 72 / 985 / 348 / 130 / 36 / 171 / 77 / 68 / 42
Finale:
338 / 117 / 746 / 80 / 171 / 271 / 69 / 42 / 132 / 36 / 656 / 348 / 130 / 57 / 77

2° BANGERSTOX KLASSEMENT
We hebben de punten van de PRE 1990 en de Team Race er uit genomen (deze wedstrijden tellen niet mee voor het kampioenschap). De actuele stand in het kampioenschap is de juiste.

3° SCHORSING:
- Bangerstox 70 Clement Mertens wordt voor 1 organisatie geschorst om na de wedstrijden, in het wagenpark, een partijtje te “driften”. Wij vinden dit onverantwoordelijk tegenover toeschouwers en kinderen, welke in het wagenpark rondlopen.
- PC 805 Yann Loock (Fr) wordt voor de volgende organisatie geschorst om continu andere deelnemers te duwen.
- PC 306 Jordan Magrico (Fr) wordt voor de volgende organisatie geschorst om de dame, welke de inschrijvingen doet, alle verwijten naar het hoofd te slingeren, terwijl deze dame perfect doet wat ze gevraagd is te doen.
- PC 363 Laurent Thomas verliest alle punten van 04.10.2015 om met te brede velgen gereden te hebben. Hij moet de 2 laatste organisaties als allerlaatste starten.

4° BANGERS 2x2
Winnaars: 207 Mickey Moriceau (Fr) – Philippe Moriceau (Fr)
2e plaats: 36. Jimmy Carmoy (B) – François Deroubaix (Fr)

 

8° INSCHRIJVINGEN: Wij herhalen dat men slechts ingeschreven is, als met het COMPLETE inschrijfgeld betaald heeft. Er zijn piloten, welke bijvoorbeeld 10€ betalen en de rest dan ter plaatse. Wij vinden dat niet fair tegenover de 150 à 200 andere piloten, welke de complete som op voorhand betalen.

9° ZEER BELANGRIJK: PARKING OP HET CIRCUIT TOT DE VOLGENDE ORGANISATIE.
De bedoeling van dit parkeren is, dat piloten, welke de volgende organisatie rijden en welke geen vervoer (aanhanger) hebben, hun auto ter plaatse kunnen laten.
Het is NIET de bedoeling, dat daar wrakken blijven staan of dat piloten, welke een paar zondagen niet rijden, hun auto daar achter laten.
Vanaf nu zullen auto’s, welke niet meer in staat zijn te rijden, onmiddellijk verwijderd worden; ook als de parking betaald geweest is (het parkeergeld zal uiteraard terug betaald worden)
Vanaf nu kunnen auto’s, waarvan de parking niet betaald werd, ten hoogste nog 1 organisatie op het circuit blijven, zonder parking betaald te hebben. Daarna worden ze verwijderd.
Piloten, welke hun parking niet betaald hebben, krijgen ten laatste de tijd tot de zondag na de organisatie, om dit alsnog te betalen. Daarna wordt het bedrag verdubbeld

CAMSO BERICHTEN 01.10.2015

1° OFFICIELE WAARSCHUWING: Jimmy Carmoy (Bangers en Bangerstox 36) krijgt een officiële waarschuwing om
a/ reeds enkele malen groot misbaar te maken bij de inschrijvingen, omdat iets niet gaat, zoals hij het zich zelf voorgesteld had
b/ tijdens de laatste organisatie (06.09) voor het publiek een “grote show” af te geven, omdat een coureur, na een beslissing van de Banger officials, niet mocht herstarten bij een rode vlag situatie.
Bij een volgend probleem volgt een schorsing.


4° UITSLAG CARAVAN RACE 06.09
1° Jimmy Carmoy (36) – 2. David Vanschandevijl (100) – 3° Florian Duhem (20)


5° Uitslagen ramp roll over + Smart cars Bangers: we hebben de papieren niet meer.

 

CAMSO BERICHTEN 23.09.2015

1° BANGERSTOX TEAM RACES 2016 en 2017
In 2016 komemt het TEAM “NO LIMITS” aan de beurt om het op te nemen tegen de winnaars van dit jaar, de “HATERS”. Voor 2017 heeft “TEAM BELGIUM” zich kandidaat gesteld.

2° CARAVAN RACE SEPTEMBER 2016
In 2016 is er opnieuw een caravan race op Paasmaandag. Voor de caravanrace van september 2016 gaat de voorkeur naar degenen, welke reeds op Paasmaandag gereden hebben. De anderen, welke niet op Paasmaandag gereden hebben, komen op een wachtlijst voor september.

3° SCHORSINGEN:
- Prive Car 477 en Bgstx 233 JORDAN GUITOUN wordt voor 1 jaar (tot 23.08.2016) geschorst wegens vechten op zaterdagavond 22.08
- Prive Car 714 Michael Erckelbout wordt voor 1 jaar (tot 23.08.2016) geschorst voor vechten op zaterdagavond 22.08
- Prive Car 556 Arnaud Debarge wordt voor 1 organisatie (04.10) geschorst om vrijwillig iemand van de baan te rijden; hij heeft hiervoor trouwens direct een zwarte vlag gehad.
- Prive Cars 362 Jefferson Dautricourt wordt voor 1 jaar geschorst (tot 06.09.2016) wegens vechten in het wagenpark. De piloot is verantwoordelijk voor zijn supporters (zie reglement).

 

 

CAMSO V8 NEWS - 01.08.2015

Some drivers told me that they were unhappy with the new tires, delivered begin of the season, especially concerning that there were much more punctures as before and that the tires held much shorter than those the years before.
I contacted Universal MotorSports (Daniel Bonne) to explain that problem.
The answer I received was that:
a/ It could be that the tires were too new. The products in the rubber has to work a specific time so that the rubber becomes harder. If I remember well, that could only be the case with the second delivery of tires, as the first delivery (Saturday of the Easter weekend – about 80 tires) came from the stock of Universal Motorsports.
b/ It is very important to “run in “ the tires (SCUFF PROCEDURE)
Racing Tire Prep Information from American Racer®

Asphalt Racing Tire Prep:
Scuff Procedure
As with any bias ply racing tire, it is a good idea to scuff (break- in) new tires before use in competition. The reason is that asphalt racing compounds need a light heat cycle to condition, or toughen the tire for maximum performance and longevity.
Often it is not possible to scuff a tire before racing, but if possible, you should follow these steps. Run 6-8 laps at no greater than ¾ speed, then let the tire completely cool down. A second light scuff session followed by storing the tire several days or even a week is recommended, and has proven to be ideal for preparing a tire for competition. Scuffing brings the tire up to the lower end of its operating temperature, but not too hot. DO NOT DRIVE AT TOP SPEED DURING THE SCUFF SESSION. This will cause the tire to “give up” or “fall off” prematurely in competition.

So, I would recommend that you do these procedure for the next meetings, and we could then discuss, at the last meeting of the season, October 5th, what to do for next year.

Kind Regards
Roland.
.

4° BANGERSTOX PRE 1990 in 2016.
Gezien het grote succes van de eerste uitgave, zullen wij ook volgend jaar, in juni, opnieuw een Bangerstox wedstrijd PRE 1990 houden.
Er worden geen reeds gebruikte auto’s toegelaten.
Wie dit jaar ingeschreven heeft, maar niet is gekomen, wordt op de reservelijst voor 2016 geplaatst.
In 2016 zullen er GEEN Ford Taunus toegelaten worden, maar wel Ford Capri. Zoals dit jaar zullen alleen “speciale” modellen toegelaten worden.

5° SCHORSING:
Prive Car 362, Jefferson Dautricourt, wordt voor ALLE klassen voor 23.08 geschorst, om veel te snel in het wagenpark te rijden en dan nog met de handrem zijn Prive Car in de parkingplaats te “gooien”. Zulke manoevers brengen toeschouwers en kinderen in gevaar. Wij vinden dit onaanvaardbaar.

6° TRIBUNE:
Wij hebben 500 nieuwe en sterkere zitjes besteld voor de tribune. Onder invloed van het zonlicht en afwisseling van koude en warmte, zijn de bestaande poreus geworden. Als dan nog kinderen en volwassenen een beetje helpen om ze kapot te krijgen, dan gaan ze ook kapot.
Normaal zullen ze reeds voor 23.08 geplaatst zijn ( de levering is beloofd tegen eind juli, juist voor het verlof van de firma welke levert.)
7° BANGERSTOX PRE 1990:
- Rarest Car: #53 “Herbie” VW Kever René Delaat (Nl)
- Best Painted Car: #61 Ford Taunus Kurt Baes (B)
- Smart Car: #50 Triumph Dolomite Elvis Cardinael (B)
- Smart Car # 164 Rover P6 Thomas Vancortenbosch (Fr)
- Smart Car # 112 Austin Maxi Tony Spinnewijn (B)
- Smart Car # 82 Citroen GS Gregory Merlen (Fr)
- Smart Car # 41 Audi 80 Paul Deplus (B)
8° BIG BANGERS 21.06
- Car of the meeting: #36 Jaguar Mk2 Jimmy Carmoy (B)
- Best painted car # 277 Ford Mondeo Gavin Perryman (UK)
- Smart Car: #68 Ford Granada Sven Decoensel (B)
- Smart Car: #147 Ford Mondeo François Deroubaix (Fr)
- Smart Car: # 148 Ford Mondeo Stephane Ponchaux (Fr)

CAMSO BERICHTEN – 25.05.2015

1° SCHORSINGEN:
- BANGERSTOX: 172 David Delatte, 161 Wesley Temmerman en 74 Wesley Vanhumbeeck worden voor de volgende organisatie (21.06) geschorst voor onregelmatig rijden (o.a. plots remmen voor iemand anders; iemand opwachten; naar buiten duwen)
- SIERRA DUO: 92 Bruno Degavre wordt voor de 2 volgende Sierra Duo wedstrijden om in het wagenpark donuts te maken met boven op het dak een kind!! Totaal onaanvaardbaar.

2° BANGERSTOX: de wedstrijden op 21.06 (Pre 1990) en 23.08 (Team Races) tellen NIET mee voor het kampioenschap

3° BANGERSTOX PRE 1990: Er wordt een voorstellingsronde gereden. Er zijn bekers voor de oudste auto, voor de zeldzaamste auto en 5 bekers voor de “smartest cars”

 

7° SIERRA DUO 26.04: UITSLAGEN – RESULTATS
Heat 1: 338 / 82 / 913 / 746 / 100 / 72 / 985 / 42 / 132 / 39 / 36 / 77 / 43 / 62 / 57 / 69 / 117 / 377 / 271 / 92 / 68 / 348
Heat 2: 338 / 39 / 271 / 57 / 405 / 69 / 36 / 117 / 68 / 62 / 348 / 77
Finale: 338 / 271 / 39 / 43 / 746 / 405 / 92 / 72 / 82 / 57 / 913 / 62 / 36 / 42 / 117 / 132 / 77 / 348 / 68 / 100

8° LADY’S RACE 26.04: UITSLAG – RESULTAT
617: Cindy Vanlangenhove / 13: Jenny Tierens / 837: Tammy Lenaerts / 133: Oriane Morisot / 573: Laetitia Hounion / 515 / 654 / 397 / 498 / 110 / 859 / 499 / 959 / 458 / 603 / 147 / 873 / 36 / 639 / 561 / 418 / 912 / 960 / 290 

WAT HET FORMAAT VAN DE WATERBAK BETREFT BIJ DE BANGERSTOX HOUDEN WIJ OP 17 MEI EEN BESPREKING MET DE BANGER MANAGERS. TOT DAN BLIJFT ALLES WAT HET WAS.


5° SIERRA DUO UITSLAG 06.04.2015
- Heat 1: 338 / 271 / 746 / 348 / 62 / 36 / 42 / 39 / 405 / 57 / 132 / 69 / 68 / 92 / 21
- Heat 2: 338 / 82 / 746 / 62 / 913 / 72 / 171 / 271 / 985 / 92 / 36 / 57 / 130 / 100 / 39 / 405 / 132 / 69 / 348 / 11
- Final: 82 / 338 / 271 / 62 / 117 / 348 / 171 / 746 / 130 / 72 / 39 / 132 / 92 / 36 / 405 / 57 / 69 / 68 / 100 / 42
6° SIERRA DUO klassement na 2 wedstrijden Warneton:
271 79ptn / 338 73ptn / 746 56ptn / 348 54ptn / 62 47ptn / 82 41ptn / 405 39ptn / 132 37ptn / 72 37ptn / 890 34ptn


CAMSO BERICHTEN – 26.03.2015

1° UITSLAGEN – RESULTATS SIERRA DUO 22.03.2015
Heat 1: 338 /890 / 271 / 405 / 348 / 11 / 132 / 72 / 21 / 62 / 36 / 57 / 42 / 39 / 77 / 92 / 69 / 68
Heat 2: 271 / 338 / 348 / 132 / 985 / 405 / 890 / 746 / 36 / 62 / 57 / 42 / 39 / 11 / 92 / 68 / 100 / 69
Finale: 271 / 746 / 72 / 82 / 890 / 985 / 405 / 348 / 132 / 11 / 36 / 42 / 92 / 39 / 69 / 100 / 57 / 68

2° UITSLAG/RESULTAT LADY’S RACE 22.03.2015
1. 133 Oriane Morisot (Fr)
2. 617. Cindy Vanlangenhove (B)
3. 515. Laurine Vandeput (B)

 

6° BANGERSTOX:
- Wij stellen vast dat de nummers op de deuren hoe langer hoe meer onleesbaar worden. Wij herhalen dat die ZWART op WIT moeten zijn EN NIETS ANDERS. Wie niet de juiste kleuren heeft, zal niet aan de start toegelaten worden.
- ZEER BELANGRIJK: Wie zijn auto onregelmatig versterkt zal voor 6 organisaties geschorst worden. Een waterbak mag NIET ROND DE VEERPOTEN gebouwd worden (dit mag trouwens ook niet bij de Big Bangers !)


 

 

 

CAMSO BERICHTEN 07.03.2015

 


De Super Prive Cars mogen ook de FALKEN ZIEX 914 banden gebruiken.

CAMSO BERICHTEN – 29.01.2015

1° BANGERSTOX:
- Op datum van 28.01 waren er nog 16 plaatsen voor de Bangerstox op 01.03
- Het reglement 2015 der Bangerstox staat op de site onder “reglementen”
- PRE 1990: Voor deze wedstrijd mag er een andere motor (weliswaar standaard en met minder dan 110pK standaard) ingebouwd worden. Deze vraag komt van iemand, welke een Opel Record 1700 heeft, maar met kapotte motor.
- ZEER BELANGRIJK: Vanaf 2015 mag er opnieuw achteraan geduwd worden bij de Bangerstox om een positie te winnen. In de bochten mag men achteraan niet verder duwen dan de witte lijn, welke in het midden van de piste is.
- De nummers van 2014 bij de Bangerstox blijven behouden tot 01.04.2015. Daarna is er geen zekerheid meer, dat men zijn nummer van 2014 kan behouden.
- PRE 1990: ZEER BELANGRIJK: Er is een ENORME interesse voor deze wedstrijd. Daarom gaan we veel selectiever moeten zijn met het toelaten van auto’s en alleen wat specialere auto’s toelaten. Iedereen welke wil meerijden moet eerst een aanvraag indienen bij Camso met de vraag of de auto in aanmerking komt; gewone of banale auto’s worden niet toegelaten. Wij hebben aan verschillende piloten reeds het OK gegeven, ook aan enkelen met niet zo “speciale” auto’s. Deze moeten een nieuwe aanvraag indienen. Er zal een lijst opgemaakt worden, welke regelmatig op de website zal aangevuld worden.

2° CAMSO HOT RODS:
Iedereen moet zelf voor zijn banden zorgen. Er kunnen maximaal 6 nieuwe banden gebruikt worden gedurende het seizoen. Er mogen 4 oudere banden (en hierbij bedoelen wij niet nieuwe banden, welke enkele rondjes gereden hebben !) gebruikt worden gedurende het seizoen. Alle banden moeten bij Camso aangegeven worden de zaterdag of zondag van de eerste CHR meeting.
De AVON banden kunnen bekomen worden bij:
KEES van Oldtimer bv, Geestakkers 5a in 5591 RC Heeze (Nederland). Tel 00.31.4022.63303

5° PRIVE CARS en SUPER PRIVE CARS: Het reglement 2015 staat op de site onder “Reglementen”
Super Prive Cars moeten een verhouding gewicht/pK hebben van minimum 6,1 !!!!

 

 


Wij overwegen om de voorontsteking / avance te beperken tot 30° om kapotte motoren te vermijden.

 

 

 

NIEUW LIGHTNING RODS REGLEMENT 2015

Er zijn op datum van 03.12 enkele wijzigingen aangebracht. Deze staan in het geel.

1° CARROSSERIE:
Alleen de Ford Sierra 1993cc SOHC is toegelaten.
De auto’s moeten in propere toestand en mooi geschilderd zijn als ze op de piste komen (het zijn geen Prive Cars)
De rolkooi mag vastgelast worden aan de carrosserie.

2° OPHANGING - WEGLIGGING
a/ Schokbrekers VOORAAN:
- Ofwel standaard Ford Sierra schokbrekers, waarvan de olie mag vervangen worden door dikkere olie (Koni’s niet toegelaten)
- Ofwel GAZ standaard Lightning Rods schokbrekers (in Engeland te verkrijgen à 108£ BTW in
- Draadbussen om de hoogte te regelen is toegelaten
- Regelbare schokbrekers zijn niet toegelaten

b/ Schokbrekers ACHTERAAN:
- Ofwel standaard schokbrekers (zie hierboven)
- Ofwel de GAZ Lightning Rod schokbrekers in Engeland te verkrijgen à 72,50£ BTW in)

c/ Veren:
- Ofwel de standaard veren; ze mogen ingekort of verhit worden
- Ofwel de Lightning Rod race veren (in Engeland te verkrijgen à 92£ + VAT voor een set van 4)
- Men moet zelf een schotel erop lassen met een moer.

d/ Ophangingrubbers: moeten standaard blijven. Rose joints/uniballs zijn NIET toegelaten

e/ Extended Lightning Rod TCA om meer caster en camber te geven is toegelaten (in Engeland te verkrijgen à ongeveer 60£ + VAT). Navragen of dit ook voor Left Hand Drived cars te krijgen is! Ik meen begrepen te hebben dat Brandon er zou maken voor Left Hand driven cars.

3° OVERBRENGING:
a/ Versnellingsbak
De STANDAARD 4 of 5 bak is toegelaten. Er mogen geen race ratio’s gebruikt worden. Alle verhoudingen moeten standaard blijven van een Sierra 2 liter (niet van een 1600 of een ander model).
b/ Differentiëel:
alleen de 3,62 verhouding en 100% vastgelast is toegelaten. Een los differentiëel of limited slip is niet toegelaten.

4° MOTOR:
- Het blok mag niet gevlakt worden.
- De cylinderkop mag maximaal 1,5mm afgevlakt worden. Wij laten een motor bouwen in Engeland bij Smith Fabrication, met een 1,5mm afgevlakte kop. Aan de hand daarvan zal een maximale compressie bepaald worden, welke toegelaten is.
- De zuigers mogen niet gevlakt worden
- De krukas moet in het center blijven
- De kleppen moeten standaard blijven en mogen niet bewerkt worden
- Alleen de Kent Cam GTS2 nokkenas is toegelaten
- Alleen de bij de nokkenas horende vr42 speciale klepveren zijn toegelaten

- Balanceren van het draaiend gedeelte is toegelaten
- Verlichten en balanceren van het vliegwiel is toegelaten
- Er mogen alleen standaard Sierra 2.0 koppakkingen gebruikt worden.
- Alleen de standaard carburator 32/36 is toegelaten. De sproeiers zijn vrij

5° UITLAAT:
Alleen de 2 volgende uitlaten zijn toegelaten:
- Brisca F2 Silencer (in Engeland te verkrijgen aan 45£ + VAT)
- AX891 Silencer (in Engeland te verkrijgen aan 48£ + VAT)

6° BANDEN:
Alleen de Yokohama banden met referentie Advan A021R – 86h – maat 185/70/13 is toegelaten. Dit is een band met profiel; kan dus op het droge en in de regen gebruikt worden.
Deze band kost ongeveer 70€ BTW in en is ONDER ANDERE te verkrijgen bij Jan Dekkers, Arendonksesteenweg 8 te Ravels (0495/ 923 767). Ook Sven Vandieven kan U hierin verder helpen.
Indien men gebruikte banden wenst te gebruiken, dan kan dat. Een of 2 oude banden worden verrekend voor 1 nieuwe band; 3 of 4 oude banden worden verrekend voor 2 nieuwe; 3 of 4 gebruikte voor 2 nieuwe etc.
Op de eerste wedstrijd zal de minimale shore bepaald worden. Banden, welke een lagere shore hebben, zullen moeten vernietigd worden (gat erin boren); een schorsing kan volgen.
Er mogen maximaal 6 nieuwe banden per seizoen gebruikt worden. Voor de eerste wedstrijd moeten de banden voorgelegd worden, zodat ze kunnen gemerkt worden. Wie begin te rijden na 1 of 2 wedstrijden, mag maar 5 nieuwe banden gebruiken. Wie na 3 of 4 wedstrijden begint te rijden mag maar 4 nieuwe banden gebruiken.


7° GEWICHT:
Minimumgewicht 875kg.
Er mag maximaal 53,5% van het gewicht op de linker zijde gelegd worden.
Er mag geen extra gewicht bijgelegd worden. Indien dit toch nodig is, omdat de auto te licht is, dan mag alleen gewicht bijgelegd worden, rechts vooraan.
De batterij en de benzinetank MOETEN, om veiligheidsredenen, achter de voorste zetels geplaatst worden. De benzinebak mag NIET op de plaats van het reservewiel geplaatst worden.

8° DIVERS:
- Wij willen het toerental beperken tot 7.300t/m. Wij gaan een stroomverdelerrotor uittesten, welke hieraan kan voldoen. Meer info hierover later
- Wanneer een auto bij controle niet conform is aan het reglement en het “gesjoemel” levert een duidelijk voordeel op, dan wordt de piloot DEFINITIEF geschorst in de klasse en worden alle punten weggenomen.
- Alle onderdelen van de Ford Sierra 1993 SOHC moeten standaard blijven en mogen niet bewerkt worden, tenzij dit wel toegelaten is volgens het reglement.

9° Indien U verdere informatie wenst, kunt U een email sturen naar Camso. Wij sturen U dan verder naar de bevoegde persoon.

 

P

CAMSO BERICHTEN – 18.11.2014


6° Wij moeten het overlijden melden van YVES LUCAS. Hij reed speedway in de jaren 90, zowel in Warneton, Ruisbroek als Engis. Hij is verongelukt toen zijn ULM (Ultra Licht vliegtuig, zoals er af en toe een boven Warneton zweeft) een vleugel verloor.

CAMSO BERICHTEN 13.11.2014


3° UITSLAGEN SIERRA DUO 05.10.2014
Heat 1: 338 / 890 / 43 / 62 / 132 / 39 / 11 / 36 / 117 / 57 / 68 / 746
Heat 2: 338 / 890 / 117 / 746 / 985 / 11 / 132 / 57 / 77 / 68
Finale: 117 / 338 / 746 / 890 / 11 / 62 / 132 / 57 / 36 / 77 / 100 / 348 / 39 / 68

KALENDER 2015 CALENDRIER

1.03 BANGERS

22.03 CAMSO V8

05 + 06.04: Easter weekend BANGERS + CAMSO V8

26.04 CAMSO V8

17.05 BANGERS + CAMSO V8

21.06 BANGERS WORDL CUP + CAMSO V8

23.08 CAMSO V8

06.09 BANGERS EURO + CAMSO V8

04.10 CAMSO V8

22.11 BANGERS

13.12 BANGERS CHRISTMAS TROPHY

CAMSO BERICHTEN 03.10.20144° René DELAAT daagt de HATERS uit voor de Team Races Bangerstox 20 tegen 20 in 2015. Indien er andere teams zijn, dan moeten deze zich aanmelden tegen de volgende wedstrijd op 16.11
Indien er meerdere Teams zijn, zullen wij enkele organisaties vooraf een kwalificatie houden.
5° SCHORSINGEN:
- 463 Jeremy Deleplanque wordt op 05.10 geschorst om vrijwillig een andere auto uit de baan te rijden.
- 880 Chistophe Duthilleul wordt 1 organisatie (16.11) geschorst om met groene antivries te rijden (is zo vettig als olie – is verboden)
- 671 (Danny Leurs) en 354 (Michael Doom) worden 1 reeks geschorst om kinderen mee te voeren in hun Prive Car
6° EUROPEAN CHAMPIONSHIP BANGERS 07.09.2014
- Oldest Car, Rarest Car, Best Painted Job: 170 Niels Ypelaar (Nl): Buick Riviera 1958
- Smart Cars: 1 Maarten Steenbekkers (Nl) Cadillac Hearse
68: Sven Decoensel (B): Mercedes 220
61: Hendrik Dominee (Nl) Cadillac Deville
227: Ford Scorpio
147: François Deroubaix (Fr): Jaguar kameleon
104: Dwight Taillieu (B) Jaguar
160: David Patton (N-Ireland) Cadillac Sedan Deville
365: Glen Meerschout (B): Cadillac Fleetwood Limo
757: Jo Vanrysselbergh (B): long long long Limo
67. Ford Granada Old skool
- 740 Arjan Potjes: laatste Banger wedstrijd en tevens Europees Kampioen 2014

4° SCHORSINGEN:
a/ Martine Ceuppens (SPC 26) wordt DEFINITIEF GESCHORST. Ook wordt de toegang tot het circuit verboden voor haar en Freddy Viaene. De Politie wordt hiervan op de hoogte gebracht.
De Feiten: In de finale rijden 26 en 55 naast elkaar in het uitkomen van bocht 4. 16 rijdt juist voor de 55 dicht bij de witte lijn. 42 komt direct achter de 26. Bij het uitkomen van bocht 4 wordt de 16 achteraan aangeduwd en draait rond. 2 andere auto’s gaan hierdoor in de muur. De ene wedstrijdleider (in casu ikzelf) neem de beslissing dat 55 geduwd heeft. Hierop wordt ik gecorrigeerd door de andere wedstrijdleider (in casu Xavier) welke 100% overtuigd is, dat 26 geduwd heeft. Hierop krijgt de 26 zwart. Tegen het einde van de wedstrijd, gaat Martine Ceuppens (26) naar de V8 in de pitlane, waar Xavier staat om op de piste te komen voor de volgende wedstrijd. Hierop wordt Xavier door haarzelf en door Freddy Viaene geslagen. Later bedreigen beiden hem met 2 zware ijzeren stangen. Vandaar de definitieve schorsing.
EN NU KOMT HET: uit beelden opgenomen door de 42, welke juist achter de 26 reed, blijkt duidelijk dat inderdaad de 26 (Martine Ceuppens) de 16 aangeduwd heeft en dat de 55, welke naast de 26 reed, de 16 niet geraakt heeft. Deze beelden schijnen op facebook te staan.
b/ bij de Bangerstox:
Op voorhand via internet en voor de wedstrijden via een “drivers meeting” is duidelijk gesteld, wat de spelregels waren. Toch zijn er verschillenden, welke zich niet hieraan hebben kunnen houden.
- 101 Sander Trommelen, geschorst tot 1 april 2015 daar hij slechts af en toe rijdt in Warneton
- 84 Stani Mertens, geschorst tot eind 2015, daar hij zeer weinig rijdt in Warneton
- 186 Robin Piat: 1 organisatie om naar buiten te duwen
- 221 Brian Verheyen: 1 organisatie om naar buiten te duwen
- 105 Jerome Quenson: 1 organisatie om te duwen tijdens de aanloop ronde
- 67 Jitse Terpstra tot eind augustus 2015 daar hij slechts 1 x per jaar rijdt (om achteraan in het midden te duwen in plaats van in de linkerhoek achteraan)
- 83. Dave Schadron: 1 organisatie om midden achteraan te duwen
- 228 Ilya Tereschkova : 1 organisatie om gereden te hebben in de plaats van 143 Fred Vandenbulcke zonder ingeschreven te zijn (niet verzekerd)
c/ PRIVE CARS:
- 783 Jason Desmettre 5 oktober geschorst om vrijwillig een andere piloot van de baan te rijden.
d/ Kinderen meevoeren in het wagenpark in de race auto: 1 reeks geschorst bij hun volgende deelname: 942 Erwin Temmerman en Xavier Reynald (nog geen nummer)
5° UITSLAG TEAM RACES BANGERSTOX 24.08.2014
a/ HATERS winnen tegen WOLF met 300ptn tegen 54 !!
b/ Normale Team Races:
1° Team Fryslan (Nl) 105ptn
2° Madness 1 (B) 86ptn
3° exaequo: Psycho A (B) 85ptn
Pewi 1 (Nl) 85ptn
5° No Limit 4 (Fr) 52ptn1° LIJST AUTOMATISCHE SCHORSINGEN BANGERSTOX: gaat in voege vanaf 24.08.2014
a/ vrijwillige follow-in: - 1e maal: 2 organisaties geschorst
- 2e maal: 6 organisaties geschorst
- 3e maal: definitief geschorst

b/ vrijwillig naar buiten duwen: 1 organisatie geschorst
c/ opwachten of op snelheid op een stilstaande auto inrijden:
- 1e maal: 2 organisaties geschorst
- 2e maal: 6 organisaties geschorst
- - 3e maal: definitief geschorst
d/ recht achteraan duwen in plaats van op de linker achter hoek
- 1e maal: 1 organisatie geschorst
- 2e maal: 3 organisaties geschorst
- 3e maal: 6 organisaties geschorst

CAMSO BERICHTEN – 10.07.2014
1° Wegens slechte internet verbinding zullen de foto’s van 29.06 pas halfweg volgende week op de site komen.


2° Ook halfweg volgende week worden de uitslagen en het klassement van de Camso V8 gecorrigee


4° VOLGENDE BANGERSTOX WORDEN GESCHORST VOOR 24.08:
98: Jeremy Poivre om midden achteraan te duwen (alleen op de linkerhoek is toegelaten).
161: Wesley Temmerman voor een follow in op de 41.
Vanaf volgende organisatie zal er een vaste schorsingstabel op de site staan, welke vanaf dan automatisch zal toegepast worden.


5° ZEER BELANGRIJK VOOR PRIVE CARS (dit geldt voorlopig NIET voor de Bangerstox).
Tot nu toe moesten de Prive Cars dezelfde velgenmaat (bijvoorbeeld 13”) gebruiken als standaard op de auto. Dit werd soms moeilijk, daar sommige modellen standaard met 13” en 14” geleverd werden. Ook afhankelijk van het type, werden soms andere diameter gebruikt. Om alles te vereenvoudigen, is vanaf 24 augustus 2014 de diameter van de velg vrij. Men mag 13”, 14” of 15” gebruiken. DE VELG MAG NIET BREDER ZIJN DAN 7inch. De BANDEN mogen niet breder zijn dan 185 en er mag serie 70, 65 en 60 gebruikt worden. Serie 55 of lager is NIET toegelaten. Men mag een andere velgenmaat gebruiken, vooraan of achteraan.8° BIG BANGERS van 29 juni:
Rarest Car: 1. Maarten Steenbekkers (Nl) (Buick Le Sabre 1975)
Best Painted Car: 147. François Deroubaix (Fr)
Smart Cars:
- 56. Karel Eecloo (B)
- 277. Gavin Perryman (UK)
- 337. Ashley Garrod (UK)
- 382. Jack Foster (UK)
- 740. Arjan Potjes (Nl)

 

 

CAMSO BERICHTEN 27.06.2014

1° PRIVE CAR 830 (Gregory Merlen) wordt 1 organisatie geschorst wegens niet geoorloofd duwen.

2° LIGHTNING RODS: rijden niet op 29.06 wegens te weinig auto’s. Deze wedstrijd heeft nu plaats op ZATERDAG 6 september. Deze wedstrijd telt NIET mee voor het kampioenschap. Degenen, welke wensen te blijven voor de zondag 7 september moeten wel inkom voor de zondag betalen. Op Zaterdag 23 augustus kunnen de Lightning Rods American Racer tyres proberen.

3° PRIVE CARS: Serie 60 is toegelaten (serie 55 en kleiner NIET toegelaten). Niet breder dan 185.

4° Wij herhalen dat bij de Prive Cars en Bangerstox er GEEN batterij of benzinebak mag geplzaatst worden op de plaats van de passagier (moet achter de zetel van de piloot. Verder moet de batterij (accu) afgedekt worden en ingeval de benzinebak binnen staat, moet een kraan binnen gemonteerd worden. Indien de auto niet hieraan voldoet, zal hij niet kunnen starten.

5° SUPER PRIVE CARS: #22 Yohann Delrue moet de 2 volgende organisaties, waarin hij meerijdt op ½ ronde starten om, ondanks gedubbeld zijnde, toch nog een auto, strijdend voor de eerste plaatsen, eruit te rijden.

6° BANGERSTOX: Wij stellen vast, dat er de laatste wedstrijden, niet volgens de regels gereden wordt. Er wordt op stilstaande of traag rijdende auto’s gereden; er wordt midden achteraan geduwd; er wordt naar buiten geduwd; er worden kleine follow ins geprobeerd. DIT ALLES IS NIET TOEGELATEN. In het vervolg zal de piloot hiervoor met EEN WEDSTRIJDDAG GESCHORST WORDEN

 

CAMSO BERICHTEN – 03.06.2014


1° Jeremy Tonneay (PC 802) wordt voor 1 jaar geschorst bij de Prive Cars en verliest alle punten, wegens verlaagde auto en niet conforme vering. Bij herhaling volgt een definitieve schorsing.
2° Super Prive Car 78, Lequien Bruno kan bij zijn volgende deelname geen parkingticket krijgen om ten eerste te parkeren tussen de Bangers en ten tweede voor de start van de finale zijn auto met remorque zo te plaatsen dat hij snel weg kon, maar ondertussen iedere doorgang blokkeerde voor de andere auto’s.
3° Super Prive Cars 21, Christiaan Hanzen en SPC 50 Jose Bertrand krijgen een verwittiging dat ze rustiger moeten rijden bij de SPC en niet duwen; anders zullen ze geschorst worden.
4° Wie in Augustus meerijdt in de Bangerstox Team Race WOLF VERSUS HATERS (20 tegen 20) kan NIET deelnemen bij de andere Bangerstox Team Races
5° Voor 29.06 zijn er nog 13 plaatsen bij de Bangerstox. Wij aanvaarden maximaal 90 Prive Cars. Er worden op 29.06 geen parkingtickets gegeven aan de Prive Cars.
6° Op 15.06 kunnen al degenen, welke een parkeerticket willen, dit ook krijgen. De Lightning Rods en Super Prive Cars staan op het middenveld.
7° ZEER BELANGRIJK: Wij willen niet meer dat er nog kinderen vervoerd worden in race auto’s. Laatste wedstrijd hebben we in één Prive Car ZEVEN !!! kinderen gezien. Wij vinden dit veel te gevaarlijk. Indien er nog kinderen vervoerd worden in het wagenpark, zal de piloot 1 reeks niet kunnen meerijden.
8° Het algemeen klassement voor de Prive Cars is niet juist. Bij het wegnemen van de punten van 802 Jeremy Tonneau hebben wij per vergissing de eerste reeks Prive Cars (C1) van 30.03 er ook uit genomen. Deze zullen op vrijdag 13.06 er terug bijgevoegd worden.
9° Kevin Vermeulen Prive Car 629 werd tijdens de laatste finale gedeclasseerd als winnaar om met banden serie 65 gereden te hebben. Dit was een grote vergissing van ons en bieden onze excuses aan. Serie 65 is wel toegelaten (Niet toegelaten is serie 60 of lager). Wij vragen aan de eerste 3 van deze finale om hun beker terug mee te brengen, zodat we ieder zijn rechtmatig deel kunnen teruggeven.
10° UITSLAG TEAM RACES BIG BANGERS 18.05.2014
1° TEAM GARBAGE 33pt
2° TEAM BROTHERS & CO 25pt
3° TEAM BÖNOS 23pt
4° TEAM FAST & CASH 22pt
5° TEAM RAL 6005 A 14pt
Best entertaining Team: RAL 6005 A
Beste entertainer van de dag: 68 Sven Decoensel
Winnaar destruction 777

CAMSO BERICHTEN – 25.04.2014

4° CAMSO HOT RODS en LIGHTNING RODS: Gezien alles vertraging opgelopen heeft met de American Racer banden, zullen we dit jaar nog met de Avons rijden. Er mogen maximaal 8 nieuwe banden gebruikt worden over het ganse seizoen.

5° Logan Depluis (Bgstx 122 ) en Urbain Valentin (Bgstx 177) kunnen de 2 volgernde organisaties waar de Bgstx rijden (15.06 en 29.06) NIET op zaterdag komen, wegens muziek de maandagnacht. Verder is het niemand meer toegelaten om te kampvuur langs de straat te maken, zoals het bij de laatste 2 organisaties het geval was.

6° UITSLAG SIERRA DUO 21.04.2014

Heat 1: 338/746/643/132/82/39/976/201/36/62/11/100/890/985/57/68
Heat 2: 338/746/62/976/985/890/201/57/100/11/39/173/77/165/82/43/187/36
Finale: 338/890/746/82/173/39/976/68/11/913/132/36/201/57/100/43/985

SIERRA DUO CLASSEMENT KLASSEMENT NA 2 WEDSTRIJDDAGEN

746 30pt
338 33pt
890 41pt
39 51pt
201 55pt
82 56pt
132 56pt
643 57pt
43 61pt
985 61pt
36 62pt
11 66pt
976 66pt
100 72pt
57 72pt
173 72pt
62 77pt
77 83pt
913 84pt
165 84pt
68 87pt
21 91pt
187 97pt

De eerste krijgt 1pt; de tweede 2ptn etc. Wie niet aankomt of niet rijdt krijgt 1 pt meer dan de laatste in de reeks/finale


7° GEWICHT SUPER PRIVE CARS / CAMSO HOT RODS / LIGHTNING RODS (30.03)


GEWICHTEN – POIDS
1° CAMSO HOT RODS
6. Michael Leenders 730kg left side weight: 51,41%
12. Frank Sol 704kg 50,89%
20. Martinus Cave 752kg 51,82%
23. Tim Vandenbroek 752kg 51,52%
27. Pierre Verscheure 736kg 51,16%
96. Franck Lepere 740kg 51,69%

2° LIGHTNING RODS
159. Ronald Vermeulen 892kg

3° SUPER PRIVE CARS
Première colonne: poids mesuré/ 2ième: Poids d’origine / 3ième: CV d’origine/ 4e: rapport poids /puissance
Eerste kolon: gemeten gewicht / 2e kolon: Origineel gewicht / 3e kolon: standard pK / 4e verhouding gewicht/pK
2. Rudy Immens (Honda CRX) 794kg 881kg 125HP/CV 6,3
8. Ayrton Carpentier (Clio 16S) 877kg 953kg 136CV 6,4
10. Sammy Loof (Opel Corsa 1,6 GSi 16V) 672kg
15. Luc Standaert (?) 790kg
16. Philippe Dautricourt (?) 822kg
17. Stephane Carpentier (Megane 2.0 16) 920kg 1170kg 136CV 6,7
21. Christian Hanzen (Honda CRX) 743kg 881kg 125CV 5,9
22. Yohann Delrue (Peugeot 206 GTi 2.0) 926kg 1025kg 138CV 6,7
23. Jean Luc Herbaut (Renault R19 16S) 897kg 138CV 6,5
24. Pascal Moriceau (VW Golf GTi 1800 8V) 900kg 933kg 115CV 7,8
26. Martine Ceuppens (Opel Astra 2.0 inj) 927kg 1135kg 136CV 6,8
27. Kristof Vandekerckhove (Peugeot 309 GTi) 796kg 910kg 130CV 6,1
28. David Vercammen (Honda CRX) 759kg 881kg 125CV 6,0
31. Danny Deregnieux (Peugeot 205 GTi) 808kg 860kg 130CV 6,2
33. Yohann Hodent (Rover 216 GTi) 900kg 1095kg 122CV 7,3
36. Philippe Compagnon (Honda CRX) 820kg 881kg 125CV 6,5
42. Nicolas Carlier (Peugeot ?) 783kg
50. Jose Bertrand (Honda CRX) 843kg 881kg 125CV 6,7
55. Nicky Janssen (Ford Sierra 2.0) 829kg 1115kg 120CV 6,9
63. Alain Standaert (VW Corrado 2.0 16V) 922kg 1175kg 136CV 6,7
69. Stephane Rabanal (Rover 114 GTi) 691kg 865kg 103CV 6,7
78. Bruno Lequien (Renault Clio 1,8 16V) 846kg 953kg 136CV 6,2
81. Erwin Vandriel (Opel Astra GSi 2.0) 947kg 1135kg 136CV 6,9
83. Bruno Stentelaire (Peugeot 309 GTi) 808kg 910kg 130CV 6,2
93. Julien Masclet (Clio RSi 1,8 8V) 866kg 953kg 110CV 6,1
91. Benoit Mathy (R19 Chamade) 851kg 138PS 6,1
94. Frederic Swaelens (VW Golf 1800 GTi 8V) 821kg 933kg 115CV 7,1
Wij overleggen nog welke verhouding gewicht/p Keen SPC minimum moet hebben. Het zal 6,0 – 6,1 of 6,2 zijn.

BELANGRIJKE CAMSO BERICHTEN – 17.04.2014

 

3° “The big one 77 laps” voor de Camso V8 wordt verplaatst naar 18.05; dit omdat we té veel wedstrijden hebben op 21.04 en dus de kans zeer groot is, dat we het aantal ronden moeten verminderen.

4° Er zijn nog altijd piloten, welke inschrijven door alleen hun nummer op te geven. Dit brengt ons soms in de problemen, als ze een jaar niet meer gereden hebben. Wij aanvaarden in de toekomst geen inschrijvingen meer, waar niet naast het nummer ook de naam vermeld is.

9° Op 24.08 hebben we naast de normale Team Races voor Bangerstox (maximaal 90 auto’s ) ook nog een speciale aparte Team Race: “HATERS against WOLF”, waarbij ieder team uit 20 auto’s bestaat. De winnaars van deze speciale team race, kunnen in 2015 uitgedaagd worden, door een ander team.

10°. UITSLAG SIERRA DUO 30.03
Heat 1: 338 / 643 / 82 / 890 / 746 / 36 / 132 / 21 / 77 / 39 / 11 / 43 / 985 / 57 / 100 / 68 / 62 / 913
Heat 2/ 890 / 43 / 39 / 36 / 132 / 201 / 985 / 165 / 100 / 173 / 77 / 187 / 68
Finale/ 643 / 201 / 43 / 746 / 985 / 913 / 57 / 165 / 173 / 132 / 11 / 100 / 36 / 187

 

CAMSO BERICHT – 27.03.2014

2° Voor het Paas weekend kunnen we maximaal aanvaarden:
- Prive Cars: iedere dag maximaal 110
- Bangerstox: maximaal 70
- Super Prive Cars: maximaal 30
- Sierra Duo: maximaal 25
Wacht niet te lang om in te schrijven, want het zou kunnen te laat zijn. (er zijn nu reeds 35 Prive Cars en 29 Bangerstox ingeschreven)
Het zijn 2 verschillende wedstrijddagen met iedere dag 2 reeksen en een finale. De Prive Cars moeten tweemaal 35€ betalen , indien ze beide dagen willen meerijden. Waarschijnlijk zullen we de zondag het aantal parkings voor de Prive Cars moeten beperken. De maandag kan iedereen een parkingticket nemen.
ZEER BELANGRIJK: Er kan, wegens plaatsgebrek, op zondag NIEMAND binnen, welke alleen op maandag rijdt. De zondagavond om 19u00 moet iedereen, welke niet op maandag rijdt, het terrein verlaten hebben. Zondag tussen 20u00 en 20u30 kunnen, degenen, welke op maandag rijden, binnen.
Tussen de zondag en maandag mag er bij de Prive Cars een nieuwe auto gebruikt worden.

TE KOOP: De Lightning Rod 80 van Erwin Vandriel is te koop. Ex kampioenenauto van Rob Schuurmans.


2° BANGERSTOX: het zijn geen Prive Cars. Tijdens de laatste finale hebben wij een piloot gezien, welke elk contact vermijd en rijdt zoals bij de Prive Cars. Dat is niet de bedoeling van de klasse. Wie niet genoeg duwt zal een balk krijgen en in het eindklassement 5 plaatsen achteruit gaan.
3° LADY’S RACE: heeft plaats op 15 JUNI en niet op 30 maart
4° Tijdens de laatste organisatie, op 2 maart, hebben ouders hun kind VAN ONGEVEER 9 JAAR OUD EN GANS ALLEEN ’s morgens afgezet op de speedway en ’s avonds opnieuw afgehaald. Wij vinden dit totaal onverantwoord dat een 9 jarig kind tussen de auto’s in het wagenpark alleen rondloopt. Daarom worden in de toekomst kinderen onder de 14 jaar alleen nog toegelaten, vergezeld van een volwassene.
5° SCHORSINGEN:
- PAUL DEPLUS ( Bangerstox 41) wordt voor 30.03 geschorst voor een follow in, tijdens de laatste organisatie. Bij herhaling volgt een DEFINITIEVE schorsing in de klasse.
- KEVIN CARETTE (Bangerstox 212) wordt voor ZES organisaties geschorst om op volle snelheid in te rijden op een stilstaande auto. Dit is reeds de tweede maal in korte tijd.
- FRANKY SAMYN en CARLA VERBEKE wordt DEFINITIEF de toegang ontzegd op de wedstrijden, georganiseerd door Camso. Na herhaalde problemen in het wagenpark en dit reeds enkele jaren lang (ophitsen de ene groep piloten tegen de andere, het weigeren om piloten van een bepaald team af te slepen met de tractor, het tussenkomen bij een ongeval en het werk van de mensen van het Vlaamse Kruis te bemoeilijken), hebben wij tot deze maatregel moeten beslissen nadat op het einde van de laatste organisatie, piloten bedreigd werden met een ijzeren staaf. Gelukkig zijn 2 fotografen kunnen tussenbeide komen om zware verwondingen of erger te vermijden. Wij hebben de Politie van Comines-Warneton hiervan op de hoogte gebracht.
6° Bangerstox kunnen tot 1 mei hun nummer van vorig jaar behouden. Wie tot dan niet gereden heeft, is niet zeker, dat zijn oud nummer behouden blijft.
7° Indien het aantal deelnemers in een klasse beperkt is (bijvoorbeeld Bangerstox), dan komen de piloten, welke reeds in een andere klasse rijden, op de reserve lijst. Dit gaat in vanaf de 21 april. Dit om zoveel mogelijk piloten de kans te geven om te kunnen rijden.
8° Wij hebben enkele problemen om alle foto’s van 02.03.2014 op de site te krijgen; hopelijk lukt het ons in de eerstvolgende dagen.

CAMSO BERICHT - 28.02.2014

1° GEWICHT PRIVE CARS: Er moet GEEN gewicht bijgelegd worden. Wij starten opnieuw van nul.


CAMSO HOT RODS

BANDEN voor de CHR kunt u krijgen bij kees van oldtimer.bv in heeze 00 31 4022 63303 . Het andere adres en telefoonnummer is voor de LR banden

BERICHT VOOR LIGHTNING RODS en CAMSO HOT RODS - 05/02/2014

Betreft nieuwe Avon banden: Er blijken er voor het ogenblik geen in voorraad te zijn (adres zie hieronder bericht van 21.12.2013). Ze moeten besteld worden. Wij raden U aan DRINGEND contact op te nemen met de verkoper om ze te bestellen, daar hij de laatste week van februari in verlof is.

WIJZIGING GEBRUIK BANDEN: Zoals reeds vroeger gemeld moogt U 4 nieuwe Avons gebruiken voor de eerste 4 wedstrijden. In tegenstelling met vooraf gemeld, moogt U deze 4 nieuwe banden vrij gebruiken, zoals U wilt. Bijvoorbeeld 2 nieuwe de eerste wedstrijd en 2 nieuwe de derde wedstrijd of bijvoorbeeld 1 nieuwe per wedstrijd of bijvoorbeeld de eerste wedstrijd 4 nieuwe. De keuze is aan U.

CAMSO BERICHTEN - 02.02.2014

 

 

3° Christopher Colin, getuige van het brandongeval, één jaar geleden, wordt verzocht zich kenbaar te maken bij de eerste organisatie, op é maart, bij Roland Vandermeersch.

 

ZEER BELANGRIJKE CAMSO BERICHTEN – 21.12.2013


1° SCHORSINGEN:
Bgstx 188 Cyril Stamens wordt DEFINITIEF geschorst voor de Bangerstox wegens follow in. Hij is vroeger reeds geschorst geweest hiervoor.
Bgst 20 Florian Duhem wordt voor de organisatie van 2 maart geschorst bij de Bangerstox om op het rechte stuk vol op een langzaam rijdende auto in te rijden.


2° INSCHRIJVINGEN 2 MAART 2014
- Prive Cars: maximum 90 deelnemers (er zijn nog 50 plaatsen vrij)
- Bangerstox: maximum 50 auto’s (er zijn nog ongeveer 5 plaatsen vrij)
Voor beide klassen worden er tot de zondag VOOR 2 maart 10 plaatsen vrijgehouden voor degenen, welke een abonnement nemen. Indien er dan nog plaatsen vrij zijn, worden die verder ingevuld met gewone inschrijvingen.


3° CARAVAN RACES: Voor Paasmaandag is er nog 1 plaats vrij. Voor 7 september zijn er nog 3 plaatsen vrij. Voor deze laatste organisatie wordt de voorkeur gegeven, aan de piloten welke reeds aan de caravan race hebben deelgenomen.


4° RAMP ROLL OVER: Maximaal 7 deelnemers. De voorkeur, tot eind mei, wordt gegeven aan degenen, welke reeds aan de ramp roll over hebben deelgenomen, de laatste 3 jaar.


5°. DEPANNAGE: Indien iemand over een tractor beschikt om depannage te doen, voornamelijk tijdens de Banger wedstrijden, gelieve U te melden.


6° OFFICIALS IN DE TOREN: wij kunnen nog steeds iemand gebruiken, boven in de toren, om de klassementen op te schrijven (een beetje kennis van het Frans is vereist).


7° STARTCAR: indien iemand zich geroepen voelt, aanmelden aub.


8° SUPER PRIVE CARS: Er worden maximaal 30 auto’s aanvaard gedurende het ganse seizoen. De auto’s moeten standaard minimaal 100pK hebben en maximaal 150pK. Variocam, VTEC en VVTi NIET toegelaten. Auto’s welke standaard meer dan 1250kg wegen zijn NIET toegelaten.


9° BANDEN LIGHTNING RODS EN CAMSO HOT RODS: 27 Pierre Verscheure en 23 Tim Vandenbroeck hebben op 16 november AMERICAN RACER 20/8/13 banden van Vince O’Connors getest. Ze zijn duidelijk goedkoper dan de Avons, welke tot nu toe gebruikt werden (vermoedelijk rond de 90€ BTW in). Ze waren 2 ply in plaats van 4 ply bij Avon (hardere zijwand). Ook was de maat niet de juiste (te laag, zodat de auto’s te hoog in de toeren gingen). Rekening houdend met de prijs, waren beide piloten zeer tevreden met deze band (Pierre Verscheure heeft ongeveer 60 ronden snel gereden en de buiten rechter band was ongeveer 1/3e versleten; bij de andere banden – links voor en achteraan – was de slijtage veel minder). Volgens Vince en Scott (van American Racer in de USA) is de 22,5/8/13 – code JJNNR – de band, welke dezelfde “roll out – omtrek” heeft als de Avon, zodat dezelfde verhouding kan gebruikt worden. Om 100% zeker te zijn, willen we wel eerst deze band in 4 ply testen. In februari 2014 gaan deze opnieuw in fabricatie, zodat ze niet kunnen getest worden voor april/mei 2014.
Daarom zijn volgende regels, wat banden betreft, van toepassing:
LIGHTNING RODS: + CAMSO HOT RODS
- Yokohama Advan A021R – 86h – maat 185/70/13. Kostprijs: 70€ BTW in. Te verkrijgen bij Jan Dekkers, Arendonksesteenweg 8 te 2380 Ravels (0495/923 767). Niet tot de laatste dag wachten, want hij heeft er niet veel in voorraad. Deze band werd in 2013 gebruikt door #397 en bleek even snel te zijn als de Avons. Hij kan zowel in het droge als in de regen gebruikt worden. Deze band is alleen van toepassing voor de Lightning Rods.
- 1 NIEUWE Avon 22/7/13 per organisatie met een maximum van 4. Men mag ze NIET opsparen om bijvoorbeeld 4 nieuwe te gebruiken voor een bepaalde organisatie.
- Deze nieuwe Avon(s) moeten op zaterdag 1 maart naar Warneton gebracht worden, waar ze voorzien zullen worden van een Bar code (binnen en buiten). Deze bar code moet in alle omstandigheden op de band blijven. Avons, welke voor meer dan 50% versleten zijn, mogen onbeperkt gebruikt worden. Er mogen maximaal 5 Avons gebruikt worden, welke tussen 30% en 50% versleten zijn. Gebruikte banden, welke voor minder dan 30% versleten zijn, worden als nieuwe banden beschouwd. Alle banden, welke voor minder als 50% versleten zijn, moeten op zaterdag 1 maart van een barcode voorzien worden. De banden, welke voor minder als 50% versleten zijn, moeten bij de piloot blijven (mogen niet doorgegeven worden).
- Vermoedelijk vanaf de vijfde organisatie zullen we overstappen naar de American Racer, als hij volledige voldoening geeft.
- Ook de Avon regenbanden moeten op 1 maart voorzien worden van een Bar Code. Wanneer deze opgebruikt zijn, moet men overstappen naar de American Racer, welke kan uitgesneden worden, als regenband.
- ALLEEN de American Racer, verkocht door Vince O’Connors zijn toegelaten.


10° REGLEMENT CAMSO HOT RODS:
Het is niet te ontkennen, dat de Camso Hot Rod wedstrijden totaal oninteressant geworden zijn. In 2013.Daarom hebben wij enkele maatregelen genomen om te proberen de wedstrijden opnieuw spannend te maken. Wij hebben ons licht opgestoken bij de 2.0 Hot Rod klasse bij Spedeworth.
Vanaf 2014 zijn volgende regels van toepassing. Ook zal in de 2e helft van 2014 het “vernieuwde” reglement op de website komen.
A/Gewicht:
- Spaceframe chassis met een 2.0 Pinto motor moeten ZONDER PILOOT, minimaal 725kg wegen
- Voortrekkers moeten minimaal 735kg wegen ZONDER PILOOT.
- Space frame chassis met 1600cc motoren moeten minimaal 750kg wegen, ZONDER PILOOT.

B/ GEWICHTSVERDELING: Gewicht binnenkant maximaal 52,5%
C/ Te overwegen:
- Zoals bij Spedeworth een maximale gewichtsverdeling tussen vooraan en achteraan
- Geen NIEUWE voortrekkers meer toe te laten vanaf 2015. De oude voortrekkers mogen natuurlijk verder gebruikt worden.

 

SCHORSINGEN – 20.11.2013

1° DAVID BERTRAND Super Prive Cars 51 wordt DEFINITIEF geschorst voor ALLE Camso klassen. Hij was reeds op 16.09.2011 verwittigd, dat het moest gedaan zijn met altijd teatraal alle beslissingen van de wedstrijdleiding aan te vechten. Zondag 17.11 heeft hij opnieuw een beslissing aangevochten (een volledig juiste beslissing trouwens, de foto’s bewijzen het). Daarna is hij in volle snelheid naar het middenveld gereden, waarbij hij toeschouwers in gevaar heeft gebracht.

2° WESLEY TEMMERMAN (Prive Car 885) wordt DEFINITIEF geschorst voor alle non-contact klassen (Bangerstox en Big Bangers mag hij wel rijden). Het was ons opgevallen, dat deze auto VEEL sneller was, dan de rest, voornamelijk op de laatste 30 meter van het rechte stuk. Bij een visuele controle blijkt het blok (RP) van een 1800cc 90pK te zijn. Deze auto’s hebben alle injectie. De 885 had carburators. Er werd ook vastgesteld, dat er een speciaal tussenstuk geplaatst werd tussen de kop en de carburator.

3. WIJ HERINNEREN ER NOGMAALS AAN DAT IEDEREEN, WELKE EEN AUTO OF MATERIAAL MEENEEMT, WELKE NIET VAN HEM IS, DEFINITIEF GESCHORST WORDT

 

UITSLAG SIERRA DUO 06.10.2013

Heat 1
890 - 49 – 106 – 338 – 746 – 43 – 82 – 153 – 32 – 913 – 39

Heat 2
82 – 338 – 153 – 11 – 139 – 913 – 32 – 106 – 62 – 39 – 187 – 77 – 68

FINALE
43 – 746 – 338 – 106 – 913 – 77 – 36 – 153 – 132 – 32 – 21 – 82 – 62 – 68 - 49


UITSLAG – RESULTAT LADY’S RACE 17.11.2013

1. 32 Marleen Vanroy (B)
2. 363 Caroline Carmoy (B)
3. 593 Angelique Dupuis (Fr)
4. 539 Laetitia Anpenne (Fr)
5. 210 Eloise Duthoy (Fr)
6. 224 Vanessa Merlier (B)
7. 133 Oriane Morisot (Fr)
8. 432 Marie Pierre Laurent (Fr)
9. 212 Stephanie Mille (Fr)
10. 498 Angelique Piat (Fr)
11. 746 Karen Beyers (B)
12. 643 Thiffany Triquet (Fr)
13. 290 Sandrine Lespagnol (Fr)
14. 528 Letitia Bossaert (Fr)
15. 25 Emily Lespagnol (Fr)
16. 502 Gwendolyn Reynaert (B)
17. 507 ????
18. 39 Daria Harms (B)
19. 430 Stephanie Delvoye (Fr)
20. 36 Finley Carmoy (B)
21. 885 Cindy Vanlangenhove (B)

CAMSO BERICHTEN – 13.11.2013

1° Super Prive Cars staan op het middenveld. Deze plaats wordt opgevuld met Prive Cars.
2° Er zijn een reeks inschrijvingen voor de Prive Cars, welke te laat waren en niet kunnen meerijden op 17.11 ( Jimmy Leurs en Remy Devreeze). Gelieve ons mede te delen of de inschrijving naar 15.12 gaat of indien U het
terug wilt.
3° De inschrijvingen voor 15.12 worden, wegens plaatsgebrek, opnieuw beperkt tot:
Prive Cars: Maximum 90
Bangerstox: Maximum 70
Er is geen parking voor de Prive Cars.
Er worden op zaterdagnamiddag tussen 13u30 en 16u00 TWEE reeksen gehouden voor Prive Cars en Bangerstox. In beide klassen, mag er op zondag een nieuwe auto gebruikt worden, indien deze op zaterdag kapot gegaan is.
4° Wij raden iedereen aan, welke Prive Cars en Bangerstox wil meerijden om zeer snel in te schrijven (het beste op 17.11) om er zeker bij te zijn.


AAN DE CAMSO HOT ROD EN LIGHTNING ROD PILOTEN - 12.11.2013

Volgend jaar rijden we zeker niet meer met de veel te dure nieuwe Avons rijden (oude zullen nog toegelaten zijn bij de Lightning Rods). We zoeken een andere band, welke niet te duur is, welke goed aan de baan houdt en welke lang meegaat.Zaterdag voormiddag komt Vince O'Connor over van Engeland met 2 verschillende soorten banden, welke wij willen uittesten voor het volgend seizoen. Ze kunnen op velg gelegd worden in de garage. Indien U interesse hebt om deze banden uit te testen, kom gerust met uw auto. Testen voorzien tussen 10u30 en 12u00 en 13u30 en 15u30. We hebben nog een derde mogelijkheid band, welke we eventueel bij een volgende gelegenheid kunnen uittesten. Volgens de huidige voorspellingen zou het zaterdag de ganse dag droog zijn (zondag trouwens ook).

CAMSO BERICHT - 21.10.2013

De inschrijvingen voor Prive Cars zijn KOMPLEET. Er worden wegens plaatsgebrek en tijdsgebrek (donker om 17u00) geen Prive Cars meer aanvaard. Bij de Bangerstox zijn er nog 28 plaatsen vrij.

 

 

UITSLAGEN – RESULTATS – RESULTS 01.09.2013


CARAVAN RACE: 1. JIMMY CARMOY (B) (#36) – 2. Christopher Balle (Fr) (#223) – 3. Cyprien Stamens (Fr) (#188)


RAMP ROLL OVER: 1. CHRISTOPHER BALLE (Fr) (#223) – 2. Bruno Thesse (Fr) (#94) – 3. Daniel Dumoulin (Fr) (#46)


SPRINT CARS: 1. DUNCAN PANTON (UK) (#69) – 2. Vince O’Connor (UK) (#6) – 3. Dean White (UK) (#10)

 


BELANGRIJKE BERICHTEN 04.08.2013

1° BANGERSTOX TEAM RACES 18.08
We hebben een enorm aantal deelnemers en teams voor de Bangerstox team races van 18 augustus (122 inschrijvingen tot nu toe). Daarom zullen de eerste heat in 4 groepen ingedeeld worden; de tweede heat in 3 groepen en de finale in 2 groepen.
2° PRIVE CARS 18.08:
Er worden maximaal 80 auto’s aanvaard. Tot op vandaag zijn er reeds 65 ingeschreven. Dus nog maximaal 15 inschrijvingen worden aanvaard.
3° PRIVE CARS 01.09: Wij aanvaarden maximaal 90 auto’s. Er zijn 2 reeksen op zaterdag en één reeks en een finale op zondag.
4° DESTRUCTION OP 18.08:
De destruction is ALLEEN voor Bangerstox. Er worden geen Prive Cars aanvaard. Maximaal 30 auto’s voor de destruction; namelijk de eerste 30 welke zich TER PLAATSE inschrijven.
5° LADY’S RACE. Gaat door op 17 NOVEMBER
6° LIGHTNING RODS: De nieuwe banden, welke volgend jaar verplicht worden bij de LR mogen nu reeds gebruikt worden. Namelijk Yokohama ADVAN AO21R – 86h. Kostprijs nieuw tussen 70 en 80€ BTW in. Te verkrijgen bij de normale Yokohama dealer moeten waarschijnlijk besteld worden)
7° BANDEN SUPER PRIVE CARS: De Yokohama’s blijken moeilijk of in het geheel niet meer te krijgen. Ter vervanging komt volgende band in de plaats: FALKEN ZIEX ZE 912 (opgepast NIET 914 !!). Deze band is goed, zowel op het droge als in het natte en vooral de kostprijs is zeer schappelijk. Hierbij enkele voorbeelden uit www.topbanden.com
185/60 R13 57,30€
185/60 R14 44€
185/55 R14 59€
185/55 R15 59€
185/60 R15 67€
Voor wie nog de vorige toegelaten banden heeft, deze mag ze natuurlijk nog verder opgebruiken.
8° PARKING 18.08: Lightning Rods en Camso Hot Rods staan op het middenveld. Er zal ook plaats zijn voor enkele Super privé Cars (voor de garages)

 

 

 

CAMSO BERICHTEN – 30.06.2013

1° SCHORSINGEN:


- PRIVE CAR 497, Eric Maucq, wordt geschorst voor de rest van het seizoen. Wij hebben niet de gewoonte om ons te laten beledigen. De piloot is verantwoordelijk voor zijn aanhang.


- PRIVE CAR 530, Gino Temmerman, wordt DEFINITIEF geschorst bij de Prive Cars. Zijn VW Golf 2 1800cc was uitgerust met een kop van een GTi.

2° LIGHTNING ROD 397, Roel Verleye, kan de volgende wedstrijd in zijn klasse niet binnen op zaterdag. Wij hadden gevraagd om zijn Lightning Rod op een andere plaats neer te zetten. Tevergeefs.


3° Johann Hodent , Prive Car 780, kan tot het einde van het jaar niet meer binnen op zaterdag dit om muziek te maken enerzijds en anderzijds om de enorme plaats, welke hij met tent etc. innam, niet te willen verkleinen, op onze vraag. Bij herhaling zullen we hem geen parkingticket meer geven.

 

 

 

 

Met droefheid moeten wij het overlijden melden van Ela, vrouw van Uwe Wingerath, Banger official, en sedert vele jaren aanwezig op de Camso speedways als medehelperin.

 

CAMSO BERICHTEN 13.06

 

1° DE BANGERSTOX voor 30.06 zijn kompleet. Er worden geen inschrijvin gen meer aanvaard (max 40)


2° PRIVE CARS: In tegenstelling tot eerder gemeld zullen we maximaal 120 Prive Cars aanvaarden (in plaats van 90). Nu zijn er reeds 75 ingeschreven


3° BELANGRIJK PRIVE CARS: De Prive Cars moeten hun ORIGINELE maat van velgen gebruiken, welke origineel geleverd is (bv. Renault 5 alleen op 13”). Er worden GEEN uitzonderingen meer gemaakt of excuses aanvaard.


4° PRIVE CAR #610 Bjorn Bradt moet 50kg penalisatiegewicht bijleggen


5° BANGERSTOX #221 (Brian Verheyen) wordt voor de volgende organisatie geschorst wegens het vrijwillig op een andere auto inrijden.


6° UITSLAG SIERRA DUO
Heat 1: 338/ 49/ 890/ 77/ 746/ 43/ 11/ 39/ 21/ 165/ 37/ 36/ 156/ 62/ 68
Heat 2: 338/ 890/ 746/ 43/ 156/ 11/ 39/ 21/ 32/ 36/ 165/ 913/ 30/ 68/ 37/ 62
Finale: 746/ 890/ 165/ 187/ 32/ 21/ 49/ 43/ 39/ 11/ 37/ 62/ 36/ 77/ 68/ 30

 

CAMSO BERICHTEN 06.05.2013

 

1° Voor de volgende wedstrijd op 09.06 zal de definitieve deelnemerslijst en het programma eerst op vrijdagnamiddag op de website staan.

2° Op 09.06 kan iedereen, welke wil een parkingticket hebben. Er is plaats genoeg voor iedereen.

3° Op 30.06 zullen de Prive Cars waarschijnlijk geen parkingticket kunnen krijgen (hangt af van het aantal Bangers).

4° UITSLAG BANGERS TEAM RACES:

 

1° Team Pompowerren 46pt

2° Team Hammertime B 42pt

3° RAL team B 22pt

4° Team Wolf 19pt

5° Team Hammertime A 10pt

6° Team Bonos 9pt

7° Team The Brother en Team Ral A 4pt

8° Team Drive Inn 1pt

 

 

CAMSO BERICHTEN - 03.05

 

 

4° Wij moeten de inschrijvingen voor de Sierra Duo voor 09.06 ten laatste de woensdag voor de wedstrijd, per email, ontvangen hebben. Anders zal het NIET mogelijk zijn mee te rijden.

 

30.06 is beperkt tot 40. Er zijn reeds 20 inschrijvingen

 

2° Volgende piloten moeten gewicht bijleggen:

PC 338: + 50kg (totaal 125kg)

PC 998: 50kg

PC 492: 50kg als bijkomende penalisatie voor niet konforme carburator. RECHTZETTING: HET IS WEL DE 492 EN NIET DE 472

 

3° SCHORSINGEN:

PC 492 verliest al zijn punten, wordt de volgende organisatie geschorst en moet 50kg gewicht bijleggen, voor niet konforme carburator

BX 79 wordt 1 organisatie geschorst om moedwillig op een stilstaande auto in te rijden

BX 31 wordt 1 organisatie geschorst om moedwillig op een stilstaande auto in te rijden

BX 214 wordt 1 organisatie geschorst om met een andere auto in een andere klasse gereden te hebben.

 

TO ALL THE V8 DRIVERS – 19.04.2013
It is with great pleasure, that we can announce you that the Lydden Hill meeting on 15 + 16.06 will be run by Camso.
ALL the V8 cars which comply to the Camso V8 rules and to the LMV8S’ rules are allowed.
All the drivers will need a Camso licence (30€ / year).
There will be each day (Saturday and Sunday) 2 heats and a final. Each day, there will be 3 trophy’s to the first three in the final. Saturday evening is the truck fest with music and a big barbecue. You can stay overnight on the track. More information about when you can arrive, practice, number of laps etc. will follow later.
As usual with Camso, we will try to make the start positions, so that every driver has a chance to win. They can be changed from one race to another. All the drivers ( Camso V8 or LMV8S) will be treated on an equal way. It is not sure, that I will be there for that weekend. If not, Xavier will be the man you need for all information or problem. If Xavier is racing himself that weekend, Kevin Stickley, from Spedeworth, will do race control.
VERY IMPORTANT: TYRES.
From that meeting on, and for all the next meetings organized by Camso in 2013, ONLY the American Racer Tyres, delivered by Vince O’Connor, and made especially for Camso, since 10 years, are allowed. Tony Roots found, years ago, that this tyre represented the best value in respect to cost and life . During 10 years, they were perfect. We will keep it like that. By only allowing that tyre, we are sure that all drivers has the same tyres (bar code will be controlled) and the same chances to win.
This tyre has the following reference: 27.0/10-15S-4EC.84 DLR.
You can order the tyres by Vince O’Connor: Tel 00.44.7877 529393 or e-mail: dunton18751@aol.com
Gary Ellis can bring them to Warneton, Venray or directly to Lydden Hill.
Hoping to have a great field of cars and everyone enjoying their race.
Roland Vandermeersch

 

UITSLAGEN 21/04/2013


LADY’S RACE


1° 568 Emilie Debarge
2° 830 Emilie Lespagnol
3° 861 Messaline Carpentier
4° 32 Marleen Vanroy
5° 280 Justine Lhote
6° 546 Caroline Havet
7° 468 ?
8° 823 Cinthia Kampf
9° 210 Eloise Duthoit
10° 335 Stephanie Mille
11° 824 Virginie Lamidez
12° 502 Gwenddyn Reynaert
13° 430 Stephanie Delvoye
14° 136 Suzan Vandewerf
15° 447 Santana Dacosta
16° 611 Celine Devos
17° 465 ??
18° 25 Orphelie Lespagnol
19° 204 Dimply Verboven
20° 79 Laura Desplancke
21° 841 Adeline Lemaitre

SIERRA DUO
HEAT 1: 338 – 39 – 77 – 187 – 36 – 32 – 62 – 68
HEAT 2: 338 – 913 – 746 – 187 – 30 – 21 – 36 – 32
FINALE: 338 – 913 – 746 – 36 – 11 – 77 – 187 – 32 – 62 - 68

CAMSO BERICHT 3 - 19.04

 

Volgende Prive Cars moeten 50kg gewicht bijleggen:

304: Rudy Ingels

500: Erik Van ooijen

 

CAMSO BERICHTEN - 19.04

 

1° De caravan race voor september is voorlopig kompleet. Verschillende deelnemers moeten nog hun inkom (30€) voor deze dag betalen, indien ze niet in een andere klasse rijden. Pas dan wordt hun inschrijving definitief.

2° Er zijn nog stuurstangen te bekomen voor de Sierra Duo, bij Jimmy Carmoy (Napoleon)

3° De laatste tijd zijn er piloten, welke de Bangerstox wedstrijden eerder als Prive Car wedstrijden beschouwen en welke bijna nooit duwen en alle kontakt mogelijk vermijden. Dit is niet de bedoeling. In de toekomst, zullen ze een balk krijgen, zodat ze 5 plaatsen achteruit gaan in het klassement.

 

 

 

Met veel droefheid moeten wij het overlijden mededelen van Bruce Andrews (USA) mede-oprichter van de Camso V8 en van Geert Bulcaen (Bangerstox en caravan race rijder).

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMSO BERICHTEN BETREFFENDE HET PAASWEEKEND – 23.03.2013

5° Met grote droefheid moeten wij het overlijden mededelen van 2 Camso piloten: Bruce Andrews (USA), welke tot voor 2 jaar in de Camso V8 reed en Geert Bulcaen van het Wolf Team, welke in de Bangerstox reed.
6° Bangerstox 188, Cyprien Stamens, wordt voor één organisatie geschorst, voor een poging tot follow-in bij de Bangerstox; deze is echter mislukt. Bij herhaling volgt een definitieve schorsing in de klasse.
7° Wij zoeken dringend 1 of 2 personen, om de klassementen mee te helpen opschrijven, bovenaan in de toren. Een beetje kennis van de Franse taal is vereist.
8° Wij zoeken ook nog iemand, welke een “push car wil bouwen om de auto’s van de piste te duwen.

 

 

VERY IMPORTANT MESSAGE CONCERNING CAMSO V8/LATE MODEL TYRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


I just received an email from Vince O’Connor from the UK.
He is the OFFICIAL distributor in Europe for the American Racing tires, that are used by the V8’s.
Vince emailed me that begin last year, an order of 150 such tires were supplied, but that order was finally brought down to only 30. He still has 120 tires in the USA, that are on “back order”.
Vince O’Connor emailed me that some drivers at Venray ordered the American Tires directly in the USA at an American distributor. He controlled some of these tires at Venray AND THEY WERE A MUCH SOFTER COMPOUND THAN THOSE ALLOWED !!!! It is possible that these tires were also used at Warneton, we do not know, there was no control. But that will change.
That is cheating, and you know our position on cheating: if you have to cheat to win, you are a very poor guy and we have no respect at all for these people.
THE ONLY TYRE ALLOWED IS THE 27.0/10-15S-4EC-84 DLR. So please, if you buy tires from someone, verify the numbers on the tire. The driver only is responsible of his tires. We will control the “shore” of different cars during a meeting.
Vince O’Connor, which is racing at Warneton in the Sprint Cars, on Easter weekend, will have 11 new tyres with him. As said, he has 120 more in back order in the States. If you want more tires, please order them directly by Vince at Warneton. Or Camso can be the intermediate., but Camso will not buy nor sell tires. Note, that it will take several weeks, before they will be in Europe. I suppose Vince will only place one order this year, otherwise, the shipping cost will be too high for only a couple of tires.
If you have any suggestion, we are, of course, prepared to listen to the drivers.
I remember some discussions with late Tony Roots and we agreed not to use softer tires than those we use now since a couple of years, because softer tires = faster worn out = more expensive = faster on the track = more damage in case of an accident. And we just want to keep the formula as affordable as possible.
Roland Vandermeersch.
PS. I and probably you as well just received an email from Chris Roots, that tyres are still available. Price 89€. Order before Thuesday. I have no clue how much are available.

 

TO THE LATE MODEL DRIVERS – 22.03.2013


As you all probably know, there is, for different reasons, but specially the work of different people against Warneton – they will no more be allowed at Warneton, not as driver, not as mechanic, not as spectator -, a split between ELMS and Camso.
But live is going on. And V8 racing at Warneton is still alive, and it will improve. Some (3) regular Camso drivers are unable to race that weekend and for the future meetings, 2 more cars will be rented to different drivers.
On Eastern Sunday and on Eastern Monday, we will have 2 heats (25 laps) and a final of 35 laps. The startgrid for this meeting and for the other meetings at Warneton, will be in function of the “speed” of the driver/car and only partially in function of the positions in the Camso championship. For the future meetings, priority will be given to the regular Camso drivers. The “occasional” drivers will have to start at the back of the field.
The Camso championship will be held over the 6 meetings at Warneton. Nevertheless, if enough drivers are interested, we can add 1 or 2 additional meetings for the V8’s ( eventually 21.04 and/or 09.06). Keep me informed about this. The points in the heats and the final are the same (from 15 till 1). The leader, halfway the race (lap 12 in case of a 25 lap race), receives 5 bonus points. If you receives a black cross for pushing or not keeping your line, you will receive 5 points less; in case of a black flag for pushing or not keeping the line, minus 10 points.
We insist to have the bookings by e-mail for Tuesday evening. Drivers, that book in later, or come at race day will have to start at the back of the field (exception can be made in special circumstances – for example: a driver which rent a car at the last moment).
At the moment, the weather forecast for the Eastern weekend is cold and maybe a shower on Sunday. We remember that in about 80 meetings we had since the beginning of the V8’s, there was only 1 raceday we could not race at all, because of continuous rain from the morning till the evening. On different other days, when we had showers, we could always do minimum 2 races.
A car can be controlled if Camso thinks that the car is illegal. If a car is illegal, a one year ban in the formula at Warneton will follow. Cheating with “dipping” tyres, results in a one year ban.
VERY IMPORTANT: TYRES
- 4 new tyres are allowed at the first meeting at Warneton. The driver can take over 4 used tyres from last year. At every other meeting, one new tyre is allowed, as far as the driver finished at least 2 races on that day. That means that you can use 4 new tyres on Eastern Sunday + 1 new tyre on Eastern Monday.
- The drivers can buy their tyres where they want (for information where you can have them, call Wim Moonen or Patrick Denbiggelaar)
- Only tyres with the CAMSO stamp and colour are allowed.
- During practice, the tyres you use are free (must not be stamped)
- The tyres will be stamped on Saturday afternoon, after practice and for the drivers which come on Sunday, it will be done 15’ after the start of the meeting. The tyres will be stamped and the racenumber will be put on the tyre in a mixed paint colour. You can only use tyres with your own race number. For cars which are for hire, the race number of the to hire car will be painted. If anyone is cheating with the stamp or with the paint on the tyre, a one year ban follows.
See You at Easter in Warneton
Roland Vandermeersch

 

 

BIJKOMENDE SPECIFICATIE LR en CHR / 27.02.2013

 

Onderstaande regels zijn NIET van toepassing op de regenbanden. Regenbanden mogen NIET gebruikt worden op een droge baan.

 

ZEER BELANRIJK BERICHT BETREFFENDE CAMSO HOT RODS EN LIGHTNING RODS – 22.02.2013


Teneinde de kostprijs naar beneden te drukken en meer spannende wedstrijden te krijgen, zullen wij vanaf het seizoen 2013 het gebruik van het aantal NIEUWE banden in deze klasse beperken.
Iedere piloot heeft recht op 4 nieuwe banden bij zijn eerste deelname van het seizoen 2013. Daarbij krijgt hij per wedstrijddag, dat hij minimaal 2 wedstrijden uitrijdt (2 reeksen of reeks en finale) 1 nieuwe band erbij. Dit betekent dat iedere piloot MAXIMAAL 11 nieuwe banden kan gebruiken (4 tijdens de eerste organisatie en 7 voor iedere volgende organisatie), indien hij alle organisaties in de klasse van het seizoen deelneemt en ook minimaal 2 wedstrijden uitrijdt.
Alle nieuwe banden moeten gestempeld worden door Camso. Naast de nieuwe banden, heeft de piloot ook recht om maximaal 6 gebruikte banden van het vorige seizoen te laten stempelen. Aldus kan een piloot maximaal 11 nieuwe + 6 gebruikte = 17 gestempelde banden krijgen in het seizoen.
Bij het stempelen zal ook het racenummer van de deelnemer op de band geschilderd worden met verf (een mengeling van verschillende kleuren), zodat geen nieuwe banden van een andere piloot kunnen gebruikt worden. Indien een piloot een gebruikte band afkoopt van een andere piloot, dan moet hij dat Camso melden en dan zal zijn startnummer op de band geschilderd worden.
De piloot moet met de juiste banden op de piste komen. Wanneer vastgesteld wordt dat een piloot voor (wanneer hij op de piste staat), tijdens (bijvoorbeeld tijdens een neutralisatie) of na de wedstrijd (voor het verlaten van de piste) met niet toegelaten banden rijdt (banden welke niet gestempeld zijn of welke een ander racenummer hebben) of gereden heeft, dan worden alle punten van het seizoen weggenomen, dan moet hij de eventueel behaalde beker van deze wedstrijddag teruggeven en dan zal hij de 3 volgende organisaties op ¾ moeten starten. Wanneer iemand sjoemelt met het proberen na te maken van de verf waarmee de racenummers op de banden geschilderd wordt, dan volgt een DEFINITIEVE schorsing in de klasse. Bij trainingen is het gebruikt van niet gestempelde banden toegelaten.
Hoe gaat het stempelen en het schilderen van het race nummer in zijn werk?
Dat gebeurt in het middenveld bij het bureel. De piloot moet zelf zijn banden aanbieden voor het stempelen. Voor de eerste wedstrijd gebeurt dat op zaterdag 2 maart tussen 17u15 en 18uur ofwel de zondagmorgen na de start van de eerste wedstrijd (meestal rond 10u15) gedurende 15 minuten ofwel na afspraak met Camso gedurende een wedstrijddag.

 

 

BELANGRIJK TOEVOEGSEL VOOR DE SUPER PRIVE CARS - 12.02.2013

 

Auto's met Variocam systeem zoals VTEC en VVTi zijn NIET toegelaten.

 

 

GEWICHT VOOR DE PRIVE CARS BIJ HET BEGIN VAN HET SEIZOEN 2013

256 50kg
304 0kg
338 100kg
371 0kg
400 0kg
418 0kg
420 0kg
461 150kg
463 25kg
501 50kg
592 0kg
746 100kg
791 0kg
803 50kg
811 50kg
824 0kg
855 0kg
890 0kg
998 0kg

 

TOEVOEGING SUPER PRIVE CARS:

De auto's moeten standaard minimum 100pK DIN hebben om mee te kunnen rijden.

 

 

CAMSO BERICHTEN – 02.02.2013


1° FEESTAVOND EN BEKERUITREIKING: Heeft plaats op Zaterdag 23 februari in Zaal Familia, Afons Mortelmansstraat, Wommelgem (Antwerpen). Zelfde zaal als de vorige jaren. Er kan ingeschreven worden voor het nieuwe seizoen.
2° INSCHRIJVINGEN EN TRAINING: Er kan ingeschreven worden voor het nieuwe seizoen in Warneton, op het circuit, op ZONDAG 24 FEBRUARI tussen 12u00 en 16u00 (boven in de toren van de officials op de tribune). Er zijn ook trainingen van 12u00 tot 16u00. Kostprijs: 25€
3° BANGERSTOX: Er worden GEEN zelfgemaakte Pick ups of auto’s welke niet konform zijn (12 of 16 kleppers NIET toegelaten) meer toegelaten, zoals dit in december wel het geval was. Er worden hierop GEEN uitzonderingen meer gemaakt. Wie niet in orde is, kan niet starten.
4° Wij kopen een alcoholtester en iedere wedstrijd wordt er op willekeurige wijze één of twee uitgekozen om te “blazen”. Wie te veel alcohol heeft wordt voor de rest van de dag niet meer toegelaten aan de wedstrijden.
5° DEFINITIEF GESCHORST als toeschouwer en deelnemer: Joël Onre, Giovanni Bouamrirene en Kevin Vermeire worden niet meer aan onze wedstrijden toegelaten en ook niet meer als toeschouwer, wegens fysiek bedreigen van officials tijdens de christmas Trophy, omdat de destruction voor Prive Cars, wegens tijdgebrek, moest afgelast worden.
6° SUPER PRIVE CARS: ZEER BELANGRIJKE WIJZIGING.
Vanaf 2013 zijn alle auto’s toegelaten, welke standaard niet meer dan 150pK DIN hebben (alleen de gegevens van Autodata tellen). Zowel 8, 12 of 16 kleppen zijn toegelaten. Banden maximaal 185. Velgen niet breder als 7”. De auto’s welke meer als 135pK hebben, moeten minimaal 900kg wegen. De auto’s mogen standaard niet meer als 1.250kg wegen. Zwaardere auto’s zijn dus niet toegelaten (té gevaarlijk bij een ongeval met een lichte auto). De verdere punten van het reglement blijven van toepassing. Indien zou blijken dat een bepaalde auto duidelijk sneller is dan de rest, dan kan Camso een bijkomend gewicht verplicht stellen.
7° PUSH CAR: Camso zoekt 2 personen, welke een “push car” hebben of willen bouwen om auto’s af te duwen van de piste. Zich melden per e-mail aub.
8° RESULTAAT CONTROLE PRIVE CARS Christmas Trophy.
Van 338,461 en 746 werden na de finale van de Christmas Trophy de carburator, kop/culasse/inlaat en uitlaat kanalen gecontroleerd.
Het heeft wel enig zoekwerk gevraagd om alles op te zoeken van de Sierra.
Resultaat:
- Schokbreker rechts vooraan van 461 is een nieuwe standaard schokbreker van 29 Euro. Deze werd niet geopend; er zit geen andere olie in. Dus OK
- Culasse/kop: van de drie auto’s OK. 746 heeft wel een kop van een injectie; de kanalen zijn iets anders, maar van diverse kanten, werd ons bevestigd dat de eventuele winst verwaarloosbaar is .
- Inlaat en uitlaat kanalen van de 3 auto’s zijn niet bewerkt. Kleppen/soupapes zijn OK
- Carburator van de 3 auto’s is standaard op de Sierra 2.0. Dus OK
- 461 heeft GROTERE gicleurs/sproeiers, welke NIET bij de Sierra 2.0 behoren. Dit is een voordeel. Daarom worden alle punten van het seizoen weggenomen. Camso oordeelt dat het voordeel niet van deze aard is, dat een schorsing van een jaar nodig is.

 

KALENDER 2013

 


03.03 Bangers Open 1 – Bangerstox
31.03 Bangers Open 2 – Sprint Cars – Late Models
01.04 Caravan Race – Bangerstox – Sprint Cars
21.04 Lady’s Race
05.05 BANGERS TEAM RACES
09.06 Prive Cars 75 laps
30.06 WORLD CUP BANGERS
18.08 Bangerstox Team Races
01.09 EUROPEAN CHAMP BANGERS – CARAVAN RACE – RAMP ROLL OVER – BUDWEISER 200 LATE MODELS
06.10 Bangers 2x2
17.11 Bangers Open finale
15.12 Christmas Trophy

 

CAMSO BERICHTEN – 13.12.20122° Prive Car 791, Benoit Mathy, moet 50kg gewicht bijleggen

5° Ford Mondeo NIET toegelaten in de Caravan race

 

CAMSO BERICHT - 01.12.2012

 

Wij hebben deze week per post, het kalender 2013 en nuttige informatie verstuurd, aan de piloten, waarvan wij het adres hebben en welke de laatste 2 jaren bij Camso gereden hebben.

Wij stellen vast, dat wij ons vergist hebben, wat enkele data betreft (wij hebben per vergissing de maand januari genomen, in plaats van februari.

Even de juiste data herhalen:

FEESTAVOND: ZATERDAG 23 FEBRUARI 2013 (in plaats van 26.02)

INSCHRIJVINGEN EN TRAININGEN OP HET CIRCUIT IN WARNETON: ZONDAG 24 FEBRUARI tussen 12u00 en 16u00 (in plaats van 27.02)

 

SCHORSINGEN 18.11.2012
1° Leszek Malonowski “Pavarotti” Big Bangers 890 wordt DEFINITIEF geschorst voor ALLE klassen bij Camso voor een zware vechtpartij na de destruction. Deze vechtpartij had niets te doen met iets wat op de baan gebeurd is, maar is een private aangelegenheid.
Verder wordt hem de toegang tot het Camso circuit verboden. De lokale Politie wordt hierover ingelicht.
Verder wordt de ORCi en de banen in Engeland op de hoogte gebracht, om eventueel de schorsing over te nemen.
2° Mark Huys, de tegenpartij in deze vechtpartij wordt DEFINITIEF de deelname aan wedstrijden, georganiseerd door Camso, ontzegd.
3° Anthony Bouthors (Bangerstox 173) wordt voor de Christmas Trophy geschorst voor schunnige tekeningen op zijn auto. Wij vinden dat dit niet kan op organisaties, waar kinderen aanwezig zijn.
4° Ludovic Duplat , Prive Car 321, wordt voor de Chyristmas Trophy geschorst om een andere deelnemer op te wachten en dan van

 

 

CAMSO BERICHT 15.11.2012

 

CAMSO BERICHT 15.11.2012
1° De Super Prive Cars staan op het middenveld op 18.11 plus nog Prive Cars
2° We hebben sedert begin november een nieuwe computer en nieuwe server. We hebben, zoals gewoonlijk, op zondagavond de uitslagen ingegeven van 07.10, maar door een voor ons onbekende reden, zijn die niet op de site gekomen. Onze excuses hiervoor. Wij gaan deze uitslagen nu zaterdag op de site brengen.
3° Prive Cars 256(Judicael Scilironi) moet 50kg gewicht bijleggen (100kg totaal)
Prive Car 824(Micky Moriceau) moet 50kg gewicht bijleggen
4° We hebben nog meer deelnemers, dan verleden jaar op dezelfde datum. Het is donker om 17u00. Daarom zullen de wedstrijden ZEER snel op elkaar moeten volgen. Wij kunnen niet wachten. Wie niet op tijd op de baan is, zal niet kunnen starten.
5° De inschrijving voor de Christmas Trophy is 40€. De Bangerstox, Super Prive Cars en Prive Cars zullen reeds 2 wedstrijden op zaterdag (tussen 12u00 en 16u00) rijden. Op zaterdagavond is er gratis “gluhwein” en in de tent zal er tot middernacht muziek zijn.

 

 

CAMSO BERICHT – 12.09.2012

1° Volgende Prive Cars moeten 50kg gewicht bijleggen:

890 Stephan Dewilde
338 Yves Verlinden
998 Tom Huysmans

 

LAATSTE BERICHTEN – 29.08.2012

1° Prive Car Judicael Scilironi (PC 256) moet 50kg gewicht bijleggen op de plaats van de passagier
2° Prive Car 262 Jerome Roussel wordt voor 2 organisaties geschorst om midden de wedstrijs voor Prive Cars, terug in zijn auto te springen, zonder helm op.
3° HET CIRCUIT IS OP VRIJDAG NIET OPEN. U KUNT SLECHTS BINNEN OP ZATERDAG VANAF 12u00
4° Bij de ramp roll over is een goed vastgemaakt net in de vensteropening, kant piloot, verplicht, alsook een minimum aan benzine
5° Bij de Caravan Race is een goed vastgemaakt net in de vensteropening, kant piloot PLUS in de plaats van de voorruit verplicht.

 

 

CAMSO BERICHTEN - 19.08.2012

 

1° Bangerstox 69 Mathias Vandenbroeck "Mati" wordt voor de rest van het seizoen geschorst bij de Bangerstox EN bij de Big Bangers, om bij de Bangerstox Team Races in volle snelheid op de stilstaande 101 te rijden, met de piloot er nog in. Dit kunnen wij niet aanvaarden bij de Bangerstox. Deze auto's zijn daarvoor niet sterk genoeg gemaakt. Iedereen was hiervan op voorhand verwittigd.

2° De punten en het algemeen klassement is een automatisch computersysteem. Voorlopig zijn de punten van de Team races voor Bangerstox in het algemeen klassement bijgevoegd. Wanneer we, voor de volgende wedstrijd voor Bangerstox, de uitslag van deze Team Races uit de computer zullen nemen, dan zullen deze punten in het klassement ook automatisch verwijderd worden. De Team Races tellen namelijk niet mee voor het kampioenschap.

3° Uitslag Sierra Duo

 

Heat 1: 338 - 855 - 143 - 72 - 63 - 49 - 40 - 24 - 21 - 62 - 746 - 77 - 11

 

Heat 2: 338 - 855 - 72 - 63 - 143 - 49 - 746 - 62 - 21 - 11 - 77

 

Finale: 338 - 855 - 49 - 21 - 143 - 62 - 746 - 72 - 77 - 11

STABILISATORSTANG LIGHTNING ROD 159

FEITEN:
- Op de organisatie van 01 juli 2012 werd klacht ingediend door een piloot, tegen de auto van Lightning Rod 159, wegens een aanwezige stabilisatorstang; niet toegelaten door het reglement.
- Een official van Camso is gaan kijken onder de auto van de 159 en heeft deze stabilisatorstang gezien.
- Ter verdediging stelt 159, met foto’s als bewijs, dat deze stabilisatorstang niet vastgemaakt was. Hij heeft die laten zitten, omdat hij dat mooi vond (?). Er is geen enkel bewijs dat deze foto op 01.07 genomen is.
- De klager stuurt foto’s op waarbij te zien is dat een stabilisatorstang wel degelijk vastgemaakt is. Er is geen enkel bewijs dat deze foto’s op 01.07 genomen zijn.
- Na antwoord van de verdediging en de aanklager wordt het debat gesloten.

COMMENTAAR VAN CAMSO:
In de klassieke Rechtspraak tellen volgende princiepes:
- schuld wordt bewezen door onweerlegbare feiten
- schuld wordt bewezen geacht door „innerlijke overtuiging“ van de Rechter.

1° Het staat vast dat deze stabilisatorstang op 01.07 onder de auto zat, maar het is niet met 100% zekerheid te stellen dat deze stabilisatorstang vastgemaakt was (wat de beklaagde beweert). De foto’s geven geen zekerheid dat deze op 01.07 genomen werden, noch deze met vastgemaakte, noch deze met niet-vastgemaakte stabilisatorstang.
De schuld van 159 is dus niet bewezen door onweerlegbare feiten.

2° Camso acht het zeer waarschijnlijk, dat deze stabilisatorstang wel degelijk vastgemaakt was op 01.07; het argument van beklaagde „ik heb het erop gelaten, omdat ik dit mooi vind“ lijkt Camso zeer inventief, maar „bij het haar getrokken“. Camso acht schuld bewezen door „innerlijke overtuiging“.

CONCLUSIE van CAMSO:

Daar schuld bewezen geacht wordt door „innerlijke overtuiging“ en niet door onweerlegbare feiten, vindt Camso dat dit ook in de strafmaat moet naar voor komen.
Het salomonsoordeel is als volgt:

Lightning Rod 159:
- voor de volgende organisaties moet deze stabilisatorstang wegnomen worden, ook al zou die niet vastgamaakt zijn
- voor de 2 volgende organisaties, waar de 159 start, moet hij op 20m achter de helft van de piste starten (dus op ongeveer 50m van de rode daken).

En zoals de Rijdende Rechter op de Nederlandse TV steeds zegt „En daarmee zullen jullie het moeten doen“.

Voor Camso
Roland Vandermeersch

 

CAMSO BERICHTEN – 20.07.2012

1° FOTO’S 01.07
Door een technisch probleem, zijn er maar een dertigtal foto’s van de World Cup meeting, op de Camso site gekomen. Dit is nu opgelost. Ondertussen zijn er een 200-tal foto’s bijgekomen.

2° VERDUIDELIJKING PRIVE CARS, BANGERSTOX, SUPER PRIVE CARS
Zoals vroeger medegedeeld mogen in deze klassen, vanaf de augustus meeting, zich, om veiligheidsredenen, geen benzinebak en batterij meer voorraan bevinden op de plaats van de „co-piloot“. Dit geldt natuurlijk niet, wanneer men de originele benzinebak en batterij gebruikt op hun originele plaats.

 

CAMSO BERICHTEN – 10.07.2012

1° BANGERSTOX TEAM RACES 19.08:
- men kan niet individueel meerijden; Minimum 2 auto’s per team. Auto’s in dezelfde kleuren.
- 1 reserve auto per team is toegelaten; Eens deze reserveauto ingezet is, mag er geen andere piloot meer mee rijden.
- Gelieve snel de teams door te geven met KLEUR !! (wij wachten nog op de kleuren van de 2 Madness Teams). De betaling moeten

2° GESCHORST WEGENS NACHTLAWAAI:
Volgende piloten kunnen op de zaterdag niet meer binnen (ook niet meer om te trainen) om enerzijds luide muziek te spelen tot laat in de nacht en anderzijds een auto te starten met vol gas tot 1u30 in de nacht, tijdens de laatste organisatie.
472 Pierre Langlois
802 Jenermy Tonneau
909 Jordan Carton

3° PRIVE CARS:

- Volgende piloten moeten gewicht bijleggen voor de volgende organisatie:
338 Yves Verlinden: totaal 75kg
461 Berry Stal: totaal 175kg
581 Erwin Vandriel: 75kg
592 Anthony Mortier: 50kg
811 Jean François Taffin: 75kg

4° ALGEMEEN:
Op zaterdagnamiddag 1 september worden er voor de Prive Cars, Camso Hot Rods en Sprint Cars 2 reeksen verreden. De zondag is er dan nog 1 reeks en finale voor de PC en de CHR.

5° SIERRA DUO voor 19.08.
Opgave der namen en startnummers ten laatste tot de woensdag voor de wedstrijd. De betaling kan ter plaatse op zondag.

6° PARKING: Camso Hot Rods en Lightning Rods parkeren op 19.08 op het middenveld.

40. Erwin Vandriel(Nl) 15€ - Berry Stal (Nl) 15€


ZEER BELANGRIJKE CAMSO BERICHTEN – 21.06.2012

1° Door een ongeval, waarbij de brandweer werd opgeroepen om de piloot uit zijn auto te bevrijden, hebben we de finale over 75 ronden bij de Prive Cars niet kunnen rijden. Deze wordt verplaatst naar 16.09.2012. De piloten, welke gekwalificeerd waren voor de A finale, uitgezonderd de eersten van de B en C finale, krijgen 10€ vermindering op hun inschrijving voor 16.09 en moeten dus slechts 25€ betalen.

2° De piloot in kwestie vertoont een snelle beterschap. Hij heeft een gebroken rib en een heupbreuk.

3° ZEER BELANGRIJK:

VANAF 19.08.2012 MOETEN ALLE AUTO’S IN DE VOLGENDE KLASSEN: PRIVE CARS, BANGERSTOX, SUPER PRIVE CARS, LIGHTNING RODS en CAMSO HOT RODS HUN ACCU EN BENZINEBAK ACHTER DE PLAATS VAN DE VOORZETELS HEBBEN. DIT BETEKENT DAT ER GEEN BENZINEBAK OF ACCU ZICH MAG BEVINDEN IN DE RUIMTE WAAR NORMAAL EEN PASSAGIER ZIT. DE BENZINEBAK MOET MINSTENS 35cm VAN DE BESTUURDERSZETEL STAAN.

4° UITSLAG SIERRA DUO:
Heat 1: 338 – 62 – 63 – 40 – 49 – 43 – 21 – 72 – 11 – 36 – 39 – 74 – 174
Heat 2: 40 – 43 – 62 – 49 – 73 – 242 – 11 – 21 – 36 – 68
Finale: 40 – 62 – 21 – 49 – 24 – 746 – 43 – 209 – 36 – 73 – 11 - 68

Volgende organisatie (01.07) parkeren de Lightning Rods in het middenveld en de Super Prive Cars achter de nieuwe grote tribune. De Prive Cars staan zoals gewoonlijk.

 

 

CAMSO BERICHT 08.06.2012

1° World Cup Bangers op 30.06 en 01.07: De inschrijving bedraagt 40€ in plaats van normaal 35€. Het kan zijn dat we het aantal parkingtickets bij de Prive Cars moeten beperken.
ER ZIJN GEEN WEDSTRIJDEN OP ZATERDAG!
OP ZONDAG IS ER EEN DESTRUCTION VOOR PRIVE CARS

2° SUPER PRIVE CARS:
- SPC 6 (Michael Leenders) moet 50kg gewicht bijleggen (3 x winnaar van een finale) op de plaats van de co-piloot.
- Toegelaten bij de Super Prive Cars:
Ford Sierra met motorblok N4A (115pK) – N9A (122pK) en N9C (120pK). Deze modellen zijn NIET toegelaten bij de Prive Cars (maximum 110pK)
- Wij herinneren eraan dat het NIET toegelaten is om een motor in een andere kas van hetzelfde merk te leggen (bijvoorbeeld een motor van een Honda CRX in een kas van een Honda Civic of omgekeerd).
- Bij kontrole van de #6 na de finale van de laatste organisatie werden volgende zaken vastgesteld:
a/ De auto is een Opel Corsa B 1,6l GSi 16V
b/ De uitlaatcollector 90412715FUFM2H is standaard op dit model
c/ de cylinderinhoud is OK bij het uitliteren
d/ er is geen zogenaamde ventilator in de debimeter. Deze is volledig standaard
e/ De auto heeft maximaal aan 6.480t/min gedraaid; volledig normaal dus.

COMMENTAAR VAN CAMSO: Dat deze auto snel is, is volledig normaal. Hij weegt 150kg minder dan bijvoorbeeld een Honda Civic en heeft zijn maximum koppel (150Nm) op 3.800t/min, terwijl een Honda Civic dit heeft op 5.200t/min (slechts 142 Nm) en iedereen die iets van speedway afweet, weet dat het koppel belangrijker is als de pK’s.
Wij zijn het beu dat steeds dezelfde groep piloten de klasse verziekt met alle soorten beschuldigingen, welke op niets slaan (bijvoorbeeld: #6 heeft een spagetti uitlaat; hij heeft een ventilator ingebouwd in de aanzuigbuis wat aldus een turbo effect teweegbrengt; hij heeft zijn toerentellerbegrenzer weggenomen en nog veel meer andere domme praat).
Het moet gedaan zijn met iedereen op te stoken tegen iedereen op het circuit en in facebook . Dit is reeds meer dan een jaar aan de gang (we gaan die eruit rijden; we gaan zorgen dat die geen kampioen wordt etc.). Zoals gezegd: wij zijn het beu. Indien ze niet ophouden, dan gaan we ze gewoon niet meer toelaten op onze wedstrijden. We hebben liever 5 of 6 auto’s minder en geen gezever. We hebben hier voornamelijk volgende nummers in het vizier: 50 (David Bertrand), 81 (Devos Eric) en 64 (Kevin Vermeulen).

 

VOORLOPIGE DEELNEMERS SIERRA DUO 17.06.2012

Wij herinneren eraan dat de deelnemers op voorhand (woensdagavond) moeten ingeschreven zijn. Betalen kan ter plaatse.

11. Kurt Baes – Bjorn Desutter (B)
21. Jens Taillieu – Filip Taillieu (B)
24. Dennis Delaat – Mike Koudys (Nl)
36. Jimmy Carmoy – Finlay Carmoy (B)
39. Peter Carmoy – Daria Harms (B)
40. Erwin Vandriel – Berry Stal (Nl)
43. Franck Holleman – Clement Mertens (Fr)

49. Rene Delaat - Guido Debekker (Nl)
62. Ludo Leenaerts – Nadine Cleyman (B)
63. Patrick Vanbeeumen – Paul Verlinden (B)
68. Sven Decoensel – Thimothy Spinnewyn (B)
72. Ludwig Smits – Kurt Kai (B)
73. Geert Somers – Xavier Leenaerts (B)
74. Jonas Bulcaen – Dieter Debondt (B)
77. Eva Vandeputte – Lanier Verhaeghe (B)
209. Laurent Salembier – Sebastien Coopman (B)
242. Geert Bulcaen – Bart Vandevelde (B)
338. Yves Verlinden – Sven Vandieven (B)
746. Rolf Vantilburg – Karen Beyers (B)

 

CAMSO BERICHT 18.05

 

 

3° We overwegen bij de Prive Cars iedere wedstrijd enkele piloten te controleren op alcohol gebruik (blazen). De laatste organisatie is er wat tumult geweest tussen verschillende piloten. Wij herinneren eraan dat vechten gelijkstaat met definitieve schorsing!

 

 

 

CAMSO BERICHT 01.05.2012

Prive Car 746 Rolf Vantilburg moet 50kg gewicht bijleggen. Totaal 125kg

 

UITSLAG – RESULTAT LADY’S RACE 29.04.2012

1° 234 Oriane Morisot (Fr)
2. 326 Kathleen Vandewalle (B)
3. 336 Justine Lhote (Fr)
4. 304 Pauline Coquant (Fr)
5. 39 Daria Harms (B)
6. 486 Murielle Lahaye (Fr)
7. 492 Tiffany Triquet (Fr)
8. 746 Karen Bayens (B)
9. 484 Ann Sophie Lesoil (Fr)
10. 191 Nadeige Pauwels (B)
11. 622 Carla Verbeke (B)
12. 880 Carole Bonnet (Fr)
13. 629 Kathy Lahaye (Fr)
14. 431 Maloe Broeders (Nl)
15. 32 Marleen Vanroij (B)
16. 36 Finlay Carmoy (B)
17. 247 Eveline Devos (B)
18. 860 Stephanie Delvoye (Fr)
19. 570 Adeline Lemattre (Fr)
20. 430 Caroline Havetz (Fr)
21. 794 Nancy Vanhauwaert (B)
22. 541 Lenny Demarez (B)
23. 178 Jolanda Kemmeren (Nl)
24. 74 Eva Vandeputte (B)

 

CAMSO BERICHTEN 26.04.2012

2° SUPER PRIVE CARS: toegelaten auto’s:
Toyota MR2 1600cc 127pK
Renault 19 1800cc 16S 137pK

3° PRIVE CARS: - Wegens het grote aantal Bangers voor de Team Races kunnen wij op 20.05 maximaal 80 Prive Cars aanvaarden. Er worden vooraf geen parkingtickets gegeven aan de Prive Cars, tenzij aan deze welke een abonnement hebben. Ter plaatse op zondagmorgen wordt er beslist of er nog plaats is. De eerste 80, welke betalen kunnen meerijden. ER WORDEN GEEN UITZONDERINGEN GEMAAKT.
- Het is niet Wesley Temmerman (PC 885) welke voor één jaar geschorst wordt voor niet conforme auto, maar wel Gino Temmerman (PC 530)

4° BANGERSTOX: Wegens het grote aantal Bangers voor de Team Races kunnen wij op 20.05 maximaal 40 Bangerstox aanvaarden. Er wordt de voorkeur gegeven aan de piloten welke zeer regelmatig bij de Bangerstox rijden. Indien het aantal van 40 auto’s op woensdagMIDDAG 2 mei niet bereikt is, dan wordt gewoon verder gegaan volgens ontvangst van de inschrijving.
Nu zijn er nog 21 plaatsen open. Hieronder de lijst van de reeds ingeschreven deelnemers.

 

 

CAMSO BERICHTEN – 15.04.2012

1° Bangerstox op 20.05: Wegens plaatsgebrek kunnen wij maar maximaal 40 auto’s aanvaarden. De eerste 40 welke betalen, kunnen meerijden.

2° BERRY STAL (Prive Car 461) moet 50kg gewicht bijleggen op de plaats van de „co piloot“. Daarmee komt hij aan een totaal gewicht van 125kg

3° Bij de SUPER PRIVE CARS aanvaarden wij in de toekomst maximaal 30 auto’s. De eerste 30, welke betaald hebben kunnen meerijden.

4° De caravan race voor September is KOMPLEET.
Volgende deelnemers zijn ingeschreven met hun startnummer:

205 Cedric Deffrasnes (Fr)
Jimmy Carmoy (36) met 5 caravans
632 Alain Standaert (B)
870 Clement Mertens (B)
188 Cyprien Stamens (Fr)
33 Pedro Lezy (B)
15 Michiel Floren (B)
50. Elvis Cardinael (B)
964. Aurelien Desreumaux (Fr)
930. Mathieu Mombet (Fr)
10. Jean Paul Oublion (Fr)
20. Andy Neirinck (B)

5° Prive Car 530 GINO TEMMERMANwordt voor EEN JAAR geschorst bij de Prive Cars voor niet conforme auto.(carburator, spagetti …)

 

ZEER BELANGRIJK - DIEFSTAL - BELONING 10.04.2012

 

Op Vrijdagavondavond 23 april tussen 20u15 en 20u 45 werd op het circuit binnengebroken. Er werd een aanhanger van Gordon Barnes (Late Models - de oude aanhanger van Bruce Andrews) gestolen + onze hydraulische schaar en hydraulische snijmaschine (om auto's open te snijden indien een piloot vastgeklemd zit) uit de Range Rover. Het zijn zeker mensen, welke zeer regelmatig naar de speedway komen.

Het hydraulische snijmateriaal kan heel goed gebruikt worden door een schroothandelaar.

De Politie heeft op de snelweg, richting Frankrijk, de aanhanger gezien, achter een Peugeot 407 break lichte kleur (grijs ?).

Kent U iemand, welke naar de speedway komt, welke een PEUGEOT 407 break MET EEN AANHANGERSKOPPELING (vermoedelijk met Franse nummerplaat) heeft, gelieve het door te geven aan Camso via e-mail: camso@skynet.be

Wij loven een beloning uit van 500€ aan degene, welke ons de informatie doorgeeft, dat leidt tot het terugvinden van deze zaken. ABSOLUTE GEHEIMHOUDING GEGARANDEERD.

 

UITSLAG – RESULTAT SIERRA DUO 09.04.2012


338 156 45 746 63 24 40 49 11 39 21 36 72 62


156 242 338 63 45 746 72 11 49 40 24 62 74 36 77

FINALE
40 338 746 156 45 24 63 11 77 36 62 242 72 74 21

 

PRIVE CAR 746 ROLF VAN TILBURG MOET 75kg in plaats van 50kg gewicht bijleggen.

 

 

 

CAMSO BERICHT - 26.02.2012:

 

VW Golf bij de PRIVE CARS mag banden 185 gebruiken !!

 

CAMSO BERICHT – 05.02.2012

1° PRIVE CARS:
- ZEER BELANGRIJK: Vanaf 2012 mag ook serie 60 gebruikt worden. Dus niet lager dan 60 (55 NIET toegelaten) en niet breder dan 185 (195 NIET toegelaten)
- 12 en 16 kleppers worden toegelaten, voor zover ze standaard (Autodata) niet meer dan 95pK hebben. Injectie mono en multipoint is toegelaten. Indien U niet zeker bent kunt U ons altijd vragen per e-mail. Wij kijken na op de Autodata fiches.

- NIET TOEGELATEN: Fiat Panda (te klein)
- PENALISATIE GEWICHT:
Volgende deelnemers moeten vanaf de EERSTE wedstrijd 2012 volgend gewicht op de plaats van de “co-piloot” plaatsen:
304 Rudy Ingels (Fr) 25kg
338 Yves Verlinden (B) 25kg
371 David Delatte (Fr) 25kg
400 Gerrit kloens (Nl) 50kg
418 Laurent Lespagnol (Fr) 25kg
420 Stephan Kloens (Nl) 25kg
461 Berry Stal (Nl) 75kg
463 Jeremy Deleplanque (Fr) 25kg
501 Nicky Janssen (Nl) 25kg
581 Erwin Vandriel (Nl) 25kg
746 Rolf Vantilburg (B) 75kg
803 Mike Debruyn (Nl) 50kg
811 Jean François Taffin (Fr) 25kg
855 Dennis Vandun (Nl) 25kg

2° BANGERSTOX:
Voorlopig alleen banden serie 65 toegelaten. Ik overleg met de vertegenwoordigers van de piloten of er ook serie 60 kan toegelaten worden.
NIET toegelaten: Volvo 142. (te zwaar en te sterk)
12 en 16 kleppers worden in 2012 NIET toegelaten. Alleen mono point injectie. ( geen Multi point)

3° SUPER PRIVE CARS:
De 40 ronden finale zal doorgaan op 16 september of 7 oktober.
Volgende auto’s zijn toegelaten, naast degenen op de website onder reglement:
BMW 318 is
Honda Civic 1600i 16V tot 130pK
Honda Civic 1600i 16V tot 130pK
Nissan 100NX 143pK 900kg
Nissan Sunny 2l GTi 143pK 900kg
Opel Corsa 1,6 GSi 109pK
Opel Tigra 1600i 16V 106pK
Porsche 924 2l 125pK
Saab 2l 16V 122pK
Toyota Celica 1600cc 16V 105pK
VW Scirocco GTX 1800cc 16V 139pK 900kg
VW Polo 1300cc 60G 11pK

4° SIERRA DUO: einduitslag 2011
1. 69 Rolf Vantilburg 121pt
2. 112 Tony Spinnewijn 102pt
3. 24 Mark Delaat 95pt
4. 40 Erwin Vandriel 81pt
5. 74 Wesley Vanhumbeeck 78pt
6. 163 Bjorn Vantonne 65pt
7. Ludo Leenaerts 60pt
8. Bjorn Desutter 53pt
9. Peter Carmoy 50pt
10. Frederick Vandenbulcke 42pt
11. Ludwig Smits 34pt
12. 32 John Gillis 32pt
13. 44 Richard Steeghs 29pt
14. Jimmy Carmoy 29pt
15. 63 24pt
16. 73 Geert Somers 22pt
17. 77 Eva Vandeputte 14pt
18. 106 Ronny Catteeuw 8pt
19. 209 7pt
20. 30 Tanguy Dewaele 3pt
21. 156 Jonas Peers 0pt

 

 

 

 

 

RONNY LAPAUW IS VANDAAG 28.11.2011 OM 17.00 OVERLEDEN.

 

 

 

 

Ronny was, samen met Christian Gauquie,er reeds in 1980 bij, toen wij het speedway-circuit in Warneton, openden. Zelfs daarvoor, eind der jaren 70, heeft hij, samen met Christian, ons geholpen bij de organisatie van de Rally van Ploegsteert.
Ronny heeft zijn tweejarig gevecht tegen kanker verloren. De laatste keer was hij nog in Warneton, tijdens de grote speedway meeting. En ja, het kriebelde opnieuw om hier of daar te helpen; alleen de fysieke conditie liet dit niet meer toe. Ondanks zijn ziekte heeft hij, zolang het mogelijk was, zijn eveneens zieke vrouw bijgestaan.
Ronny, we vergeten je niet.

Van zodra we meer informatie hebben, vermelden we het op de site onder „Nieuws“

BERICHT VAN BERNARD VANCOILLIE, de man aan de ingang van het circuit (man met de baard)

To All,


ben over een uurtje opgebeld geweest met de melding dat onze goeie vriend Ronny Lapauw om 17u00 overleden is.

ik was 10 dagen geleden bij hem thuis geweest op vrijdag 18 november, hij was er dan al heel erg aan toe,

toch haalde hij nog enkele herinneringen op over de speedway, hij had er toch nog eens zo graag bij geweest aan de Christmas Trophy,

als ik een goeie dag heb kom ik er zeker naar toe zei hij nog, het heeft niet meer mogen zijn!!!

de familie heeft beloofd mij morgen op de hoogte te brengen wanneer de begrafenis zal plaats vinden,

ik laat het iedereen zo spoedig mogelijk weten, ikzelf zal er waarschijnlijk niet aanwezig kunnen zijn,

ik vertrek donderdag voor 4 dagen met verlof, ben pas zondag terug thuis.


Grt. Bernard.

 

 

 

MET DROEFHEID MOETEN WIJ U HET OVERLIJDEN MEDEDELEN VAN DRIES VANROBAEYS, Prive Car 350. Dries reed sedert ongeveer 20 jaar bij de Prive Cars en was bijna iedere wedstrijd aanwezig. De laatste tijd sukkelde hij nogal met zijn gezondheid; toch bleef hij verder rijden bij de PC. Hij is tijdens de Rally du Condroz, zaterdag laatop zijn stoel ineengezakt en vredig gestorven. Hij zal bijblijven als een grote specialist van de ramp roll over.. Hieronder een overlijdensbericht.

EEN FOTO VOLGT ZEER BINNENORT.

 

 

Overlijdensbericht

De weg is afgelegd,
de laatste afrit van het leven.
We hebben het zo vaan gezegd,
je bent te jong om af te geven.

De familie en naasten melden U met diepe droefheid het overlijden van

De heer

Dries VANROBAEYS

geboren te Ieper de vrijdag 28 januari 1966 en overleden te Huy de donderdag 10 november 2011 op 45 jarige leeftijd.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Vedastuskerk te Vlamertinge op donderdag 17 november 2011 om 10.30 uur.

De crematie en bijzetting zullen in familiekring plaatshebben.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Dries een laatste groet brengen in het funerarium Leo, Dikkebusseweg 37 te Ieper, elke dag tussen 15.00 en 19.00 uur.

De familie verontschuldigt zich bij vrienden en kennissen die per vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, en danken voor de blijken van steun en genegenheid.

Uitvaartcentrum Leo, Dikkebusseweg 37 te 8900 Ieper

 

 

RECHTZETTING SUPER PRIVE CARS: 6.10.2011

 

In ons vorig bericht hebben wij verkeerdelijk gemeld dat de Yokohama S drive niet toegelaten was bij de Super Prive Cars. Dit is fout. De Yokohama S drive is WEL toegelaten (de C-drive is Niet toegelaten). Onze excuses hiervoor.

 

 

CAMSO BERICHTEN – 04.10.2011

 

2° OFFICIALS: goed en slecht nieuws.
Reno, onze official, welke aan de ingang van het circuit staat, is verleden week succesvol aan de rug geopereerd geweest. Hij heeft wel een lange revalidatie nodig, maar komt volgend seizoen terug. Ondertussen neemt Karina zijn plaats in.
Met grote pijn in het hart moeten wij mededelen dat het Ronny, welke tientallen jaren steeds paraat was aan de ingang van het circuit en dan aan de ingang van de piste, maar sinds twee jaar slechts sporadisch kon komen kijken, wegens een zware ziekte, zeer slecht gaat en de doktors alle medicatie stop gezet hebben.

3° ELMS
Na het bekijken van de video beelden van de „fameuze“ Budweiser 200 finale, moeten volgende piloten , voor het herhaaldelijk niet houden van hun lijn, bij hun volgende deelname, iedere reeks, 100m achter de laatste auto starten:
2 Kurt Dujardijn
222 Jos Janssen

UITSLAGEN LADY’S RACE 18.09.2011

1. 861 Messaline Carpentier (B)
2. 484 Oriane Morisot (Fr)
3. 103 Ilse Boutten (B)
4. 969 Christina D’Hooghe (B)
5. 823 Cyndia Lamidez
6. 35 Vanessa Merlier (B)
7. 559 Yaelle Fache (Fr)
8. 74 Caroline Carmoy (B)
9. 746 Karen Beyers (B)
10. 824 Virginie Lamidez
11. 36 Finlay Carmoy (B)
12. 224 Carine Remerin
13. 1 Annique Vandelanotte (B)
14. 828 Kelly Herbaut (Fr)
15. 541 Lenny Demarez (B)
16. 720 Marie Lepers
17. 304 Lydie Ingels
18. 326 Kathleen Vandewalle
19. 339 Maryline Hoste

UITSLAGEN SIERRA DUO 18.09.2011

Reeks 1:
40 – 69 – 63 – 11 – 112 – 62 – 163 – 143 – 209 – 72

Reeks 2:
69 – 40 – 24 – 63 – 112 – 11 – 72 – 36 – 39 – 62 – 163 – 209 – 77 – 143

Finale:
40 – 24 – 69 – 63 – 11 – 72 – 39 – 163 – 143 – 36 - 77

 


 

CAMSO BERICHT - 15.09.2011

1° PRIVE CARS:
Nissan Almera 1,4 16V 87pK toegelaten

BANGERSTOX:
- De chassisbalk vooraan van de Sierra moet de originele afmetingen en dikte hebben !!
- De 4 puntsgordel moet achteraan direct achter de zetel (maximaal 1m achter het onderste deel van de zetel) zijn ankerpunt hebben en niet achteraan in de auto.

SUPER PRIVE CARS:
- Daar wij deze zondag veel te veel klassen en wedstrijden hebben, wordt de finale niet over 40 maar over 25 ronden verreden. De finale voor de SPC over 40 ronden, zal plaats hebben op 13 november.
- SCHORSING: 73 Koen Desender wordt tot het eind van het jaar geschorst om de zwarte vlag te negeren. Ook de oproepen via de radio werden genegeerd.
- OFFICIELE WAARSCHUWING: 51 David Bertrand wordt de volgende keer geschorst indien hij nog eens op niet acceptabele wijze de beslissing van de wedstrijdleiding aanvecht. (beslissing welke trouwens volledig juist was).

 

RESULTS SPRINT CARS WARNETON 04.09.2011

HEAT 1:
1. 69 Duncan Panton (UK)
2. 6 Vince O’Connor (UK)
3. 10 Dean White (UK)
4. 95 Roy Thompson (UK)
5. 191 Ashley Boam (UK)
6. 82 Raul Woolf (UK)
7. 487 Paul Brown (UK)
8. 5 Bob Tiller (UK)

HEAT 2
1. 6
2. 191
3. 95
4. 10
5. 82
6. 487

EUROPEAN CHAMPIONSHIP
1. 6
2. 10
3. 69
4. 95
5. 191
6. 82
7. 487
8. 5

CAMSO BERICHTEN – 02.09.2011

1° Door het grote aantal deelnemers bij de Prive Cars en om schade te vermijden op zaterdag, wordt er op zaterdag in 3 reeksen gereden (A,B en C met telkens 28 auto’s). De zondag slechts in 2 (A en B) met telkens 42 auto’s.

2° Er zijn 2 nieuwe ELMS / Camso V8 voor de eerste keer op de piste in Warneton: Frank Wouters en Patrick Denbiggelaar, beide uit Nederland en voor 2 jaren toppiloten in de Camso Hot Rod klasse. Zij hebben de 77 (ex auto van Tony Roots) en de 5 (auto van het Roots Racing Team) gekocht. Verder heeft Bruce Andrews (17) zijn auto verkocht aan Gordon Barnes (GB). Andrews vertrekt, eind November, definitief terug naar de USA.

3° Er mag bij de Prive Cars van auto gewisseld worden tussen de zaterdag en de zondag.

4° Het weer tijdens het weekend. De voorspellingen met de radarbeelden (naar ons gevoel het meest betrouwbare) geven regen tot veel regen zaterdagnacht. Het zou stoppen met regenen rond 9u00 zondagmorgen. De rest van de dag blijft het droog en zonnig. Dat betekent wel dat de mensen, welke de zondagmorgen uit Nederland of de regio Antwerpen komen met felle dondervlagen kunnen te doen hebben.

5° PARKING BINNEN OP ZATERDAGAVOND 3 september. Iedereen weet dat wij in Warneton te weinig plaats hebben en geen toeschouwers binnen kunnen laten tijdens de wedstrijden. De eigenaar wil op zaterdag zijn parking buiten niet open stellen.Daarom laten wij toeschouwers op zaterdag binnen, na 18u00, maar moeten ze wel het terrein terug verlaten om 8u00 ’s morgens. Met 95% van de toeschouwers hebben wij geen probleem; zij hebben begrip voor de situatie. Nochtans zijner steeds enkelen, welke de zondagmorgen ofwel niet meer te vinden zijn ofwel doen of ze nog slapen.

 

 

 

 

CAMSO BERICHT 11.08.2011

 

PRIVE CAR 461 BERRY STAL moet 100kg gewicht bijleggen op de plaats van de "co-piloot"

 

Wij moeten het inschrijfgeld voor de Bangerstox ten laatste de woensdagavond 17 augustus ontvangen. Wie dan niet betaalt heeft zal van de lijst verwijderd worden.

Een team moet minimum uit 2 auto's bestaan. Men kan NIET individueel inschrijven.

 

De inschrijvingen voor de Caravan Race van september zijn kompleet.

 

 


CAMSO BERICHTEN - 07.07.2011

1° FORMULE 1 STOCK CARS: Er zijn slechts 10 piloten, welke zich voor de wedstrijd in Warneton op 10 juli aangemeld hebben. Wij zijn van oordeel dat dit te weinig is. Daarom worden de wedstrijden voor F1 Stock Cars afgelast.

2° BANGERSTOX: Oorspronkelijk hadden wij het aantal Bangerstox beperkt tot 40. Daar wij, door het forfait van de F1 Stock Cars, nu meer tijd en plaats hebben, kunnen wij ALLE Bangerstox, welke ingeschreven zijn voor ten laatste vrijdagmorgen (één dag later dan normaal) toelaten.

3° PRIVE CARS: Door het wegvallen van de F1 Stock Cars worden er GEEN wedstrijden voor PC gehouden op zaterdag. Zoals gewoonlijk worden nu op zondag 2 reeksen en een finale gereden.

4° BANGERSTOX DEFINITIEVE SCHORSING: Glen Meerschout (Banger piloot) wordt DEFINITIEF geschorst voor Prive Cars, Bangerstox en Destruction bij de small Bangers, voor een niet toegelaten follow-in bij de small Bangers, op 16 juni. Gelukkig is deze goed afgelopen, zonder zwaar letsel.

 

 

UITSLAGEN - RESULTATS – results 22.05.2011

SPRINT CARS:

HEAT 1: 69 6 10 95 487
HEAT 2: 69 10 6 95 487
FINALE 69 6 10 95 5

BIG BANGERS TEAM RACES

1° WRECKING CREW 94pt
589 Simon Smith (GB)
143 Paul Russel (GB)
403 Marcus Sprawling (GB)
349 Lewis Price (GB)

2° GLADIATORS 59 pt
549 Phil Smith (GB)
542 Craig Oliver (GB)
423 Danny Oliver (GB)
432 Mark Munson (GB)

3° ALLIGATORS 43pt
533 Richard Coe (GB)
560 Andrew Milner (GB)
206 Phil Milner (GB)
336 Ian Smith (GB)

4° UNITED 19pt
56 KAREL EECLO (B)
192 GREGORY DELUYCK (B)
890 LESZEK MALINOWSKI (B)
277 GAVIN PERRYMAN (GB)

5° GARBAGE 13pt
390 DIRK AUDENAERDE (B)
68 SVEN DECOENSEL (B)
73 FREDERICK DEWITTE (B)
141 PAUL DEPLUS (B)

 


UITSLAGEN – RESULTATS – RESULTS 03.04.2011

SIERRA DUO:

HEAT 1: 69 40 24 32 112 143 74 106 39 36 163 62
HEAT 2: 69 112 40 74 163 143 11 73 62
FINALE: 74 112 24 69 11 40 39 73 62 36 143 32 30 77

LADY’S RACE:
1. 484 Orane Morisot (Fr)
2. 335 Melissa V ercaigne (B)
3. 659 Valérie Marthe (Fr)
4. 861 Messaline Carpentier (B)
5. 640 Elodie Delrue (Fr)
6. 103 Ilse Brutin (B)
7. 302 Cyndia Lamidez (B)
8. 746 Els Everaert (B)
9. 559 Yaelle Fache (Fr)
10. 36 Ramona Vercammen (B)
11. 824 Virginie Lamidez (Fr)
12. 683 Mélanie Wilbout (Fr)
13. 31 Stéphanie Verraest (B)
14. 446 Linda Deffrasnes (Fr)
15. 326 Kathleen Vandewalle (B)
16. 541 Lenny Demarez (B)
17. 170 Yolanda Kemmersen (Nl)
18. 97
19. 724 Marie Lepers (Fr)

 

 

 

 

 

 

Met grote droefheid melden wij U het overlijden, vandaag, van TONY ROOTS. Hieronder de tekst, welke wij ontvangen hebben van de European Late Models board of control.

 

Dear Competitor,

It is with great sadness that I have to inform you that today (Wednesday 18th May 2011) Tony lost his fight against Cancer and passed away peacefully at his surrey home.

Tony raced on oval tracks in England, Belgium & Holland for 37 years! Raced Superstox, Stock & Super Rods winning major championships and point’s titles in all those formulae.
In recent years he raced Legends & F2 Stock Cars before joining CAMSO V8 and later, setting up the European Late Model Series. Tony will be greatly missed by us all.

Obviously this is a very difficult time for Tony’s family and I am sure your prayers go out to them.
Those of you wishing to send your condolences, simply send an email to: info@latemodel.eu I will compile your thoughts and pass them on at a more suitable time.

Rest in peace Tony … God Bless

 

PARKING TIJDENS HET PAASWEEKEND:

In het middenveld staan de Late Models, de auto's van Marinus en de auto's van Kristof Malesys. Daarmee is het middenveld vol.

De Prive Cars staan achteraan de overdekte tribune en NERGENS ANDERS. De rest van de Camso Hot Rods en de Lightning Rods staan achter de grote tribune.

Op Paasmaandag kunnen de Bangerstox en Super Prive Carsstaan op de plaats waar de Zondag de Bangers staan.

 


 

CAMSO BERICHTEN – 17.04.2011

 

2° Degenen, welke alleen op maandag rijden kunnen op zondagmorgen NIET binnen (plaatsgebrek). Ze kunnen wel de zondagavond binnen ongeveer één uur na het einde van de wedstrijden (vermoedelijk van 7u30 tot 8u30). Na 9u00 kann op zondagavond niemand meer binnen.

3° BANGERSTOX moeten in de toekomst de batterie BINNEN hebben en deze moet overdekt zijn met een zuurwerende kap (teveel auto’s welke in brand schieten bij een ongeval door een kortsluiting in de batterie als deze op de originele plaats staat.

4° Super Prive Car 61 wordt voor EEN JAAR geschorst om aan onverantwoorde snelheid in het wagenpark binnen gereden te zijn, na het bekomen van een zwarte vlag, en daardoor enkele toeschouwers/piloten in gevaar gebracht te hebben.

5° Vanaf het Paasweekend komt er strenge kontrole op het plastiek doek onder de auto’s.

7° Toegelaten auto’s:
Super Prive Cars: BMW 318is 140pK banden 185
Super Prive Cars Porsche 924 2l inj 125pK
Super Prive Cars: Toyota Celica 1991 1600cc 16V 105pK
Super Prive Cars: VW Scirocco GTX 1800cc 16V 129/139pK banden 185 Gewicht minimum 900kg
Super Prive Cars VW Polo 1300cc G40 113pK
Prive Cars/Bangerstox: Opel Astra 1,4 8V 1992 82pK
Prive Cars Renault R21GTS injectie 1721cc – 95pK

 

 

 

 

CAMSO BERICHTEN 29.03.2011

Vanaf Pasen worden geen Citroen Visa en Citroen AX meer toegelaten bij de Bangerstox

 

SIERRA DUO:

Volgens Jimmy Carmoy, promotor van deze klasse, zouden er een 20 tal deelnemers zijn voor nu zondag.

Volgende regels gelden:

De auto's moeten geprepareerd worden zoals de Prive Cars. Duwen NIET toegelaten.

Deurplaat aan beide zijden is toegelaten

Waterbak zoals bij de Bangerstox toegelaten

Maximum 2000cc en 110pK

Technische vragen richten aan Jimmy Carmoy 0477.233 295

Jimmy Carmoy, welke reeds ervaring heeft in deze klasse start achteraan;


 

 

CAMSO BERICHTEN 02.03.2011

 

- Toegelaten bij de Prive Cars: Hyundai Pony 1,3 12V 85pK

- Toegelaten bij de Super Prive Cars: Porsche 924 2l 125pK

- Een doek onder de komplete auto is VERPLICHT

- Er zijn GEEN trainingen meer voor Lightning Rods, Camso Hot Rods en Super Prive Cars VOOR 16uur.

- De memorial John Vandekerckhove wordt op 4 september verreden voor de Big Bangers, Late Models, Camso Hot Rods en Prrive Cars. Voor de andere klassen, welke dan niet rijden (Lightning Rods, Bangerstox en Super Prive Cars) wordt deze de volgende meeting (18 sept.) gehouden.

 

 

CAMSO BERICHTEN 07.02.2011


- Met droefheid melden wij dat Wim Wijten (Nederland), metgezel van Frank Sol, twee weken terug overleden is. Wim Wijten heeft in de jaren 90 Stock Rods gereden in Warneton onder het nummer 44.
- TOEGELATEN AUTO’S BIJ DE PRIVE CARS:
Mazda 323 1300 16V 73pK
Ford Escort 1,6 16V 90pK
- NIET TOEGELATEN bij de PRIVE CARS:
Suzuki Swift 1,3 GTi 100pK
Opel Astra 1,4 16V 100pK
- TOEGELATEN BIJ DE SUPER PRIVE CARS:
Opel Corsa 1,6 GSi 109pK
- LIGHTNING RODS: Het gerucht doet de ronde dat verschillende deelnemers verstelbare schokdempers gebruiken. Dit is NIET toegelaten.
- PRIVE CARS: ZEER BELANGRIJK !!!!!!!
Volgende motorblokken zijn NIET toegelaten bij een Ford Sierra, daar ze meer dan 110pK hebben: NAR/D – NRB/NR2 – N4A – NLA/4I – N9A – N9C – N9E
Gelieve te controleren ! Het argument van “wij wisten het niet” telt niet.

 

CAMSO BERICHT - 20.12.2010

 

Gezien het onaanvaardbare gedrag van de supporters van Bgst 152 Grietinus Siegers (kapotgooien van tribune stoeltjes, flessen gooien op de piste, flessen kapotslaan in de overdekte tribune, bedreigen van andere toeschouwers, meenemen van een beker en drank van een andere deelnemer wordt Bgst 152 DEFINITIEF geschorst. Er wordt hem een STADIOVERBOD opgelegd, alsook aan zijn supporters. Een officiëel schrijven, betreffende dit stadionverbod, gaat vandaag naar de Politie.

 

 

 

- SUPER PRIVE CARS: Ludo Keirsebilck (SPC 11) wordt voor de drie volgende wedstrijden geschorst wegens niet toegelaten negatief op de achterwielen.

- TOEGELATEN BIJ DE PRIVE CARS IN 2011:
Ford Escort 1,6 16V 90pK

- NIET TOEGELATEN BIJ DE PRIVE CARS :
Opel Astra 1,4 16V 100pK

- TOEGELATEN BIJ DE SUPER PRIVE CARS:
Opel Corsa 1,6 GSi 109pK

- Er worden in 2011 GEEN KLEINE KALENDERS meer opgestuurd. Wij gaan ervan uit dat bijna iedereen ondertussen internet heeft. Deze kalendertjes kunnen wel aangevraagd worden en zullen dan opgestuurd worden met de Post; ze zullen ook uitgedeeld worden op de feestavond en de wedstrijddagen.

 

 

 

 

CAMSO BERICHTEN – 09.11.2010

 

2° Super Prive Car #2 Rudy Immens moet de drie volgende organisaties, waarbij hij start op ¾ starten, wegens roekeloos rijden tijdens de laatste finale. Bij herhaling zal hij voor 3 organisaties geschorst worden

3° In 2011 zullen wij voor alle klassen een MEMORIAL JOHN VANDEKERCKHOVE organiseren.


 

CAMSO BERICHTEN - 07.10.2010

1° Drie nieuwe Late Model piloten aan de start voor de laatste wedstrijd van het seizoen nl. Een vrouw Juli Stanford (UK), welke ook in de Mascar – ex Baby Grands rijdt; Michael Walsh en de Noord Ier Kieran Dynes, welke reeds in de Arca series gereden heeft in de USA.


6° Fiat Panda wordt verboden bij de Prive Cars en Bangerstox (té klein)

7° De officiële waarschuwing (zie vorig Camso bericht) bij de Bangerstox is voor Xavier Leenaerts en niet Ludo Leenaerts

 

MASCAR (ex BABY GRANDS) VOOR 10/10/2010

01. Richard Wilkes (UK)
04. Ian Cameron (UK)
05. H. Hardy (UK)
11. Juli Stanford (UK)
17. Paul Patrick (UK)
19. Kevin Satterthwaite (UK)
22. Steve Stanford (UK)
23. Wayne Golloway (UK)
25. Robin Bath (UK)
32. Richard Walker (UK)
55. Mark Bates (UK)
75. Russ Best (UK)
99. Steve Dakin (UK

UITSLAG – RESULTAT LADY’S RACE 26.09.2010

1. Nadège Pauwels 755
2. Melissa Vercaigne 335
3. Oriane Morisot 484
4. Dominique Cartillier 262
5. Evy Peetermans 630
6. Angelique Vandoolaeghe 24
7. Eva Vandeputte 74
8. Coralie Carton 290
9. Marie Lemoher 416
10. Corina Kloens 500
11. Chantal Vannassau 785
12. Els Everaert 746
13. Syndia Lamidez 823
14. Virginie Lamidez 824
15. Corine Coevoet 558
16. Kelly Hernaut 910
17. Gilda Vandoolaeghe 57
18. Lenny Demarez 541
19. Nadine Cleyman 53
20. Marie Lepers 460
21. Caroline Lhoez 813
22. Yaelle Fache 138
23. Vanessa Demey 56

9° Officiële waarschuwing aan Prive Car 898 Mickael Benoit en PC 954 Gregory Roussel om veel te snel te rijden in het wagenpark. Volgende keer volgt een schorsing.

 

10° Prive Car 353 Sebastien Willocq heeft de deurplaat van PC 301 Frederico D'Orazio weggenomen. Wij laten hem niet meer starten, zolang hij die deurplaat EN 100€ schadevergoeding niet geeft aan PC 301.


 

IN MEMORIAM: JOHN VANDEKERCKHOVE

 

27 JAAR CAMSO OFFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

CAMSO BERICHTEN – 01.09.2010

- PARKING PRIVE CARS: Wij hebben voldoende plaats binnen, zodat de Prive Cars, welke het wensen, een parking ticket kunnen nemen. Dit kan zaterdag/zondag ter plaatse gebeuren.
- LATE MODELS: Een AMERIKAAN bij de Late Models. Billy Brock (Tenessee) komt speciaal uit de USA gevlogen om in Warneton te racen op de #3 van Tony Roots.
- MONSTER: De toekomstige sponsor van Late Model #177 Rodger Twikler zal zondag aanwezig zijn met een promotie voertuig en enkele frisse jonge dames.
- POORTEN ZATERDAG OPEN OM 12.00 IN PLAATS VAN 11.00
- STREETCARS: Dit zijn auto’s, welke op de straat toegelaten zijn. Het is mogelijk om ter plaatse in te schrijven. Deelname is gratis. Formulier vooraan aan de kassa invullen. Helm verplicht.
- RAMP ROLL OVER: Nog 1 plaats vrij.
- Vermoedelijk wordt het zondagmorgen druk. Niet alleen komen er normaal reeds zeer veel toeschouwers rond 9u30. Nu zijn er ook veel supporters, welke de vrijdag en zaterdag naar Engeland gaan voor het WK Formule 1 Stock Cars en de zondagmorgen vroeg naar Warneton komen. De poorten gaan om 8u00 open. Wij raden U aan rond 9u00 of vroeger te komen.
- BANGERSTOX INTER NATIONS CUP: 12 en 16 kleppen NIET toegestaan (Niemand heeft hiervoor interesse getoond)

 

WARNETON 22.08.2010

Een indrukwekkend en zeer emotioneel afscheid van wijlen PC 316 Patrick Kloens. Een vijftal witte duiven werden losgelaten. Een laatste afscheidsgedicht uitgesproken door moeder Delaat. Een enorme krans op de Prive Car 316 en een laatste ereronde van het ganse Pewi Team, allen met een wit T shirt aan. Een daverend applaus van het zowel Nederlands, Belgisch als Frans publiek voor een ijzersterke vader Gerrit Kloens.

Een laatste gedachte.

Het leven gaat verder.

Vader Gerrit Kloens (PC 400) heeft zich ingeschreven voor de Prive Cars op 4 en 5 september.

 

UITSLAG BANGERSTOX TEAM RACE (namen piloten hier verder onder)

1. Psycho's A 100pt

2. Team Horny 85pt

3. Pewi C 72pt

4. Woodland A 59pt

5. Ral 6005 50pt

6. Garbage B 42pt

7. Woodland B 38pt

8. Pewi A 34pt

9. Pewi B 28pt

9. Team 't Goor 28pt

11. Madness 27pt

12. SCV Racing A 25pt

13. Psycho's B 24pt

14. Woodland C 19pt

15. Wolf A 17pt

16. Pink Panther 14pt

17. Wolf B 10pt

17. The Flights 10pt

19. Garbage A 6pt

20. Jackass A 5pt

21. C.D.C. 1pt

 

 

CAMSO BERICHTEN 19.08.2010


- Op 22 Juli heeft de Managing Director of Racing Operations van NASCAR, vergezeld van de Nascar director of International Business Development en de Nascar director of Developmental Racing Series Operations, een bezoek gebracht aan Warneton. Zijn e-mail achteraf:

“Xavier,

Thank you for taking the time to meet with us at Camso Autospeedway last week.

We were very impressed with your facility as well as your general approach to the business of stock car racing.

We wish you continued success.

Sincerely”,


- PC 234 Eric Morisot kan voor één jaar niet meer overnachten op zaterdag; dit om nachtlawaai gemaakt te hebben tijdens de Juli meeting (om 5u00 ’s morgens beginnen toeteren met de auto)
- RAMP ROLL OVER 5 september: nog 3 plaatsen vrij. Men moet op voorhand inschrijven!!!!! Maximaal 5 deelnemers.
- STREETCARS 5 september = auto’s welke op de weg toegelaten zijn. Indien interesse, ter plaatse inschrijven (is gratis). Alleen een helm is verplicht.

OVERLIJDENSBERICHT - 10.08.2010

Een schitterende zomer; het leven is mooi en dan …. drama, tragiek, ongeloof.
Met verslagenheid delen wij het overlijden mee van Prive Car rijder PATRICK KLOENS (PC #316).
Amper 19 jaar en in een auto ongeval van ons heengegaan.
Niets is pijnlijker voor ouders als een kind te verliezen.
Wij wensen vader Gerrit Kloens (PC #400) alsook de ganse familie veel sterkte toe.

Namens Camso

 

 

CAMSO BERICHT – 10.06.2010

BANGERSTOX:
- Officiële waarschuwing voor Bangerstox # 178 Ruud Vankuyck. Het is verboden de auto’s naar buiten te duwen en in de deur van de piloot te duwen.
- Loodjes aan de velgen zijn om veiligheidsredenen NIET toegelaten ! (herinnering)

SUPER PRIVE CARS:
- De laatste wedstrijd is er zeer veel schade gereden bij de Super Prive Cars. Enerzijds komt het ons voor dat er soms piloten zijn, welke, later op de dag, niet meer in nuchtere toestand aan een wedstrijd beginnen; anderzijds zijn er enkelen, welke absoluut geen respect hebben voor het materiaal van anderen en in openingen, de helft de grootte van hun auto, hun auto proberen te forceren. Wij gaan tegen beiden optreden. Alcohol controle aangekondigd!!
- De luchtfilter bij de SPC is vrij
- Wij herinneren eraan dat alleen volgende banden toegelaten zijn: Colway Intermediate, Yokohama S306 en Yokohama A drive. Dus nog steeds GEEN andere band toegelaten.

 

SPRINT CARS FOR 16.05.2010

5. Bob Tiller (GB)
6. Vince O’Connor (GB)
7. Peter Finnis (GB)
10. Dean White (GB)
11. Jimmy Bryan (GB)
17. Dennis Patten (GB)
69. Duncan Panton (GB)
95. Roy Thompson (GB)
191. Ashley Boame (GB)

 

DE OFFICIELE WAARSCHUWING OM OP DE PISTE TE KOMEN TERWIJL ER NOG AUTO'S AAN HET KOERSEN ZIJN (ONGEVAL MET KURT BAES, Bangerstox 61) WORDT UITGEBREID NAAR JIMMY CARMOY EN BRUNO THESSE. DE INTERVENTIES GEBEUREN DOOR DE OFFICIALS EN NIET DOOR DE PILOTEN.

 

UITSLAG LADY’S RACE – RESULTAT COURSE POUR DAMES 25/04/10

1. Orane Morisot (Fr – 550)
2. Coralie Carton (Fr – 290)
3. Vanessa Merlier (B – 35)
4. Aurelie Lespagnol (Fr- 573)
5. Cyndia Lamidez (Fr – 825)
6. Melissa Vercaigne (B – 31)
7. Chantal Van Nassau (Nl – 785)
8. Mona Vercammen (B- 36)
9. Marina Degraeve (B – 975)
10. Nathalie Plancke (Fr – 69)
11. Peggies Sneppe (B – 722)
12. Chantal Pouchet (Fr – 823)

 

ELODIE DELATTE (Fr) wordt DEFINITIEF geschorst bij de Lady's Race om te rijden zonder vastgemaakte veiligheidsgordel. Zij was verwikkeld in een zwaar ongeval. Gelukkig zonder verder letsel.

Dirk Audenaert krijgt een OFFICIELE WAARSCHUWING om op de piste te komen bij een zware koprol van Kurt Baes (Bangerstox 61) terwijl er nog andere auto's aan het racen waren.

 

 


UITSLAG TEAM RACES BIG BANGERS:

1. GLADIATORS A (GB) 99pt

2. RAL A (B/Nl) 73pt

3. GLADIATORS B (GB) 42pt

4. WOODLAND C (B) 13pt

5. WOODLAND B (B) 11pt

DEFINITIEVE SCHORSING - 08.03.2010

PRIVE CAR #453 VANDENBUSSCHE DAVID WORDEN DEFINITIEF GESCHORST VOOR VECHTEN VAN HUN AANHANG.

Bangerstox #144 Danny Klijn (Nl) krijgt een officiële waarschuwing voor te wild rijden in de Bangerstox klasse.

 

ANTIVRIES IS TOEGELATEN OP 7 MAART, VOOR DEGENEN, WELKE MET EEN RADIATOR RIJDEN. NIET VOOR DEGENEN, WELKE MET EEN WATERBAK RIJDEN BIJ DE BANGERSTOX

 

 

 

FORD SIERRA TWIN CAM IS TOEGELATEN ZOWEL BIJ DE PRIVE CARS ALS BIJ DE BANGERSTOX - 3.3.2010

 

 

 

TOEGELATEN WAGENS - 26.02.2010

 

SUPER PRIVE CARS:

zijn toegelaten

Nissan 100NX 2l injectie 143pK . Moet minimum 900kg wegen. Banden maximaal 185

Nissan Sunny 2l GTi 143pK. Moet minimum 900kg wegen. Banden maximaal 185

Saab 2l 16V 122pK

 

PRIVE CARS:

Toegelaten: Fiat Brava 1400cc 12V (80pK)

Ford Escort 1400i : 73pK

 

BANGERSTOX:

Toegelaten: Mercedes 190 2000cc carbu: 105pK

 

NIET TOEGELATEN NOCH BIJ DE PRIVE CARS NOCH BIJ DE BANGERSTOX

Nissan Primera: meer dan 80pK

Nissan Sunny Coupé 12V: meer dan 80pK

Alle Honda Concerto: meer dan 80pK

Hyundai Proton: te modern

Ford Escort 1600cc 16V: meer dan 80pK

Peugeot 605Sri: te groot, te zwaar

Mazda 323f 1600cc carbu 16V: meer dan 80pK

Citroen ZX 1,6: is multipoint

 

IN AANVRAAG: Mitsubishi Colt en Lancer 1300cc 12V (75pK)

 

 

 

 

 

BANGERSTOX/PRIVE CARS 16 KLEPPEN - 03.02.2010

 

Een piloot heeft een aanvraag ingediend voor het gebruik bij de Bangerstox van:

Nissan Primera 1,6 16V - 96pK

Honda Concerto 1,6 - 16V - 106pK

Deze auto's worden NIET aanvaard bij de Prive Cars, noch bij de Bangerstox (meer dan 90pK standaard).

 

 

BIJVOEGSEL REGLEMENT BANGERSTOX - 21.012010

 

FORD SIERRA TWIN CAM wordt voorlopig NIET toegelaten.

 

VERDUIDELIJKING:

Injectie is toegelaten maar alleen MONOPOINT injectie (GEEN multipoint); ook bij de eventueel toegelaten 12 en 16 kleppers.

Twin Cam is toegelaten, uitgezonderd de Ford Sierra Twin Cam, welke NIET toegelaten is.

Ford Mondeo is NIET toegelaten.

 


Wie gesnapt wordt met een „gesjoemelde“ auto wordt DEFINITIEF geschorst. 3 wedstrijden schorsing is geen afschrikkingsmiddel.Zo werden in 2009 twee Prive Car rijders definitief geschorst: David Delatte en Petrus Huussen. Het moet gedaan zijn met auto’s, welke met versnellingsbakken van andere modellen rijden; welke schokbrekers met dikkere olie vullen (bijvoorbeeld bij een specialist ter zake in Nederland); welke met andere in- en uitlaatspruitstukken rijden, welke de achteras vastleggen,WELKE EEN VEEL HOGERE COMPRESSIE HEBBEN ALS NORMAAL,welke met randellen werken enzovoort enzovoort. Dit is allemaal niet standaard. Standaard is zoals een auto af fabriek geleverd wordt en niet anders. Indien U twijfel hebt of iets toegelaten is of niet kunt U altijd bij Camso terecht.

 

SCHORSING - 19.01.2010

 

De schorsing van één jaar van Bangerstox #47, Michael Bergerie, wordt omgezet in een voorwaardelijke definitieve schorsing. Dit betekent dat hij in 2010 opnieuw kan meerijden met de Bangerstox, maar dat bij de eerste misstap de schorsing definitief wordt (in plaats van één jaar).

 

 

 

DANK VAN DE FAMILIE VERMEULEN:

Bedankt iedereen
voor de kransen
de knuffel
de handdruk
het luisterend oor
en alle steun en warmte.

Het is voor ons een troost.

Maria, David,
Ronald en Diana

 

 

MET DROEFHEID MELDEN WIJ U HET PLOTSE OVERLIJDEN VAN MARK VERMEULEN, CAMSO OFFICIAL (met de Skoda) EN BROER VAN #159 BIJ DE LIGHTNING RODS, RONALD VERMEULEN. HIERONDER DE DOODSBRIEF:

 


Hij is zo onverwacht van ons heengegaan dat we geen afscheid hebben kunnen nemen.
We kunnen het amper geloven dat hij overleden is.

Marc Vermeulen

Echtgenoot van Maria Van Dyck

geboren te Schoten op 1 november 1957 en onverwacht overleden
te Antwerpen in het A.Z. Stuivenberg op 5 januari 2010.


U wordt uitgenodigd op de afscheidsliturgie, met opstelling van de asurne,
in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36,
op dinsdag 12 januari 2010 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte
van de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de asurne plaats
in het urneveld van de begraafplaats van Wijnegem.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444
te Wijnegem, na telefonische afspraak op tel. 03-353.60.83.

Gebedswake in de kapel van voornoemde kerk
op maandag 11 januari 2010 om 19 uur.

5 januari 2010.
Tuinwijk 32 – 2110 Wijnegem.

Rouwen om dit heengaan:

Maria Van Dyck,
zijn echtgenote,

David en Natalie Vermeulen – Vermeulen,
zijn zoon en schoondochter,

Frans (†) en Jeanne Vermeulen – Van de Vliet,
zijn vader en moeder,

Walter en José Vermeulen – Mahieu en zoon,
François en Conny Vermeulen – Van den Bogaert, kinderen en kleinzoon,
Rita Vermeulen, kinderen en kleinkinderen,
Danny en Jeannine Potvliege – Vermeulen en kinderen,
Maurice Vermeulen, kinderen en kleinkinderen,
Ronny en Diana Vermeulen – Verbraeken, kinderen en kleinzoon,
Luc Vermeulen en kinderen,
Pierre en Jenny Meersschaert – Vermeulen, kinderen en kleinzoon,
Robert en Rita Van Looy – Van Dyck, kinderen en kleinkinderen,
Greet Van Dyck en Willy Sips, kinderen en kleinzoon,
Willy (†) Van Dyck,
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,


Zijn ooms, tantes, neven en nichten,
De families Vermeulen, Van Dyck, Van de Vliet en Timmermans.


Uitvaartzorg PEERAER WIJNEGEM, Turnhoutsebaan 444-446 B. Tel 03-353 60 83
www.peeraer-wijnegem.be

 

CAMSO BERICHT - 17.12.2009

DE WEDSTRIJD IN WARNETON DIT WEEKEND GAAT ZEKER !!!! DOOR, OOK ALS HET SNEEUWT. STROOIZOUT IS REEDS KLAAR. WAARSCHIJNLIJK EEN WITTE CHRISTMAS TROPHY. BE THERE. GEZELLIGE ATMOSFEER GEGARANDEERD.

DE BANGERSTOX moeten alle gekeurd worden; anders kunnen ze de eerste reeks niet meerijden. Keuring vanaf 11u00 op de piste aan de startlijn en dit tot 12u45.

ER IS EEN BRIEFING VOOR ALLE BANGERSTOX PILOTEN OM 12u45 TER HOOGTE VAN DE STARTLIJN OP DE PISTE


BELANGRIJK: ALLEEN DE BLAUWE ANTIVRIES IS TOEGELATEN (niet de geel/groene want die is zo vettig als olie). Alhoewel het gisterennacht -6° gevroren heeft in Warneton is er nog altijd water beschikbaar aan het cafetaria. Wij veronderstellen dat dit geen probleem zal zijn. De WC’s aan het cafetaria zullen, indien grote vrieskoude voorspeld is voor zaterdagnacht, gesloten worden, zodat het water niet gevroren is voor de zondag. Er zijn 3 supplementaire toiletten geplaatst in het Bangerpark.

De Super Prive Cars parkeren in het midden (zone Camso V8)

 


CAMSO BERICHT 09.12.2009

TWEE NIEUWE EUROPEAN LATE MODELS PILOTEN: De Nederlander Rodger Tickler heeft de splinternieuwe blauw-grijze auto gekocht aan Tony Roots en de Belg Wim Verloo de witte #4

 

CAMSO BERICHTEN – 08.12.2009

 

Wij herhalen dat een WATERBAK bij de PRIVE CARS NIET toegelaten is (zal veranderd worden op de site).

Het NIEUWE REGLEMENT voor de CAMSO HOT RODS, zoals voorgesteld door de piloten, wordt aanvaard, op uitzondering van het minimum gewicht piloot inbegrepen. Het minimumgewicht blijft zoals vroeger ZONDER de piloot. Reden: een piloot van bijvoorbeeld 50kg mag zijn auto 50kg lichter maken dan een van 100kg. Dit zou kunnen ten koste gaan van de veiligheid en dat kunnen we niet toestaan.

BANGERSTOX REGLEMENT 2010

Zijn bijna dezelfde auto’s, welke in de Prive Car klasse gebruikt worden, maar waarbij LICHT CONTACT toegelaten is. Onder licht contact wordt verstaan: de andere piloot mag naar BINNEN rondgeduwd worden of mag een tik meegegeven worden, zodat men voorbij kan. In geen geval mag de andere auto tot in de betonnen muur geduwd worden. Er mag zeker niet gereden worden, zoals bij de Bangers.
Bij het niet-respecteren van het “licht duwen” wordt, naargelang de beoordeling, de deelnemer geschorst voor een reeks, de rest van de dag of één of meerdere organisaties in de klasse. Indien iemand tweemaal geschorst wordt binnen een periode van één jaar, dan zal een schorsing in de klasse volgen voor één jaar, te beginnen vanaf de dag van de tweede schorsing.

Opgepast: Auto's, welke op de lijst van de Super Prive Cars staan zijn niet toegelaten bij de Prive Cars, noch bij de Bangerstox.

De auto’s moeten volledig voldoen aan het Prive Car reglement, tenzij op volgende punten:

Spagetti uitlaten zijn alleen toegelaten, voor zover ze STANDAARD op de auto gemonteerd zijn.

Er zal strengere controle uitgeoefend worden op het lawaai van de uitlaten.

- 4 punt veiligheidsgordel verplicht

- nekband ter voorkoming van de nekslag (whiplash) bij een ongeval is verplicht.

- alleen auto’s met een standaard cilinderinhoud van maximaal 2000cc, welke toegelaten zijn bij de Prive Cars, zijn ook bij de Bangerstox toegelaten. Ford Granada, Ford Scorpio, Ford Mondeo,alle modellen Mercedes en Volvo 240, 740 en 940 zijn NIET toegelaten. Stationwagen (de zogenaamde Breaks) zijn WEL toegelaten. De auto's mogen standaard niet meer dan 110pK hebben (uitgezonderd de Saab 900 met 116pK - indien U een auto wenst te gebruiken, welke volgens dit reglement niet toegelaten is, dan kunt U eerst per e-mail een aanvraag indienen bij Camso, welke het voorlegt aan de keuringscommissie). 4x4, turbo, meer dan 8 kleppen per cylinder zijn NIET toegelaten. INJECTIE IS WEL TOEGELATEN VOORZOVER DE AUTO GEEN MULTI POINT INJECTIE HEEFT.

- De deur aan de kant van de piloot mag dichtgelast worden. De andere deuren mogen vastgemaakt worden met ofwel maximaal 6 bouten of maximaal 6 plaatjes lassen van 5cm x 5cm. De deur van de CO-PILOOT MOET dichtgelast zijn of met bouten of een gordel stevig vastgemaakt zijn. Het kofferdeksel mag NIET vastgelast worden; het mag alleen vastgemaakt worden met 4 bouten of vastgelast met 4 plaatjes van 5cm x 5cm.

- er zijn GEEN VERSTERKINGEN toegelaten, tenzij in de binnenruimte waar de piloot zit. Deze versterkingen mogen alleen dienen ter bescherming van de piloot. Aan de buitenkant van de pilootdeur, MOET een beschermplaat aangebracht worden van minimaal 50cm breed en minimaal 6mm dik (stukken vangrail, U-profielen of gelijk welke bescherming, welke gevaarlijk zou kunnen zijn voor de andere deelnemers, zijn verboden). De onderste rand van de plaat moet minimum gelijk zijn met de deurdrempel. Deze plaat moet de deur van de piloot VOLLEDIG OVERLAPPE; dit betekent minimum 5cm VOOR de A stijl en 5cm NA de B stijl.Auto's met een rolkooi moeten ook deze deurplaat hebben. De bevestiging van deze deurplaat moet gebeuren met 4 bouten. Deze bouten mogen niet verder uitsteken dan de dikte van de bout. Een houten balk achter de zetel van de piloot is NIET toegelaten. De bescherming van de distributie, delco of de oliefilter is toegelaten als deze zich VOORAAN de motor bevinden (niet aan de zijkant). Deze bescherming mag uit ijzer van maximaal 5mm dik zijn en mag niet kunnen beschouwd worden als een versterking.

- De motorkap mag slechts met maximaal 2 stangen, welke niet meer dan 10cm boven de motorkap uitsteken, vastgemaakt worden.Deze stangen mogen niet verder naar voor komen als het voorste deel van de motor. Alleen bij Ford Sierra mag de voorbalk vervangen worden door een met dezelfde afmetingen en dikte. Er mogen geen bumpers uitgewisseld worden (van een ander model bijvoorbeeld).

- Silentblokken, aluminium motorsteunen en aluminium versnellingsbak steunen mogen uit ijzer gemaakt worden, voor zover ze de originele afmetingen behouden.. De motor mag niet van plaats veranderd worden.

- Dubbele flappen over de banden zijn toegelaten (om lekke banden te vermijden)

- Er mogen GEEN carrosserieonderdelen (uitgenomen de deuren - zie hierboven)vastgelast worden. Plastieken bumpers moeten goed vastgemaakt worden.

- een waterbak is toegelaten, maar hij moet volledig voldoen aan het Prive Car reglement ; de overloop van de waterbak moet onderaan de auto uitkomen. De waterbak mag L-vormig of rechthoekig zijn; een U-vorm is NIET toegelaten.

- als de benzinebak binnen wordt gemonteerd, dan moet hij VOLLEDIG voldoen aan het algemeen reglement (koperen leidingen, benzinekraan etc.) hij mag dicht bij de zetel van de piloot geplaatst worden, voor zover dat de keurmeesters dit veilig oordelen (zeer goed vastgemaakt).

In deze klasse gaan de nummers van 10 tot 249; dezelfde nummers op de dakplaat, zoals bij de Prive Cars, zijn verplicht. Op de deuren mogen nummers geschilderd worden; deze mogen alleen zwart op wit zijn en moeten hetzelfde formaat hebben als de CAMSO-nummers; ze mogen niet met een spuitbus geschilderd worden. De nummers mogen op de achterdeur geplaatst worden.

De startopstelling gebeurt op dezelfde manier als bij de Prive Cars; de afstand tussen de verschillende groepen kan verkleind worden, als niet genoeg auto’s aan de start verschijnen.

De banden zijn dezelfde als bij de Prive Cars (dus geen serie 60)

Er mag GEEN KOELVLOEISTOF (antigel) gebruikt worden, tenzij tijdens de organisaties in maart, november of december en ALLEEN DAN WANNEER DE BUITENTEMPERATUUR ZEER DICHT BIJ HET VRIESPUNT IS (3° Celsius of minder).

INSCHRIJVINGEN: De inschrijfprocedure is dezelfde als bij de Prive Cars en Super Prive Cars. De betalingen moeten ten laatste de woensdagavond 20u00 voor de wedstrijd op het secretariaat toegekomen zijn(ook voor de wedstrijden op Paasmaandag en Pinkstermaandag) of ten laatste vier dagen (10u00) voor de wedstrijd, als deze niet op een zondag valt. Er is GEEN prijzengeld, noch in speciën, noch in natura, en er worden GEEN mekanieker-tickets gegeven. Er wordt in Warneton een kampioenschap verreden, genaamd: Warneton Bangerstox Championship.

Alle punten van het Prive Car reglement zijn ook hier van toepassing.

Reparaties aan de carrosserie zijn toegelaten, voor zover ze gebeuren met hetzelfde materiaal en dezelfde materiaaldikte als standaard. In geen geval mogen de reparaties niet kunnen beschouwd worden als versterking.

KEURING: Iedere deelnemer moet zich 's morgens naar de keuring begeven, welke op de piste zal gebeuren, ter hoogte van de startlijn en dit tot 15 minuten voor de start van de eerste wedstrijd. Wie niet gekeurd is zal niet kunnen rijden tot de auto de keuring gepasseerd is.

SCHORSINGEN - 15.11.2009

Alhoewel iedereen verwittigd was, dat men bij de Prive Cars volledig standaard moet rijden, zijn er blijkbaar nog altijd, welke het sjoemelen niet kunnen laten.

Prive Car #680 Peter Huussen en Prive Car #371 David Delatte worden DEFINITIEF GESCHORST bij de Prive Cars; de eerste om zijn auto niet te laten kontroleren (er lag een spik splinternieuwe kop / culasse op); de tweede om niet toegelaten schokbrekers te gebruiken. Beiden verliezen ook alle punten in het kampioenschap; dit wordt in de loop van de week aangepast.

BERICHTEN - 15.11.2009

Volgend jaar gaan de nummers voor de Bangerstox van 10 tot 249 en beginnen de nummers van de Prive Cars vanaf 250 tot 999. De Prive Cars welke nummers hadden tussen 201 en 249 zullen voor 2010 een nieuw nummer krijgen. Wij maken hierop EEN UITZONDERING voor de piloot, welke het langst bij Camso rijdt - namelijk sedert 1981 - en welke sinds dan ALLE WEDSTRIJDEN van de Prive Cars gereden heeft (dit moeten er dan 300 zijn). Zijn naam is ERIC MORISOT (234). Wij doen dit uit respect voor deze ongeëvenaarde prestatie. Daarom zal zijn nummer ook niet bij de Bangerstox gegeven worden.

CONTROLE EN SCHORSING - 14.11.2009

Na de laatste wedstrijd werd de motor van Prive Cars #746 Rolf Vantilburg uit de wagen genomen. Vandaag werd deze motor geopend door de keurmeester en konform bevonden.

Super Prive Car 14 Frank Cuyvers verliest alle punten van het ganse seizoen en wordt VOOR EEN JAAR GESCHORST bij de Super Prive Cars. Vanaf volgend jaar worden de sjoemelaars definitief geschorst in de klasse.

Reden van de schorsing: motor is van het type B16A1 en heeft 150pK DIN (Honda 1,6 DOHC), terwijl maximaal het model met 128pK toegelaten is.

SCHORSING: Bangerstox 108, Frederick VANDENBORRE wordt voor de volgende wedstrijd geschorst (15.11) om in volle snelheid op een stilstaande auto te rijden en daarna de zwarte vlag niet te respecteren.CAMSO BERICHTEN 06.10.2009

 

Super Prive Car 14 (Frank Cuyvers) verliest zijn punten behaald tijdens de laatste organisatie (27.09). Reden: negatief op de achterwielen (niet toegelaten).

CAMSO BERICHTEN 27.09.2009

Super Prive Cars 2 (Rudy Immens) en 28 (David Vercammen) verliezen alle punten van het seizoen (gebeurt later deze week) en worden voor hun drie volgende deelnames op 3/4 ronde geplaatst wegens een niet conforme spagetti uitlaat

Super Prive Car 14 moet vanaf zijn volgende deelname 50kg bijkomend gewicht (ciment) erbij plaatsen op de plaats van de co-piloot.

Op zaterdag 9 oktober heeft in het cafetaria op het circuit, om 20u00 een vergadering plaats voor de Bangerstox. Hierbij worden de reglementen voor volgend jaar besproken. EEN afgevaardigde van volgende teams wordt uitgenodigd: Psycho, Woodland, Madness, Pewi en Garbage.

Bij de volgende organisaties van dit jaar worden de Bangerstox gekeurd op de PISTE aan de startlijn, tussen 9u00 en 9u45. De piloten moeten na de keuring direct omdraaien en terug naar het wagenpark gaan (niet eerst een rondje rijden op volle snelheid)

Een zeer spectaculaire Bangers 2 x 2 werd gewonnen door het team: Marc Paulussen(207) en Frank Cuyvers (1)

27.09.2009

MASCAR (ex BABY GRANDS) results

Heat 1
99 – 01 – 20 – 22 – 11 – 82 – 8 – 17

Heat 2
20 – 01 – 11 – 22 – 82 – 17 – 16 - 8

Heat 3
01 – 20 – 11 – 22 – 82 – 94 – 8 - 99

Final:
20 – 01 – 22 – 82 – 17 – 16 – 8 – 94 – 11

LADY’s RACE
1. Kelly Cleays (191)
2. Frederique Delrue (290)
3. Vanessa Merlier (35)
4. Patricia Delrue (666)
5. Elodie Delatte (371)
6. Justine Lhote (410)
7. Orane Morisot (234)
8. Christine Dhooghe (766)
9. Stephanie Bergmans (206)
10. Melissa Vercaigne (33)
11. Ramona Vercammen (86)
12. Nathalie Belmans (330)
13. Debby Gommeren (997)
14. Darya Harms (39)
15. Marie Lepers (564)
16. Joyce Verstraete (998)
17. Chantal Van Nassauw (785)
18. Cindy Despieghele (850)
19. Lisa Vandewalle (768)
20. Kelly Herbaut (824)
21. Celine Duhamel (402)
22. xxxx (36)
23. Marie Christine Deffrasnes (446)


DEELNEMERS MASCAR (ex BABY GRANDS) voor 27.09

01. Russel Best (GB)
08. Mark Webb (GB)
11. Juli Stanford (GB)
16. Gill Hughes (GB)
17. Paul Patrick (GB)
20. Richard Wilkes (GB)
22. Steve Stanford (GB)
31. Pete Gould (GB)
82. Dicky Walker (GB)
94. Iain Mc Donald (GB)
99. Steve Dakin (GB


UITSLAG RAMP ROLL OVER 20.09.2009

1. Clement Mertens (870) 160pt
2. David Delatte (371) 140pt
3. François Deroubaix (147) 136pt
4. Peter Vereeck (36) 118pt
5. Julien Moeneclaey (420) 112pt
6. Dimitri Hazebrouck (218) 106pt
7. Jimmy Caeytant (250) 100pt
8. Andy Vankerckhove (09) 0pt

Bij de PRIVE CARS en de BANGERSTOX moeten uit veiligheidsoverweging ALLE LOODJES aan de velgen verwijderd worden. Indien dit niet het geval is zal de start geweigerd worden.

Bangerstox 37, Kevin Descatoire wordt voor één organisatie (27.09.2009) geschorst voor het negeren van de zwarte vlag.

 

 

 

 

CAMSO BERICHT 06/09/2009

 

- JESSY DEBRUYN wordt definitief geschorst voor de wedstrijden in Warneton om na het afvlaggen van de wedstrijd nog vrijwillig in de deur van een andere deelnemer te rijden plus voor het bedreigen door zijn supporters van de andere deelnemer en van een official.

 

- Prive Car 784 BJORN CORNELIS wordt voor de rest van het seizoen geschorst voor het gebruik van koelvloeistof, wat absoluut verboden is bij de Prive Cars

 

- Arno Renders Lightning Rods wordt voor EEN jaar geschorst om tijdens de wedstrijd vrijwillig in de deur van een andere deelnemer te rijden. Bij het volgende probleem wordt hij definitief geschorst. De piloot heeft aangegeven niet verder meer te willen rijden in Warneton. Waarvan akte.

 

- Karl "Vincky" Eeclo wint de zeer spectaculaire caravan race.

 

- Een zeer spectaculaire dag met enkele zeer zware klappers, gelukkig zonder gekwetsten. Ook massale publieke belangstelling.

 

CAMSO BERICHTEN – 04.09.2009

- Zondag komt de grootste Franse TV zender, TF1, de Caravan race filmen.

 

 

 

CAMSO BERICHT - 23.08.2009

 

PEDRO LEZY ( Bangerstox 33) wordt bij zijn volgende deelname één reeks geschorst.

 

UITSLAGEN SPRINT CARS 23.08.2009

Heat 1.
1. Duncan Panton (GB) 69
2. Vince O’Connor (GB) 6
3. Roy Thompson (GB) 95
4. Ashley Boam (GB) 191
5. Dennis Patton (GB) 1
6. Dean White (GB) 10

Heat 2.
1. Duncan Panton (GB) 69
2. Ashley Boam (GB) 191
3. Vince O’Connor (GB ) 6
4. Dean White (GB) 10
5. Roy Thompson (GB) 95

FINAL
1. Duncan Panton (GB) 69
2. Vince O’Connor (GB) 6
3. Roy Thompson (GB) 95
4. Ashley Boam (GB) 191
5. Dean White (GB) 10
6. Gary Ellis (GB) 4

Broken in practise: 11. Jimmy Bryan (GB) 11
487. Paul Brown (GB) 487

 

 

 

 

CAMSO BREIDT ZIJN ACTIVITEITEN VERDER UIT – 05.08.2009

Gezien de grote populariteit van de Historic Rallys, voornamelijk in België, Duitsland, Engeland, Spanje en Italië heeft Camso beslist een Ford Escort Mk 2 Group 4 BDG (aluminium blok) van 270pK te kopen om te verhuren.
Deze auto wordt door Mark Solloway kompleet nieuw gebouwd met nieuwe motor, nieuwe ZF versnellingsbak en nieuwe Atlas achterbrug. Deze auto is conform aan het FIA reglement voor Historic auto’s en heeft de FIA pass.Het is exact gebouwd zoals de fabrieks Escorts van toen ter tijd (eind jaren 70).
De huidige leider in het wereldkampioenschap rally WRC, Mikko Hirvonen (Finland), heeft exact dezelfde auto in ontvangst genomen, een maand geleden.
Indien alles naar wens verloopt zal de auto op 7 september geleverd worden en zal de eerste maal in wedstrijd komen op 11,12 en 13 september voor de Omloop van Vlaanderen in Roeselare.

Roland Vandermeersch

 

 

 

CAMSO BERICHT 22.07.2009

 

ZEER BELANGRIJK BERICHT VOOR DE PRIVE CARS

Met enige verbazing hebben wij op 12 juli de wedstrijden van de Prive Cars bekeken. Een standaard auto buigt in de bochten STEEDS op zijn rechterneus, maar bij verschillende Ford Sierra’s was hier helemaal geen sprake van. Integendeel, vier slicks eronder en ze kunnen zo bij de Lightning Rods meerijden. Eentje kon zelfs een ganse bocht bovenaan in het stof driftend rijden.

Wij herinneren ons de tijd in Ruisbroek, toen verschillende piloten uit Brussel over de weg naar Ruisbroek kwamen en daar de auto in 2 uur tijd uitslachten en klaar was kees. En ze wonnen nog wedstrijden. Nu hebben sommigen dagen nodig om een Prive Car te „bouwen“ !!!

Dit maakt de klasse kapot. Daarom gaan wij met de botte bijl ingrijpen. Wij willen niet dat ze het plezier van 95 anderen verderven.

VANAF VOLGENDE WEDSTRIJD (23 augustus) ZIJN VOLGENDE MAATREGELEN VAN TOEPASSING:
- Gasschokbrekers worden niet meer toegestaan; ook niet wanneer ze standaard op de auto zijn.
- Wie gesnapt wordt met een „gesjoemelde“ auto wordt DEFINITIEF geschorst. 3 wedstrijden schorsing is geen afschrikkingsmiddel.

Het moet gedaan zijn met auto’s, welke met versnellingsbakken van andere modellen rijden; welke schokbrekers met dikkere olie vullen (bijvoorbeeld bij een specialist ter zake in Nederland); welke met andere in- en uitlaatspruitstukken rijden, welke de achteras vastleggen, welke met randellen werken enzovoort enzovoort. Dit is allemaal niet standaard. Standaard is zoals een auto af fabriek geleverd wordt en niet anders. Indien U twijfel hebt of iets toegelaten is of niet kunt U altijd bij Camso terecht.

Nadat eerst de Lightning Rods aan de beurt waren en waarbij de snelste auto’s van het begin van het seizoen ineens veel langzamer geworden zijn, hopen we hetzelfde te bereiken bij de Prive Cars. Volgende klasse aan de beurt zijn de Bangerstox, want ook daar ligt het er bij sommigen vingerdik op.

IEDEREEN WEZE GEWAARSCHUWD EN IEDEREEN VERTELLE HET VOORT.

 

 


CAMSO BERICHT 07.07.2009

 

De Lightning Rods en Camso Hot Rods parkeren in het middenveld en achter de nieuwe tribune. Gezien het grote aantal deelnemers is er geen plaats voor tenten waaronder de auto staat.

 

Tijdens het week-end in Ipswich was een wedstrijd van de Stock Rods waarschijnlijk de spanbnendste van het weekend. Drie auto's 20 ronden millimeter langs of naast elkaar. Bij het dubbelen van een achterblijver werd er even gedrumd. De winnaar werd 2 plaatsen achteruitgezet door de wedstrijdleiding. Geen commentaar, geen afwijzend gebaar, alleen de glimlach van de bestrafte piloot. Langzaam krijgen wij de buik vol van piloten, welke iedere beslissing betwisten, welke alles beter weten en beter kunnen, voor wie het altijd de fout is van anderen. Eventjes naar Engeland gaan kijken en dan snaveltje dicht.

Ook moesten 400!! piloten de zaterdagavond het terrein verlaten; moesten enkele kilometers verder camperen en mochten de zondagmorgen vanaf 6u00 's morgens terugkomen. Geen enkele commentaar vanwege de deelnemers. Tja, minder commentaar van de deelnemers, maar daarvoor des te harder op de rechter pedaal duwen.

 

 

 

- Frederick Dewitte (Bangerstox 78) wordt voor 3 organisaties geschorst voor niet-conforme vering

 

 

2° BANGERSTOX:
- er mag alleen gewoon water gebruikt worden in de radiator; geen koelvloeistof
- sommige auto’s maken te veel lawaai en is voor niets nodig; er wordt in de toekomst strenger gecontroleerd op de uitlaat
- Bangerstox 52, Xavier Leenaerts krijgt een officiële verwittiging. Hij wordt verzocht om in de toekomst de richtlijnen van de officials op te volgen.

3° LIGHTNING RODS:
- het gebruik van nylon bussen (uniballs) in plaats van de originele rubbers is toegestaan
- de achteras mag vastgelegd worden met een spanband

4° PRIVE CARS:
- er mag alleen gewoon water gebruikt worden in de radiator; geen koelvloeistof
- Conform het reglement moet de piloot, bij de Prive Cars, welke ofwel 3 maal bij de eerste drie eindigt in een finale ofwel 9 maal bij de eerste drie in een reeks eindigt, vanaf de volgende wedstrijd en dit voor de rest van het seizoen 50kg gewicht (onder vorm van een natgemaakte zak cement zeer goed vastgemaakt op de plaats van de co-piloot) bijleggen. Vanaf 28.06 is dit het geval voor Jessy debruyn (PC #808)

5° CAMSO V8 – EUROPEAN LATE MODELS:
De uitzendingen op Motors TV UK (niet de Franse zender) van de wedstrijden op 24 mei, worden uitgezonden op
Zaterdag 13.06 om 13u05
Zondag 14.06 om 19u10
Maandag 15.06 om 16u10 en 22u45
Dinsdag 16.06 om 5u00, 5u25, 5u50, 10u50

6° SUPER PRIVE CARS:
Opel Astra 2l GSi toegelaten; banden 185 – gewicht minimum 950kg

7° CAR JUMP: Op 12 juli, tijdens de World Cup Bangers, wordt een car jump georganiseerd. Auto minimum formaat Ford Escort. Een goede rolkooi ofwel 2 zeer goed vastgemaakte stempels (één achter de zetel van de piloot en één of de plaats van de co-piloot zijn verplicht). Op de achteras moet gewicht bijgelegd worden (50kg onder vorm van een zak cement). Een dik kussen op de zetel van de piloot is verplicht.

8° RAMP ROLL OVER: Tijdens de laatste ramp roll over (24.05) hebben wij vastgesteld, dat enkele auto’s niet aan alle veiligheidsvoorwaarden voldeden. Er waren er bij welke benzine verloren. Anderen hadden geen vast net in de opening van het venster, kant piloot. Volgende keer worden zulke auto’s niet meer toegelaten

 

UITSLAG RAMP ROLL OVER

 

1. Bruno Thesse (Fr) 244pt

2. Peter Carmoy (B) 238pt

3. Dimitri Hazebrouck (Fr) 220pt

4. Yann "Elvis" Loock (Fr) 160pt

5. Danny Cattoire (Fr) 124pt

 

 

 

- Bij het bekijken van de vertraagde beelden van de finale CAMSO HOT RODS (zeer spektakulair ongeval met Frank Wouters en Patrick Vandenbiggelaar, 20m voor de eindstreep) moeten wij vaststellen dat Luc Nuyens (#21) GEEN schuld treft aan het ongeval. Hij eindigt op de vierde plaats.

 

 

 

 

DISCUSSIE REGLEMENT LIGHTNING RODS. – 20.05.2009

In hoofdletters het standpunt van Camso.
Hiermee is de discussie ook afgesloten. Iedereen heeft tijd genoeg gehad om zijn mening te ventileren.

Zoals reeds medegedeeld hebben wij zondag een keurmeester ter plaatse.

ivm met het vijlen van de uitlaatbuis. Snap niet wie zich hiermee gaat bezig houd maar zie het nut er niet van in. Standaard is standaard.
CAMSO KAN ZICH AKKOORD VERKLAREN MET DIT STANDPUNT. STANDAARD IS STANDAARD.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

nylon bussen ben ik nog steeds voorstander van om de reden dat wij bijna niet aan rubbers geraken. Of je ze zelf wil draaien of niet vind ik geen probleem

CAMSO IS IN PRINCIEPE VOOR. ALS ER NOG CONTRA ARGUMENTEN ZIJN, DAN TEN LAATSTE TEGEN ZONDAG.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

miss nog een klein voorstel om elektrische benzinepompen toe te laten.

MENING? CAMSO IS GEEN VOORSTANDER; HET HEEFT 5 JAAR GOED GEWERKT, WAAROM ZOU HET NU NIET GOED MEER ZIJN?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
het probleem tussen snelle jongens en de minder snelle zal er altijd zijn maar iedereen moet werken aan zijn auto om hem goed te krijgen.
AKKOORD, ZOLANG HET BINNEN HET REGLEMENT GEBEURT.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

men spreekt over een betaalbare modificatie voor de hoogte te regelen van de voorste schokdempers. Wat is voor u betaalbaar. 100euro, 200euro, 1000euro. Er bestaan zeer dure sets maar denk niet dat dat de bedoeling is. Ik rijd al geruime tijd met gewone standaard schokdempers niet verstelbaar in hoogte en dit werkt perfect en kost veel minder.


Hallo' ik lees een reactie over dat regelbare schokbrekers te veel zouden kosten
Persoonlijk vind ik lr al een echte raceklasse en regelbare schokbrekers kan alleen maar de veiligheid ten goede komen
Nu moet ge orginele kopen de schotel er af slijpen een gat boren andere olie in doen draaadbussen en andere veren aanschaffen dat kost ook geld en lijkt mij niet echt profesioneel.Laat desnoods toe om enkel van voor regelbare te steken normaal is dit een eenmalige kost (er zijn nog andere dan koni)en dit kan alleen de veiligheid van een racewagen ten goede komen.Kijk naar alle soorten autosport en ge zult zien dat bijna overal toegelaten is (raceklasse geen balken of privécar reeks)

KAN WEL ZIJN, MAAR DAN HAD HET VANAF HET BEGIN MOETEN TOEGELATEN WORDEN. HET GAAT REEDS 5 JAAR GOED MET DE ORIGINELE SCHOKBREKERS. MOETEN DE MEESTEN NU 400 à 500€ UITGEVEN VOOR REGELBARE SCHOKBREKERS? VOOR NIETS NODIG, DUNKT MIJ.
DE TIJDEN WORDEN VOOR IEDEREEN MOEILIJKER. MOETEN WE DAN NIEUWE DINGEN INVOEREN, WELKE VEEL GELD KOSTEN EN WELKE NIET ABSOLUUT NODIG ZIJN?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

er zijn een paar auto's waarbij de koffer is dichtgemaakt met een schuine plaat. Als er geen gaten mogen worden geboord voor minder luchtweerstand, zou deze plaat toch ook niet mogen,

KLOPT, NOCHTANS DENKT CAMSO DAT WE DIT OFFICIEEL KUNNEN TOELATEN OMDAT HET DE WAGEN MOOIER MAAKT EN NIETS KOST.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


dempers moet in het reglement dan ook verandert worden dat er een demper verplicht is en geen twee dempers verplicht zijn.

JUIST. DAT IS NOOIT VERANDERD GEWEEST IN HET REGLEMENT; IS TOEN TER TIJD WEL MEDEGEDEELD AAN ALLE DEELNEMERS. DE F2 BRISCA UITLAAT IS DE PERFEKTE OPLOSSING (WEINIG LAWAAI). EIGENLIJK IS DE DEMPER VOOR CAMSO VAN MINDER BELANG; HIJ MAG ECHTER NIET MEER LAWAAI PRODUCEREN DAN DE F2 BRISCA UITLAAT.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ik vind het zeer goed dat je westrijden weer spanender wild maken voor het publiek en voor de coureurs door middel van keuren het zou toch toch kunnen om een viertal coureurs te laten keuren tot er een onafhankelijk persoon gevonden is en om te beginnen de autos eens te wegen net als twee jaar terug

PROBLEEM MET DE KEURING IS DUS OPGELOST.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Volgens mij staat er een foutje in het verslag van de LR. Een sierra mk1 2.0LIS (pinto) had origineel stabilatoren voor en achter. Ze zijn wel redelijk zeldzaam. mvg bart (LR54)

Ivm discussie rond stabilisatorstang.
“of de stabilatoren er op zitten ja of nee? Let wel de o.h.c siërra,s dus het pinto blok die hadden het niet.”
DUS MAG HET NIET, WANT ALLEEN DE OHC IS TOEGELATEN BIJ DE LR (NIET DE DOHC)
Als bijlage een ingescand document uit "Vraagbaak Ford Sierra benzinemodellen 1982 - 1984 en Vraagbaak Ford Sierra Benzine- en Dieselmodellen 1990 - 1993". Is dit een correcte manier om duidelijk te maken dat het wel degelijk standaard is van Sierra

ALS HET REDELIJK ZELDZAAM IS (modellen 82 – 84 en 90 – 93) DAN VINDT CAMSO DAT MEN HET NIET MAG TOELATEN, WANT HET BEVOORDEELD DEGENEN, WELKE ER NOG EEN HEBBEN KUNNEN VINDEN (CAMSO DENKT DAT HET EEN GROOT VOORDEEL VAN WEGLIGGING GEEFT).
MEN KAN TOCH NIET VERWACHTEN DAT DE PILOTEN, WELKE GEEN HEBBEN, GANS BELGIE EN NEDERLAND AFRIJDEN OM ER NOG ERGENS EEN TE VINDEN.
DUS NIET MEER TOEGELATEN. HET REGLEMENT ZAL IN FUNKTIE AANGEPAST WORDEN.

 

 

DISCUSSIE BETREFFENDE REGLEMENT LIGHTNING RODS – 15.05.2009

Zoals reeds vroeger medegedeeld is het de bedoeling om de Lightning Rods klasse terug te brengen, naar wat het voor 2 jaren was: een klasse waar bijna iedereen kans had om een mooi resultaat neer te zetten; waar we over het seizoen gezien, een tiental verschillende winnaars hadden; waar de mindere goden ook eens vooraan konden eindigen, een klasse welke de doorsnee toeschouwer graag volgde, daar de winnaar op voorhand niet gekend was.
Wat zien we nu? Een vijftal piloten domineren de klasse; starten ver achter de anderen en winnen nog met een ronde voorsprong.
Het vreemde is dat bijna al deze dominerende piloten ook reeds voor 2 jaar reden en het dan veel moeilijker hadden om vooraan te komen, zelfs wanneer ze gewoon bij de rode daken (scorebord) opgesteld stonden. Retorische vragen: Zijn de snellen nu zoveel beter geworden? Ik durf twijfelen. Zijn de mindere goden zoveel langzamer geworden? Ik twijfel opnieuw. Wordt het reglement gelezen zoals men het graag zelf leest of zoals het voor de piloot zelf beter uitkomt of luidt de redenering: we doen maar wat, er is toch geen controle. Zou wel eens kunnen zijn.
Wat dit laatste betreft zijn wij keihard en wij schrikken er niet voor terug zware “sjoemelaars” er definitief uit te gooien. Wij willen ook waarschuwen voor de raadgevingen van sommigen, waarvan men zou kunnen denken, dat ze bij de klasse betrokken zijn: alleen wat Camso zelf toelaat is toegelaten.
Laatste raadgeving: wanneer U niet zeker bent van een verandering, vraag het eerst aan Camso; dan bent U ook zeker of het ja dan niet toegelaten is.

Het is dus onze bedoeling om de klasse opnieuw mooi en spannend te maken. Wij staan open voor raadgevingen en tips om daarin te slagen.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
E-mail verkeer tussen piloten en Camso, na het bericht op de Camso site. Het Camso standpunt staat in hoofdletters.

“of de stabilatoren er op zitten ja of nee? Let wel de o.h.c siërra,s dus het pinto blok die hadden het niet.”
DUS MAG HET NIET, WANT ALLEEN DE OHC IS TOEGELATEN BIJ DE LR (NIET DE DOHC)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
“- de uitlaatspruitstuk van de laatste modellen sierra zijn iets anders van vorm, meer ronde vormen. Hebben dit getest op de rollenbank maar geeft geen winst. Maar er moeten wel 4 gaten worden dichtgelast. Mag dit spruitstuk of niet.
Rijden verschillende coureurs mee.
NEEN DIT MAG NIET, WANT ER STAAT DUIDELIJK IN HET REGLEMENT “HET INLAATSPRUITSTUK MOET STANDAARD ZIJN EN MAG DUS OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN BEWERKT OF MODIFICATIES TOEGEPAST”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- de piloten zelf laten keuren hebben ze in verschillende klassen in nederland al afgeschaft. Logisch is dat dit voor problemen gaat zorgen.
Niemand kan toch de wagen van zijn concurrent keuren, en deze kunnen dan ondertussen afzien hoe de auto gebouwd en afgesteld is waar men dan veel geld heeft voor moeten neertellen of jaren heeft moeten zoeken voor de juiste setup. Denk gewoon nog altijd onafhankelijke mensen het eerlijkste is. Tussen coureurs onderling gaat voor problemen zorgen. En welke coureurs gaan dit doen?
Om in te haken op het beter nastreven van het reglement dacht ik dat het misschien een goed idee kon zijn om een systeem in te voeren dat al tijden gebruikt wordt in de Europokal autocross organisatie en het NK autocross. Hierbij moeten de nummers 1 t/m 3 of 1 t/m 5 van de finale meteen na de wedstrijd de pitlane in, alwaar ze door een keurmeester een keuring ondergaan. Pas na goedkeuring wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt. Je gaat dus tegen dat men onreglementair bouwt om zo sneller te zijn…. Het kan dan alleen niet zo zijn dat je een klassegenoot laat keuren, dit moet dan wel een buitenstaander zijn
- keuring: ik begrijp zeer zeker uw situatie voor de keuring dat het moeilijk is maar miss makkelijker om toch eventueel mensen van een andere klasse te nemen. Want ook niet iedereen van de lr kent iets af van een sierra. Als ik als piloot 4 jaar heb gewerkt aan een lr om hem goed te krijgen dan kunnen de piloten die gaan keuren alles even op 2minuten bekijken. Gaat nooit werken denk ik.
DIT LIJKT MIJ HET MOEILIJKSTE PUNT. IKZELF BEN NIET COMPETENT. HET IS DUIDELIJK DAT DE KLASSE UIT ELKAAR GROEIT DOOR GEBREK AAN CONTROLE. VROEGER HADDEN WE NOG THIERRY, MAAR ALS VADER VAN #202 GAAT DIT NIET MEER.
ALS ER IEMAND OPSTAAT, WELKE DE TAAK OP ZICH NEEMT, WELKE NEUTRAAL IS, WELKE LIEFST EEN BEETJE FRANS EN DUITS SPREEKT, WELKE GROTE KENNIS VAN EEN FORD SIERRA HEEFT, DAN IS HET PROBLEEM GELIJK OPGELOST. ZO, IK WACHT OP DEZE REDDER IN NOOD.
ANDERZIJDS BEGRIJP IK HET PROBLEEM NIET ZO GOED. BIJ DE CAMSO V8 – EUROPEAN LATE MODELS, KAN IEDEREEN AANWEZIG ZIJN BIJ EEN KEURING, KAN IEDEREEN ZONDER ENIG PROBLEEM KIJKEN NAAR DE AUTO VAN EEN ANDER. MEER ZELFS, GARY ELLIS STELT ZELF ALLE AUTOS (DUS OOK VAN ZIJN TEGENSTREVERS) GELIJK AF (BASISAFSTELLING). DE PILOOT KAN DAN, ALS HIJ WIL, EVENTUEEL NOG KLEINE WIJZIGINGEN AANBRENGEN AANGEPAST AAN ZIJN RIJSTIJL. XAVIER VANDERMEERSCH (TOCH NIET EEN VAN DE LANGZAAMSTE) HEEFT NIETS VERANDERD AAN DE BASISAFSTELLING VAN GARY ELLIS.
BIJ DE LR WORDT DE MOTORKAP DICHTGEGOOID INDIEN EEN CONCURRENT VOORBIJKOMT; BINNENKORT WORDEN DE AUTO’S MISSCHIEN AFGEDEKT ZOALS IN DE FORMULE 1 !!! OF IS ER DAN TOCH IETS TE VERBERGEN ??
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- de ontsteking moet orgineel zijn geen VW zoals bij sommigen.
AKKOORD. NIET TOEGELATEN. IS TOCH KLAAR EN DUIDELIJK DAT ALLEEN ONDERDELEN VAN EEN FORD SIERRA OHC (niet dohc, cosworth etc.) TOEGELATEN ZIJN.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- nylon bussen hebben denk ik niet veel voordeel maar zijn wel veel goedkoper ondertussen dan de orginele rubbers, als je eraan kan komen.
En de levensduur is oneindig;
heb even vlug opgezocht in engeland kost een geheel set nylon bussen voor en achter 115pond, de kostprijs van rubbers heb ik niet want kom er ook niet aan. Voor deze prijs heb je zeker geen rubbers kompleet set.

bij ons is alles nog gemakkelijk te krijgen, (vb een nieuwe voorarm origineel kost 65€). wil dit ook zeggen dat wij ze zelf mogen maken in nylon? Ik kan ze goedkoper zelf draaien dan dat ik er koop.

HEEFT IEMAND EEN MENING OVER DEZE NYLON BUSSEN??
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nog een voorstel die niets kost (een vijl en een beetje tijd) waar de uitlaatcollector overgaat in 2 buizen (zit er een flens met 3 bouten) zijn de buizen binnenin gelast aan de flens. Mijn voorstel is nu: mag je de lassen uitvijlen en de buizen buiten aan de flens lassen. Ik kan ook de volgende wedstrijd eens een voorbeeld meebrengen om eens te bekijken.
HEEFT IEMAND HIEROVER EEN MENING?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ik wil even wat zeggen over de lightningrods. Zou het niet mogelijk zijn om eens wat te gaan bespreken met de coureurs over bijvoorbeeld de regel van 50kg.
In mijn opzichte is dit totaal oneerlijk. Je bouwt een auto (volgens reglement) en dan ga je hard. Andere bouwen een auto en gaan niet hard. Hun moeten dan zorgen dat ze harder gaan, en niet dat de snelle zachter gaan. Iedereen doet immers zijn best, en degene die dan vaak winnen of vooraan eindigen (en het spel volgens de regels spelen) worden dan bestraft omdat andere coureurs hen niet bij kunnen houden.
MIJN ERVARING (TOCH BIJNA 30 JAAR) LEERT DAT MEN DE BESLISSINGEN NIET AAN DE COUREURS MAG OVERLATEN, WANT DIT GAAT ALTIJD IN HET VOORDEEL VAN DE SNELSTEN. MEN KAN ALS ORGANISATOR WEL DE STANDPUNTEN VAN DE PILOTEN VRAGEN EN DAN ZELF, NA GOEDE OVERWEGING, DE BESLISSING NEMEN.
HET IS NIET ONGEBRUIKELIJK IN DE AUTOSPORT DAT DE SNELSTEN BESTRAFT WORDEN: DIT IS HET GEVAL BIJ NASCAR: ALS EEN MOTOR TE SNEL IS EN TE VEEL AUTO’S MET DEZELFDE MOTOR IN VERSCHILLENDE WEDSTRIJDEN VOORAAN RIJDEN, WORDT INGEGREPEN DOOR NASCAR. DIT IS HET GEVAL BIJ DE ANDROS TROPHY (OP IJS VERREDEN) EN BIJ VERSCHILLENDE CIRCUIT KLASSEN IN VERSCHILLENDE LANDEN, WAAR OOK GEWICHT WORDT TOEGEVOEGD AAN DE WINNAAR. OOK IN DE 24 UREN VAN LE MANS WORDT HET REGLEMENT SOMS AANGEPAST TEGEN DE TE SNELLE AUTO’S.

ten tweede. De schokdempers gaan rechtsvoor kapot wanneer je 50 kilo bijlegt.
DAN MAG IK, MET MIJN 105kg, NOOIT RECHTS VOORAAN ZITTEN IN EEN AUTO, WANT DAN KAN DE SCHOKBREKER KAPOT GAAN !!!! LIJKT MIJ WAT VER GEZOCHT.


Er is toch nog een mogelijkheid om nog verder naar achteren te starten. Desnoods 2 meter voor de startcar. Als het dan niet meer spannend is, dan moet je het toch echt bij de langzamere gaan zoeken en niet bij de snelle. HOE KOMT HET DAT DIT 2 JAAR TERUG NIET MOEST?

Laten we het gewoon onder elkaar bespreken, want zo heb je geen gelijke klasse meer met dit soort regels.
DE KLASSE WAS GELIJK VOOR TWEE JAAR, MAAR NU NIET MEER.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ik heb het bericht van het Lightning Rods reglement gelezen.
Ten eerste ben ik blij dat er weer gecontroleerd gaat worden! En ja, ik twijfelde over het gewicht van m'n auto en ik zal dit controleren voor de komende wedstrijd. En als iedereen zijn auto nakijkt heeft de klasse al veel gewonnen!
Maar er zijn nog een aantal onduidelijkheden voor mij;

- Banden mogen op gelijk moment, voor, tijdens of na de wedstrijd, minder dan 52 shore hebben
Ik rij ook met de kleine banden. Deze zijn altijd toegelaten geweest en ik neem dus ook aan dat deze binnen de 52 shore vallen? Waarop is de 52 shore gebaseerd?
KLEINE TYPE FOUT: MOET NATUURLIJK ZIJN: BANDEN MOGEN OP GEEN ENKEL MOMENT, VOOR etc
WIJ HEBBEN DE SHORE (ZACHTHEID) WILLEKEURIG GEMETEN OP EEN TWINTIGTAL BANDEN, WELKE IN VOORRAAD LIGGEN. DE WAARDEN LAGEN TUSSEN 56 EN 62 (MEESTAL 58). 52 LIJKT MIJ DUS EEN PRIMA WAARDE, REKENING HOUDEND MET DE TEMPERATUUR VAN DE BANDEN NA EEN WEDSTRIJD.

- Achteras mag niet anders gemonteerd worden dan origineel af de fabriek. Dus achteras niet naar voor, naar achter, naar links of naar rechts.
- Achteras mag vastgelegd worden met spanband
Deze twee regels lijken elkaar tegen te spreken. Hoe mag men de achteras vastleggen met een spanband (met welk doel)?
IK HEB HET ZELF NIET GEZIEN. MEN HEEFT HET MIJ MEEGEDEELD. IK VERMOED DAT DAARDOOR DE ACHTERAS STABIELER STAAT EN DAARDOOR DE WEGLIGGING BETER WORDT. IK HEB DAAR GEEN PROBLEEM MEE, WANT HET KOST NIETS EN VERBETERT , NEEM IK AAN, DE WEGLIGGING. ANDERS GEMONTEERD DAN ORIGINEEL SLAAT OP “NAAR VOOR, NAAR ACHTER, NAAR LINKS OF NAAR RECHTS”.
GELIEVE MIJ TE CORRIGEREN INDIEN HET VERKEERD HEB, WAT DEZE SPANBAND BETREFT.

- Kop (culasse ) mag niet bewerkt worden.
In het reglement heeft altijd duidelijk gestaan dat de kop gevlakt mag worden (hogere compressie). Dit is toch nog altijd toegestaan?
KOP VLAKKEN IS NATUURLIJK TOEGESTAAN. MET BEWERKEN WORDEN DE KANALEN BEDOELD.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Naar mijn mening gaat het reglement veranderen niet veel goeds brengen voor de klasse. Toch niet met dingen die geld kosten. Het is nu nog een betaalbare klasse (alhoewel er al enkelen mopperen). Ik heb prijs gevraagd voor de koni's.

Rode koni’s ( type special , indien nog leverbaar moet even nagevraagd worden bij koni , deze zijn regelbaar en versterkt )
Vooraan 87-2310 153.83 € per stuk
Achteraan 80-2485 125.52 € per stuk

Gele koni’s ( type sport , extern regelbare demping )
Vooraan 8741-1074 sport 179 € per stuk
Achteraan 80-2485 sport 122.37 € per stuk

aangezien autosport al niet goedkoop meer is , mag je op deze catalogusprijzen 20% korting in rekening brengen bij bestelling van 2 dempers en vanaf 4 dempers 25 %.
Dit vind ik een grote kost voor een klein beetje meer. Dan zijn er goedkopere dingen om de klasse sneller te doen gaan. Ik ben voorstander van het reglement up to date te maken en veel te controleren. Er zullen ook wel nog kleine dingen uitkomen maar dan is de strijd terug gelijk gebracht, en voor de mensen die altijd al conform gereden hebben is het dan een beloning.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

IK BLIJF VERDER OPEN STAAN VOOR SUGGESTIES, WELKE DE KLASSE GOEDKOOP EN COMPETITIEF HOUDEN.

Roland Vandermeersch

 

BIJKOMEND BERICHT LIGHTNING RODS - 10.05.2009

 

Er zijn enkele pîloten, welke voorstellen om nylonbussen toch toe te laten in plaats van de originele rubbers.
Beslissing hieromtrent later deze week, gezien het moeilijk wordt aan de originele rubbers te komen en het ook goedkoper is. Graag reakties.

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE LIGHTNING RODS – 09.05.2009

Als gevolg op de vergadering met de Lightning Rods piloten op het circuit tijdens de laatste organisatie op 03.05.2009 wensen wij volgende punten toe te lichten bij het Reglement:

- Geen Scorpio of Sierra DOHC (dubbele nokkenas) onderdelen toegelaten.
- Geen regelbare schokdempers
- Geen stabilisatorstang achteraan
- Banden mogen op gelijk moment, voor, tijdens of na de wedstrijd, minder dan 52 shore hebben
- Geen spagetti uitlaat spruitstuk; in- en uitlaatspruitstuk moet standaard blijven (dus niet bewerkt)
- Tanden in een versnellingsbak mogen niet veranderd worden.
- Achteras mag niet anders gemonteerd worden dan origineel af de fabriek. Dus achteras niet naar voor, naar achter, naar links of naar rechts.
- Net in de deur is niet meer verplicht, maar wel aangeraden.
- Nylon ophangrubbers zijn niet toegelaten
- Auto’s moeten remmen op de 4 wielen.
- Achteras mag vastgelegd worden met spanband
- Er mogen geen gaten in de carrosserie aangebracht worden om minder luchtweerstand te hebben.
- Kop (culasse ) mag niet bewerkt worden.
- Wij overwegen om het systeem in te voeren zoals bij de Prive Cars (gewicht van 50kg indien men een x aantal maal een reeks wint of in de eerste drie eindigt)
- Wij overwegen om de controle van de voertuigen te laten uitvoeren door een groep van enkele piloten in de klasse, zoals dit met veel succes gebeurt bij de Bangerstox.
- Wij blijven bij onze beslissing dat er drie gradaties zijn als straf bij auto’s, welke niet volgens het reglement zijn en ook volgens de graad van „sjoemelen“: definitieve schorsing in de klasse; schorsing voor een jaar; schorsing voor 3 wedstrijden.
- Wij verwachten dat alle auto’s volgens het reglement zijn vanaf de volgende wedstijd: 24.05.2009
- Wij willen terug naar enkele jaren terug toen iedereen nog een wedstrijd kon winnen; waar de wedstrijden spannend om volgen waren en waar niet op voorhand de winnaar gekend was uit een groepje van 3 of 4 auto’s. Indien wij hierdoor misschien enkele deelnemers verliezen, dan weze het maar zo.
- Roland Vandermeersch.

UITSLAG - RESULTAT LADY’S RACE

1. Sandrine Lespagnol (418) Fr
2. Cyndia Kampf (823) Fr
3. Aurelie Prevot (411) Fr
4. Lisa Vandewalle (768) B
5. Frederique Delrue (599) Fr
6. Daantje Delaat (49) Nl
7. Patricia Deleu (32) B
8. D’Hooghe Christa (190) B
9. Virginie Lanidez (824) Fr
10. Evy Peetermans (73) B
11. Muriel Scheerse BV (86) B
12. Kelly Herbaut (98) Fr
13. Orane Morisot (462) Fr
14. Justine Lhote (862) Fr
15. Ramona Vercammen (36) B
16. Coralie Carton (290) Fr

Les 3 premières dames ne sont plus autorisées en Lady’s Race (trop rapides)
De eerste 3 dames worden niet meer toegelaten bij de Lady’s (te snel)

 

CAMSO V8 BERICHT 01.05.2009

- European Late Models (ex Camso V8) nu ZATERDAG 2 mei om 19UUR op MOTORS TV (ENGELSE UITZENDING).
De uitzending duurt 24 minuten. Het gaat om de wedstrijden, verreden op Pasen.
Herhalingen gebeuren op Zondag 11u00 ‚s morgens; Dinsdag om 16u00, 20u35 en 23u50. Tenslotte op Donderdag 7 mei om 11u00 en Maandag 11 Mei om 22u15 (tijden zijn van het Europese vasteland – Engelse tijd een uur vroeger). Op de Franse zender van Motors TV wordt het ongeveer een week later uitgezonden (het heeft wat aarde in de voeten om een competente Franstalige commentator te vinden)
- National Hot Rod piloot DAVID BROOKS (GB) heeft een Camso V8 gehuurd aan Tony Roots voor deze zondag. Voor 24 mei komt Keith Walley (ex Legends) aan de start met een Roots Auto.
- Grote vedette nu zondag wordt ongetwijfeld Paul Poulter. Een topper bij de Superstox geweest; ook heeft hij op Rokingham verschillende wedstrijden bij de Pick Up trucks gewonnen. Hij heeft zelfs aan enkele Nascar wedstrijden (Pick Up trucks Nationwide) in de USA deelgenomen. Hij start op de #77 auto van Tony Roots (nog steeds herstellend van een operatie).
- De drie Ascars (Daniel Boys, Tony Hurdle en John Steward hadden nog wat problemen met de afstelling van de auto’s, tijdens het Paasweek-end. Steward was betrokken in een ongeval, waarvan hijzelf schuld had.
- TOESCHOUWERS: De toeschouwers, welke zaterdag voor 20u00 komen, kunnen, indien ze dit wensen, de zondag op het terrein blijven staan

Een vijfkoppig TV Team, waaronder de Producer, de commentator (in het Engels) en drie cameramen zijn zondag en maandag in Warneton om de wedstrijden van de European Late Models (ex Camso V8) te filmen voor MOTORS TV (over gans Europa te ontvangen via satelliet; zowel in het Frans als in het Engels.

EUROPEAN LATE MODELS (ex CAMSO V8) OP MOTORS TV – 02.04.2009

Tony Roots heeft het budget samen gekregen voor de opnames en de uitzending (30 minuten) van de European Late Models Series voor de eerste 4 wedstrijden, allen in Warneton verreden.
Er wordt naarstig verder naar sponsoren gezocht om het budget voor de overige 8 wedstrijden op Motors TV samen te krijgen.
Tijdens het Paasweekend komt een Engelse TV ploeg de opnames van de wedstrijden + interviews van de piloten maken. Wij houden U op de hoogte wanneer het uitgezonden wordt.

Op Pasen zijn er 18 ELM piloten aangemeld; op Paasmaandag komen er 20 aan de start (Kurt Dujardijn en Anton Gonnissen komen alleen op maandag). Verder zal Tony Roots niet zelf rijden met de #77 (te kort na een operatie); er wordt ijverig naar een vervanger gezocht.

CAMSO V8 VERANDERT VAN NAAM 18.03.2009

Tony Roots heeft het roer overgenomen van de Camso V8 series.
De bedoeling is een grotere internationale uitstraling te krijgen; daarvoor wordt vooral op Engeland gemikt.
De nieuwe naam wordt EUROPEAN LATE MODEL SERIES.
Tony Roots heeft contact opgenomen met de ex Ascar piloten Colin White en John Stuard (beiden ook meervoudig wereldkampioen National Hot Rods). Samen zullen ze de Camso V8 en de ex Ascar testen in Warneton op 28 maart en kijken hoe de auto’s gelijkwaardig kunnen worden; Camso V8 is in principe sneller, daar ze een goede tweehonderd kilos lichter wegen en ongeveer hetzelfde aantal pK’s hebben.
Voorlopig zijn er twaalf wedstrijden gepland; tien in Warneton; één in Ipswich op 15 augustus en één in Hednesford op 30 augustus. De kans bestaat ook nog dat er in Lydden Hill gereden wordt, maar dit is nog niet zeker.
Tony Roots is op 28 februari gaan testen in Ipswich. Alhoewel hij niet de goede overbrenging en vering had en hij met oudere banden reed, was hij slechts 0,4 sec per ronde trager dan de National Hot Rods. Mits de nodige aanpassingen denkt Roots dat hij dezelfde tijden kan draaien als de Nationals in Ipswich.
De onderhandelingen om van alle wedstrijden een samenvatting van 30 minuten uit te zenden op Motors TV zijn in een ver gevorderd stadium.

Roland Vandermeersch

 

SCHORSINGEN - 08.03.2009

- Big Bangers: Aaron Keoghen "Fester" en Dave Harding "Daisy" worden geschorst tot en met de World Cup (12.07) wegens gevaarlijk gedrag in het wagenpark.

- Prive Cars: Patrick Kloens (PC 316) wordt de volgende organisatie geschorst voor het herhaaldelijk negeren van de zwarte vlag

- Lightning Rod: Arno Renders (LR 21) wordt voor de volgende organisatie geschorst voor het in de deur treden van LR 79 na de wedstrijd.

- Prive Cars : Laurent Lespagnol (PC 418): moet aan PC 234 een boete van 50€ betalen voor het wegnemen van een benzinetank

 

 

 

TV OPNAMES: Er zullen zondag TV opnames gemaakt worden voor de uitzending "Pewi's Crash Test" op Veronica (uitgezonden na het zeer populaire programma "Top Gear". Verder bestaat ook de mogelijkheid dat de Vlaamse TV aanwezig zal zijn voor "Man bijt hond". Ze volgen namelijk enkele Waalse reporters in hun dagelijks doen.

 

 

 

Drie CAMSO V8 piloten in Dakar 2009.

Kurt Dujardijn (Camso V8 #2)en Anton Gonnissen(Camso V8 #22)hebben in januari de "nieuwe" Dakar Rallye in Zuid Amerika uitgereden; Daarmee zijn ze de enige twee, welke deze rally reeds met een auto; met een kamion en nu met een motor (in casu een quad) uitgereden hebben. Jos Janssen (Camso V8 #222) was ook aan de start met een quad, maar moest na enkele dagen opgeven; niet door mechanische pech, maar door een chemische behandeling van zijn nieuw race pak. Dit bracht een reactie teweeg met de huid, welke op de plaatsen waar direct contact was, volledig oploste en zo bloot, bloedend vlees achterliet.

 

SCHORSINGEN: 21.12.2008

Wegens vechten wordt Sjeng Schmidt DEFINITIEF geschorst voor alle door Camso georganiseerde wedstrijden.

Steevie Vangoethem wordt voor 8 Maart 2009 bij de Bangerstox geschorst voor het opwachten van een andere deelnemer.

SCHORSINGEN:

Bangerstox # 29 Xavier Leenaerts en Bangerstox # 68 Sven Decoensel worden tot en met Paasmaandag geschorst om vrijwillig en in volle snelheid op een stilstaande auto gereden te hebben.

13.10.2008: Door een technisch probleem hebben wij niet veel Banger fotos van 12.10

08.10.2008:

De West-Vlaamse Televisie zender FOCUS-WTV laat ieder jaar, voor zijn eindejaars sport overzicht, "beroemde" West Vlaamse sporters een totaal andere uitdaging doen. Ze hebben gevraagd of er geen piloten zouden zijn welke een vijf-tal Prive Cars of Bangerstox auto's zouden ter beschikking stellen. Verder zouden deze sportvedetten ook met Camso V8 rijden. Datum ligt nog niet vast. Zijn er deelnemers, welke hun auto ter beschikking willen stellen, gelieve dit zondag te willen mededelen.

Het grootste dagblad van Noord Frankrijk, "La Voix du Nord" zal in de uitgave van 15 november EEN GANS BLAD wijden aan de speedway in Warneton.

 

29.09:

Wesley Vanhumbeek (Bangerstox 74) wordt voor EEN jaar geschorst bij de Bangerstox wegens niet-conforme auto.

UITSLAG – RESULTAT LADY’S RACE

1. # 604 Sandrine Lespagnol (Fr – Comines))
2. # 111Lindsey Buyle (B- Lokeren)
3. # 81 Mieke Knockaert (B-Moorslede)
4. # 802 Aurelie Baudelet (Fr – Flers)
5. # 720 Dominique Boyden (Fr – Crochte)
6. # 191 Kelly Claeys (B- Poperinge)
7. # 329 Lesley Beernaert (B – Marke)
8. # 766 Christina Vanbeeumen (B – Antwerpen)
9. # 31 Melissa Vercaigne (B – Wervik)
10. # 243 Vicky Vanloo (B – Wetteren)
11. # 299 Heidi Ballegeer (B – Damme)

21.09.2008

UITSLAG RAMP ROLL OVER 21.09
UITSLAG – RESULTAT RAMP ROLL OVER 21.09

1. Bruno Thesse (Fr) 94 218pt
2. Peter Carmoy (B) 39 212pt
3. Jimmy Caeytant (B) 250 140pt
4. “Elvis” ? 112pt
5. Johnny Caeytant (B) 837 108pt
6. Joan Pype (B) 13 104pt
7. Dimitri Hazebrouck (Fr) 218
Dries Vanrobaeys (B) 350 100pt
9. François Deroubaix (Fr) 147 90pt

GEKWALIFICEERDE PILOTEN VOOR DE WORLD CUP

1 MAARTEN STEENBEKKERS NL
2 PATRICK BRUURS NL
8 MICHAEL KOLLENBERG NL
24 MARK DE LAAT NL
26 JEROEN MULLER NL
27 DALE HUGHES GB
36 JIMMY CARMOY B
40 WALTER VAN ROSMALEN NL
45 ANTHONY CROWSHAW GB
53 BEN HOLTROP NL
56 KAREL EECKLOO B
60 TON VAN HAAREN NL
63 FREDERIK DE WITTE B
80 EVERT DIJK NL
86 ALWIN GRIT NL
87 JUSTIN KAPPERT NL
88 RANDY MULDER NL
99 STEEVIE VAN GOETHEM B
119 MARIO WATERSCHOOT B
136 CLYDE WILLIAMS sr GB
147 FRANCOIS DEROUBAIX FR
158 SHANE DAVIES GB
185 STAN YAXLEY GB
203 DARREN NASH GB
206 PHIL MILNER GB
225 BAS SCHIPHORST NL
240 PATRICK VEKEMAN B
248 DAVE HARDING GB
250 GERT HOEKMAN NL
277 GAVIN PERRYMAN GB
280 BJORN KOERS NL
286 PHILLIPE VAN TROYS B
321 BRETT FRY GB
333 HUGO RAVEN NL
336 IAN SMITH GB
349 ERIC VAN MIGGENRODE B
351 KEVIN HUYBRECHTS B
352 DANNY AELTERMAN B
390 DIRK AUDENAARDE B
421 NIGEL RILEY GB
432 MARK MUNSON GB
470 ANDREW DAVIES GB
549 PHIL SMITH GB
665 DIDIER CALLEWAERT B
708 ALAIN VAN SLIJCKE B
757 JO VAN RIJSSELBERGHE B
841 FRANK WILLIAMS GB
885 MORICE KATIER NL
997 PETER APPELMANS Nl


LAST CHANCE QUALIFIERS

3 PETER SCHEPENS B
10 EMILE LUYBEN NL
20 MARK GEERTS NL
28 NEIL OSBOURNE GB
33 YONI COOL B
44 RICHARD STEEGHS NL
61 HENDRIK DOMINEE NL
74 WESLEY VAN HUMBEECK B
77 ANDY VAN HUMBEECK B
111 DENNIS WEEGERINK NL
141 PAUL PENTACOST GB
174 DAVE OSBOURNE GB
179 STUART NIGHTENGALE GB
193 PIETER VERHULST NL
221 JUSTIN RILEY GB
227 NIELS NIJHUIS NL
229 ALEXANDER LOOCK FR
347 LEWIS PRICE GB
350 DIRK MARTENS B
363 BRIAN JARVIS GB
401 ARNE EVERTSEN NL
407 STEVE NELSON GB
509 ROB KRUDERS NL
512 SHAUN HARVEY GB
513 LEWIS HARVEY GB
521 ASHLEY RILEY GB
542 GRAIG OLIVER GB
589 SIMON SMITH GB
740 ARJAN POTJES NL
741 CHARLIE DANIELS GB
777 ARJAN VORNINK NL
884 ROBERT EMAUS NL
890 LESZEK MALINOWSKI B
926 TIM KRUDERS NL
959 AARON KEOGHAN GB

 

DE INKOM ZATERDAG IS GRATIS VOOR DEGENEN, WELKE EEN TICKET VOOR DE ZONDAG KOPEN.

 

ER WORDEN GEEN KINDEREN MEER TOEGELATEN OP DE STARTCAR (laatste wedstrijd waren er op een bepaald moment NEGEN kinderen op de Startcar !!)

 

DE CAMSO HOT RODS RIJDEN NIET OP 6 en 7 SEPT.

AANMELDING ENGELSE UK LEGENDS VOOR 6 + 7 SEPTEMBER (21 auto's)

2 RICHARD STAGG (GB)
6. IAN HALES (GB)
7. TREVOR JAMES (GB)
8. DEREK HALES (GB)
11. JONATHON EVANS (GB)
15. STEVE STRETTON (GB)
16. NATHAN NICHOLLS (GB)
19. DEAN THOMPSON (GB)
52. MARTIN LAMB (GB)
60. SIMON ROURKE (GB)
74. JEFF MARSHALL (GB)
78. MARK DEWS (GB)
98. RICHARD POULTER (GB)
105 KEVIN HUGHES (GB)
114. DAMIAN WRIGHT (GB)
156. PETER BLUNDELL (GB)
161. DANIEL HOLDEN (GB)
266. LEE HOLDEN (GB)
285. DARRON LEWIS (GB)
677. ADAM MARSHALL (GB)
808. JEFF PRITCHARD (GB)

Volgende Prive Car piloten worden definitief geschorst om op het circuit Prive Cars te kopen/verkopen: 401 Emmanuel Lefebvre; 840 Julien Bonte; 893 Benjamin Dumez.

 

De laptop van Camso is verleden week gestolen geweest op een buitenlandse luchthaven en wij hadden geen back up. Sorry indien wij niet op sommige e-mails geantwoord hebben, maar wij hebben ze niet meer

 

 

PARKING BINNEN:

De volgende twee voertuigen worden voor de rest van dit jaar niet meer op zaterdag binnen gelaten (ze hebben hun voertuig binnen laten staan, alhoewel ze om 8uur naar buiten moesten, om plaats te maken voor de koereurs):

VW Bus 38-GFV-6

Kamion van Pieter Leistra VJ 57 RB

 

CAMSO BERICHTEN:


- Frankie Wainman Jr en Mark Gilbank vonden de baan in Warneton prima, zeer snel en vooral niet gevaarlijker dan eender welke andere baan.
- Op 16 en 17 augustus organiseert SMC VENRAY op het circuit van Warneton de WORLD CUP VOOR FORMULE 1 EN FORMULE 2 STOCK CARS. De organisatie is volledig in handen van SCM Venray. De zaterdag zijn de wedstrijden tussen 14uur en 18uur. De zondag vanaf 10u30 tot 18uur. De volgende klassen rijden: Formule 1 Stock Cars; Formule 2 Stock Cars, Saloon Stock Cars en National Hot Rods. Op zaterdag worden kwalificaties verreden.; beide World Cups worden op Zondag verreden. Er wordt gezocht naar een grote campingplaats in de buurt. Harrie Maessen verwacht een 40-tal Formule 1 Stock Cars en evenveel Formule 2 Stock Cars. Vooral na de goede publiciteit, welke Frankie Wainman Jr over Warneton zal maken, verwacht SMC Venray veel Engelse deelnemers en vooral meer Engelse toeschouwers als in Venray (Warneton ligt maar op 1 uur rijden van Calais). Het zou kunnen dat Warneton vol zit.

Roland Vandermeersch

 

Results Warneton 5 + 6 July 2008

SPRINT CARS

Heat 1
1. #17 Dennis Patton (GB)
2. #6 Vine O’Connor (GB)
3. #9 Barry Amas (GB)
4. #69 Duncan Panton (GB)
5. #5 Bob Tiller (GB)
6. #95 Roy Thompson (GB)

Heat 2
1. #69 – 2. #95 – 3. #11 (Jimmy Bryan GB) – 4. #6 – 5. #9 – 6. #5

Heat 3
1. #6 – 2. #69 – 3. #95 – 4. #11 – 5. #9 – 6. #5

Final
1. #69 – 2. #6 – 3. #11 – 4. #95 – 5. #17 – 6. #5

BABY GRANDS

Heat 1
1. #22 Steve Stanford (GB) – 2. #82 Richard Walker (GB) – 3. # 75 Russ Best (GB) – 4. #41 Jon Pomeroy (GB)

Heat 2
1. #22 – 2. #75 – 3. #11 Juli Stanford (GB) – 4. #41 – 5. #77 Mark Webb (GB) – 6. #82 – 7. #88 Iain Mac Donald (GB) – 8. #95 Ty Bowers (GB)

Heat 3
1. #82 – 2. #75 – 3. #88 – 4. #11 – 5. #41 – 6. #22 – 7. #77 – 8. #95

Final
1. #22 – 2. # 11 – 3. #41 – 4. # 75 – 5. #88 – 6. #95


CAMSO BERICHTEN:

FRANKIE WAINMAN Jr te Warneton op 6 juli.

Voorlopig zijn 7 Engelse F1 Stock Car piloten vast ingeboekt voor Warneton op 5 en 6 juli. Volgens Guy Parker zijn er nog een viertal sterk geïnteresseerd, maar de definitieve bevestiging moet nog komen.
Sommige Engelsen rijden op Zaterdag nog in Coventry en komen dan gedurende de nacht afgezakt naar Warneton.
Van continentale zijde mogen wij een 15 deelnemers verwachten, zodat het totale deelnemersveld een 25 Formule 1 Stock Cars zou kunnen bevatten; volgens de deelnemers ruim voldoende voor de baan in Warneton.

Verder komen de Camso V8 voor de eerste maal dit jaar met een vol veld (14 à 15 auto’s) aan de start voor hun grote finale, “the big one” over 75 ronden; Van Engelse zijde komen nog de Sprint Cars (samen met de Camso V8 de snelste klasse in Warneton) en de Baby Grands; verder de Lightning Rods, Prive Cars en een vijftigtal Bangerstox.

Car Jump:

Als slotnummer op zondag heeft de fameuze Car Jump plaats; maximaal 5 deelnemers voor een gevaarlijk maar o zo spectaculair nummer (de autos vliegen een drietal meter hoog over een caravan, welke tien meter verwijderd is van de schans.)

 

AMERIKAANSE TV SPEED CHANNEL IN WARNETON:

 

Het Amerikaanse TV Station,Speed Channel, welke motorensport over de ganse USA uitzendt, maakt een ganse reportage over autosport in Europa. Zondag komen ze in Warneton filmen; verder gaan ze naar de 24 Uren van Le Mans.

 

ZEER BELANGRIJK: LIGHTNING RODS RIJDEN NIET.
Wegens plaatsgebrek moeten wij de wedstrijden van 7 en 8 juni voor Lightning Rods afgelasten. Wij hadden tot deze middag nog gehoopt dat de landbouwer, eigenaar van het terrein naast het circuit en welke als parking gebruikt wordt, ons zou toelaten dat de Lightning Rods daar zouden kunnen plaats nemen, maar hij wil van geen liefde meer weten, nadat verleden jaar, tijdens één van onze weekends, personen een deel van zijn maïs veld kapot hebben gemaakt (welk plezier heeft men daaraan ?). Wij hadden nog voorgesteld om de Lightning Rods alleen op zondag te laten rijden en alleen op zondag een deel van zijn parking te gebruiken, maar ook dat wilde hij niet. Zo is opnieuw bewezen dat enkele domme personen het plezier van vele anderen kunnen verderven.

SCHORSINGEN:
David Delatte (Bangerstox 172) wordt voor één jaar geschorst bij de Bangerstox voor een niet conforme auto (16 klepper)
Arnaud Debarge (Prive Car 556) wordt voor één organisatie geschorst om in de laatste finale voor Prive Cars het nummer 399 opgewacht te hebben en daarna vrijwillig eruit gereden te hebben.

KOELVLOEISTOF:
Het is IN ALLE KLASSEN verboden om met GROENE koelvloeistof te rijden. Dit is bij verlies even glad als olie; dit was de oorzaak dat 2 auto’s bij de Camso Hot Rods total loss waren, laatste organisatie. Blauwe koelvloeistof is wel toegelaten. Sanctie: rest van de dag + de volgende organisatie in de klasse geschorst.

ACHTERAS BIJ DE LIGHTNING RODS en CAMSO HOT RODS:
Wij herinneren eraan dat er in beide klassen nergens staat dat het toegelaten is om de achteras schuin te zetten. Vanaf volgende organisatie wordt er een maximale tolerantie toegelaten van 5mm. Tijdens een controle op de laatste organisatie werden er auto’s gevonden, waarbij de achteras tot 3cm schuin werd gezet.

FORMULE 1 STOCK CARS:
Wij vernemen zopas dat de grondlegger van het Team Baarlo en ook bouwer van de Hendrickx Autos, in zijn slaap overleden is.
Alhoewel er waarschijnlijk hierdoor zondag enkele auto’s minder zullen zijn, dan aangemeld, heeft Camso beslist, in samenspraak met de Belangenvereniging, om de wedstrijd toch te laten doorgaan op zondag; er rekening mee houdende dat er afspraken gemaakt geweest zijn tussen de F1 Stock Cars en de Bangers. Afhankelijk van de datum van de begrafenis zal er beslist worden indien er ook op zaterdag gereden wordt.

Roland Vandermeersch

 

FORMULE 1 STOCK CARS TE WARNETON

Op 7 en 8 juni zijn de F1 Stock Cars opnieuw te gast te Warneton. Er worden 2 reeksen op zaterdag en 3 reeksen plus een finale op zondag verreden.
Volgende deelnemers zijn vast ingeschreven:

6. Gert Jan Keijzer (Nl)
8. Martin Verhoef (Nl)
9. Jack Coenen (Nl)
12. Evert Van den Berg (Nl)
36. Paul Hermkens (Nl)
55. Nico Van der Sman (Nl)
57. Theo Van Lier (Nl)
67. Jos Op ’t Roodt (B)
175. Keith Murdoch (Nl)
202. Joep Eskens (Nl)
219. Dave Van Haarlem (Nl)
399. Jessy De Bruyn (Nl)
482. Peter Van den Bosch (Nl)
555. Alco Kappe (Nl)
651. J. Hendriks (Nl – sintel auto 57)

Onder voorbehoud:
33. Danny Van Elmpt (Nl)
61. Michel Van Haarlem (Nl)
65. Hans Beagen (Nl)

 

 

AFSCHEID VAN JOS DINGEMANS:

 

Gentlemen, start your engine !

Jos Dingemans

Number 25
4 plaats kampioenschap 2007
Super Prive Cars

Levenspartner van Ria Huysmans

Geboren te Antwerpen op 27 mei 1934
en door een tragisch ongeval van ons heengegaan
te Turnhout op 7 mei 2008


De uitvaartplechtigheid, waarop U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in Zaal
Centrum Oosterveld, Groenenborgerlaan te Wilrijk op donderdag 15 mei 2008 om 10.30 uur.

Samenkomst in de voornoemde aula vanaf 10.15 uur.

De teraardebestelling gebeurt aansluitend op de begraafplaats van Berchem.

Rouwadres: Azalealaan 8, 2531 Vremde

 

UITSLAG – RESULTAT LADY’S RACE 11.05.2008

1. 335 Melina Vercaigne
2. 79 Laura Desplanques
3. 475 Cora Krol
4. 418 Sandrine Lespagnol
5. 231 Candine Vandevelde
6. 338
7. 371 Elodie Delatte
8. 333 Laetitia Hougnon
9. 601 Nancy Deryck
10. 541 Tamara Roelens
11. 720 Dominique Boyden
12. 782 Virginie Rodriguez
13. 827 Lesly Beernaert
14. 628
15. 81 Mieke Knockaert
16. 832 Sandy Ballegeer
17. 820 Elody Rault
18. 556 Candice Delplace
19. 707
20. 37 Christelle Becarren

UITSLAG RAMP ROLL OVER

1. Dries Vanrobaeys (350) 225pt
2. Bruno Thesse (94) 162pt
3. Anthony Vahie (138) 156pt
4. Sebastien Dessaux (229) 144pt
5. Dimitri Maton (841) 113,50pt
6. Frederic Schaetzler (240) 107,50pt
7. Jonathan Piedanna (477) 73pt
8. François Deroubaix (147) 72pt
9. Andre Flandrin (465) 0pt
10. Cedric Beaune (230 0pt

HERINNERING AAN JOS DINGEMANS

 

Jos was, samen met zijn zoon Ludo, één van onze eerste vaste deelnemers, toen het speedway circuit in Ruisbroek in 1984 geopend werd.

Van dan af hebben wij de verschillende fases in zijn leven in diverse gesprekken volgen kunnen:
Eerst toen hij samen met zijn zoon zijn bedrijf nog leidde;
Later toen hij zijn zwaar zieke vrouw tot het einde bijstond: nooit hebben wij een woord van klagen gehoord;
Tenslotte toen hij met zijn nieuwe levenspartner het grote geluk vond: hij bloeide totaal open en speedway rijden bleef daarin een belangrijk onderwerp.

Wij herinneren ons graag toen hij tijdens de bekeruitreiking in februari van dit jaar een daverend en welgemeend applaus kreeg van de honderden aanwezige piloten, mechaniekers en fans.

Op de startgrid van de Super Prive Cars zal zijn auto en zijn lachen ons ontbreken. Ter zijner nagedachtenis zal het startnummer 25 bij de Super Prive Cars niet meer gebruikt worden.

Jos zal bij ons altijd in herinnering blijven als een man van grote fairplay, optimisme en met een vrolijke uitstraling.

In naam van Camso

Roland

BIJ DE ORGANISATIE IN WARNETON VAN DIT WEEKEND LIGT EEN BOEK, WAARIN AL ZIJN VRIENDEN EEN LAATSTE GROET KUNNEN BRENGEN.

OUDSTE CAMSO PILOOT TRAGISCH OVERLEDEN.

 

JOS DINGEMANS (Super Prive Cars 25) is gisteren in een tragisch auto ongeval overleden. Jos stond als laatste in een file door werken op de E34 ter hoogte van Turnhout toen een andere auto in volle snelheid op hem ingereden is. Jos is ter plaatse overleden; zijn levenspartner is opgenomen in de intensieve zorgen.

Jos (bijna 74 jaar oud !!) was reeds 24 jaar aktief in de speedway; eerst in Ruisbroek, daarna in Warneton. Nadat hij jaren zijn zeer zwaar zieke vrouw verzorgd had, lachte hem het geluk toe met een nieuwe partner; hij bleef zeer aktief en genoot, als geslaagd zakenman, van de geneugten van het leven; speedway nam daarin een belangrijke plaats in. Onlangs wist hij nog (wij herhalen bijna 74 jaar oud) een podiumplaats te behalen en in het kampioenschap 2007 eindigde hij vierde.

Zondag herdenken wij hem.


CAMSO BERICHTEN – 02.04.2008

- De organisatie van 13 april wordt vermoedelijk een topper. Van Engelse toeschouwers zijde blijkt er grote interesse te bestaan voor de Banger clash: Continent tegen UK (waar er ook 2 Ieren in het Team zitten). Er worden 3 reeksen gereden plus een finale en als toemaatje (voor wat nog overblijft) een destruction.
- Henri Wittebol van de Formule 1 Stock Car vereniging heeft ons medegedeeld dat er tussen 20 en 25 auto’s aan de start zullen komen in Warneton. Deze wedstrijd telt mee als kwalificatie voor het WK in Engeland, voor de World Cup in Venray en voor het Proflex Baankampioenschap.
- Het slechte nieuws is dat de buurman zijn parking niet meer wil afstaan voor camping op zaterdag, zoals dat verleden jaar het geval was. Voor de september meeting kunnen wij gebruik maken van de weide achter de tribunes, maar vroeger dan midden juli is dat ook niet mogelijk (de stier moet de koeien dekken !!!). Dat lost ons probleem voor nu, alsook voor de World Cup Bangers meeting (8 juni) en voor de grote F1 Stock Car meeting op 7 juli, niet op. Daarom moeten wij alle toeschouwers doorsturen naar de camping in Frankrijk, op 5km van het circuit (zie onze website) of naar de camping in Ieper (Leopold III laan).
- Het Paasweekend was waarschijnlijk de slechtste organisatie, wat het weer betreft, in 28 jaar autospeedway in Warneton. Vooral op Paasmaandag was het barslecht met de ene sneeuwbui na de andere. De weinige moedige toeschouwers werden beloond met een zeer spectaculaire caravan race.

- Bij de Super Privé Cars, Lightning Rods en Camso Hot Rods wordt vanaf dit jaar hetzelfde systeem toegepast als bij de Camso V8. Wie gedubbeld geweest is, komt bij een neutralisatie met gele vlag, opnieuw in dezelfde ronde als de leider; hij moet wel achteraan het veld herstarten. Dit betekent, dat iemand, welke gedubbeld geweest is, na een neutralisatie de wedstrijd toch nog kan winnen.
- De fabriek, welke de Colway banden produceerde voor de Super Privé Cars, is failliet. Er zijn nog enkele Colway banden in voorraad (13, 14 en één 15 duim). Wanneer deze opgebruikt zijn wordt overgeschakeld op een Yokohama band, welke ook in 13, 14 en 15 duim bestaat, en welke via ²Timms’ Autoteile te krijgen is (prijs 14 en 15 duim: 70€ BTW in en 13 duim 75€ Btw in). Het is duidelijk dat de Colway banden mogen opgebruikt worden.
- SCHORSINGEN:
Bangerstox 52, Didier Vanriet wordt één organisatie geschorst (11 Mei) wegens opwachten en dan de 112 eruit te rijden.
Bangerstox 174, Steven Vanhouteghem wordt DEFINITIEF geschorst voor de Destruction van de Prive Cars, wegens een follow-in, wat in deze klasse totaal verboden is.

Roland Vandermeersch

 

ALLE RECORDS GEKLOPT VOOR DE BANGERS TEAM RACES IN WARNETON.

De Banger managers melden niet minder dan 120 (!) ingeschrevenen (waaronder vele Engelsen) voor het Europese kampioenschap Team Races voor Bangers.
Woensdag wordt de deelnemerslijst bekend gemaakt.
Er wordt nog overlegd of het programma (nu reeds 8 wedstrijden voor Bangers) niet moet aangepast worden.

 

 

CAMSO BERICHTEN 12.03.2008

De STOCK RODS worden definitief van het Camso kalender geschrapt. De afspraak was dat, om de klasse verder te behouden, er minimaal 10 auto’s aan de start moesten staan. Op 2 maart waren er slechts 5 en amper 2 hebben de finale beëindigd.
Camso heeft beslist dat alleen de Stock Rods piloten, welke op 2 maart hebben gereden, voor de rest van het seizoen kunnen meerijden bij de Camso Hot Rods. Hun gewicht moet minimum 700kg bedragen indien ze onder de Stock Rod configuratie blijven. Indien ze met dubbele Webers rijden, moet hun gewicht 735kg bedragen. Ze mogen bredere banden gebruiken.

 

ONGEVAL BIJ DE PRIVE CARS op 2 Maart:
Tijdens de laatste organisatie is bij de Prive Cars een piloot ongeveer 15 minuten bewusteloos in de auto blijven liggen (bij een zware laterale klap is zijn zetelleuning afgekraakt). Nadat het dak eraf geknipt werd kon hij uit de auto bevrijd worden. Een half uur later stond hij opnieuw te lachen in het wagenpark. De les, welke daaruit geleerd wordt is dat men moet vermijden, dat de rugleuning afkraakt. Daarom is het vanaf april verplicht bij de Prive Cars en de Bangerstox om de zetel vast te binden aan de houten paal, metselaarsstempel of de rolkooi. Verder moet, als een metselaarsstempel gebruikt wordt, deze met bouten van 10mm of 13mm vastgemaakt worden (geen andere maten), zodat deze stempel snel kan losgevezen worden, indien het dak eraf moet.

GESCHENK VAN HET ROOTS V8 RACING TEAM VOOR DE DIVERSE KAMPIOENEN.
Tony Roots van het Roots V8 Racing Team schenkt een halve dag “Experience” met de Camso V8 aan de winnaars van de diverse kampioenschappen.
Dit zijn:
Camso Hot Rods: Martinus Cavé (#20)
Lightning Rods: Glenn Peetermans (#111)
Stock Rods: Pierre Verscheure (#27)
Bangerstox: Stany Buyse (# 126)
Prive Cars: David Delatte (#371)
Big Bangers: Steevie Van Goethem (#99)
Super Prive Cars: Ludo Keirsebilck (#11)

 

LOSSE OPMERKINGEN BETREFFENDE DAYTONA 2008

- De inflatie heeft hard toegeslagen in de USA. Parkeerticket op de parking van een groot warenhuis, rechtover de speedway: auto 50$. Motorhome 100$. Parkeerticket op het West Lot (alleen voor Motorhomes) 500$ voor de periode van “Race weeks”.
- Zeer goede prestatie van Max Dumarey in de ARCA. Starten op de vijfde plaats is op zich niet buitengewoon, want in hoofdzaak te danken aan de afstelling van de auto (het verschil bedraagt slechts honderdsten van een seconde). Wat wel schitterend was, leek mij, was de maturiteit. Goed volgen (wat niet evident is met de drafting – zie Montoya), geduld hebben, geen avonturen wagen in de “second line” in het begin van de wedstrijd. Zag er veelbelovend uit, maar hij werd, volledig buiten zijn wil, in een ongeval verwikkend en out of racing.
- Alhoewel de 50e editie van de Daytona 500 (The great American Race) aangekondigd werd als “the most anticipated event in racing history” – kunnen ze het toch mooi uitdrukken die Ami’s – vond ik dat er minder show was dan de vorige jaren (ik heb de valschermspringers in het donker gemist op vrijdag en de Stealth bommenwerper).
- Het niveau van de Busch series (nu Nascar Nationwide genoemd – klinkt in het geheel niet) is bedenkelijk. Het is een uitzondering geweest als een niet Sprint Cup Serie driver (klinkt ook niet) – de big boys dus - in de eerste tien kon postvatten tijdens de wedstrijd; Grote uitzondering is Bryan Clauson. Finishte zesde, denk ik, tussen de big boys. Is amper 18 jaar oud. Nog nooit in Daytona gereden, buiten de training. Wordt een heel grote, naar mijn mening.
- Heb op Orlando Speedway kennis gemaakt met een 14 jarig broekje, welke met een Camso V8 like Stock Car (425pK) rijdt. De zetel moest extra naar voor gebracht worden, wegens de korte beentjes. Hier voelt men zich als jonge twintiger reeds een hele kerel met 200pK onder het achterwerk! Ook in New Smyrna waren 15 en 16 jarigen op de baan te vinden in diverse klassen met meer dan 450pK onder de kap.
- Grote tegenvaller was Juan Pablo Montoya. Na meer dan 1 jaar heeft hij van het draften op Daytona ( in Talladega was hij iets beter) nog altijd niets begrepen. Even was hij, door een gewaagde pitstop mee vooraan, maar na enkele ronden was hij opnieuw in het middenveld te vinden. Hij gaat vermoedelijk wel eens een wedstrijd winnen op ovaal, maar een topper wordt het nooit, wat opnieuw bewijst dat racen op een ovaal VEEL moeilijker is als zeer velen denken.
- Van de andere niet specifieke ovalracers is mij Sam Hornish Jr goed bevallen. Jacques Villeneuve leek mij ook zeer goed op weg, maar werd vroegtijdig in een ongeval betrokken. Maar JJ Almendinger mag men volledig vergeten en bij Dario Franchitti is alleen zijn echtgenote het bekijken waard.
- Formule 1 heeft in de USA werkelijk geen enkele betekenis. Jacques Villeneuve, toch een 500 miles van Indianapolis winnaar en F1 wereldkampioen, heeft na Daytona geen sponsor meer. Dus voorlopig out bij Nascar tot zich iemand met centen aanmeldt. En als een vrijgevige firma gevonden zal worden, zal het eerder voor zijn 500milen zege zijn dan voor zijn Formule 1 prestaties.
- De brandvrije overalls zijn werkelijk van superieure kwaliteit geworden. Tijdens de Pick up Truck race vloog, na een serieuze crash de auto van P.J.Jones volledig in de vlammen. Even was het toch bang afwachten, want het duurde toch een vijftiental seconden, schat ik, voor de wagen stilstond en de piloot eruit kon. Alleen een paar zwarte vlekjes op de overall.
- Andere Formule 1 piloot, Scott Speed, moest zich tevreden stellen met een zitje in de Arca 200. Nascar lacht er niet mee en iedereen, welke referenties men ook heeft, moet eerst in de kleinere klassen beginnen. Kan men zich voorstellen dat een toppiloot (zeggen we Sebastien Loeb) eerst in de Formule Ford moet aanvangen en daar zijn sporen moet verdienen, voordat hij in bijvoorbeeld GT3 mag rijden? Ondenkbaar.
- Na een incident tijdens de trainingen en een wraakactie bij het binnenrijden van de pits, hebben Tony Stewart en Kurt Busch een robbertje uitgevochten in aanwezigheid van de Nascar officials. Sanktie? Drie maanden voorwaardelijk. Ook dat is Nascar and the people like it.
- Tijdens een dragster wedstrijd op een highway (het is mij niet bekend of het een toegelaten wedstrijd was ) gaat een niet-deelnemer (hoe komt hij op de baan?) in het publiek. Resultaat 8 doden. Vijf regeltjes in het dagblad. In België had een volledige uitgave niet volstaan.
- Tot slot een niet sportieve beschouwing: Het valt mij op dat er ieder jaar in Florida nieuwe highways aangelegd worden, dat er nieuwe zaken gebouwd worden en dat er enkele andere komen leeg te staan. Men merkt een ongelooflijke economische activiteit (ook al gaat het nu wat minder). Wanneer is er in België nog eens enkele kilometer nieuwe weg aangelegd? Wanneer een nieuwe fabriek dan toch eens een vergunning heeft gekregen (na duizend verschillende adviezen en duizend verschillende verplichtingen) dan is het buurtcomité daar om zo veel mogelijk stokken in de wielen te steken. Europa werkt bestraffend en betuttelend, met zoveel regeltjes dat niemand er nog aan uit kan. Amerika laat nog vrijheid aan eigen initiatief. En toch zou ik er nooit willen wonen. Wat zou een land met de helft van beide toch heerlijk zijn.

 


CAMSO V8 SUPER PRIVE CARS
1. 07 JEAN VASSEUR FR 479 P 1. 11 LUDO KEIRSEBILCK BE 323 P
2. 95 GARY ELLIS GB 476 P 2. 18 FREDERIK CAERS BE 290 P
3. 19 XAVIER VANDERMEERSCH BE 393 P 3. 100 MARC HANZEN BE 211 P
4. 77 TONY ROOTS GB 382 P 4. 25 JOS DINGEMANS BE 206 P
5. 88 KELVIN HASSELL GB 5. 55 LUDO VANDERLEEST BE 200 P
CAMSO HOT RODS PRIVE CARS
1. 20 MARTINUS CAVE BE 415 P 1. 371 DAVID DELATTE FR 457 P
2. 23 TIM VANDENBROECK BE 372 P 2. 871 FRANCK LEPERE FR 437 P
3. 21 LUC NUYENS BE 371 P 3. 746 ROLF VANTILBURG BE 430 P
4. 31 TONNY VANDRAANEN NL 274 P 4. 271 SVEN VANDIEVEN BE 430 P
5. 22 SEDAT CEYLAN BE 270 P 5. 550 STEPHANE VANBELLE FR 360 P
LIGHTNING RODS BANGERSTOX
1. 111 GLENN PEETERMANS BE 267 P 1. 126 STANNI BUYSE BE 322 P
2. 91 JEAN PIERRE CRUL BE 259 P 2. 112 TONY SPINNEWIJN BE 284 P
3. 79 MARC STEGMEYER NL 252 P 3. 24 BERT VALGAEREN BE 275 P
4. 73 HELMUT ANTONISSEN BE 252P 4. 11 BJORN DESUTTER BE 218 P
5. 80 ROB SCHUURMANS NL 248 P 5. 49 RENE DELAAT NL 184 P
STOCK RODS
1. 27 PIERRE VERSCHEURE BE 272 P
2. 68 FRANK WOUTERS NL 261 P
3. 28 DAVY SNEPPE BE 185 P
4. 23 ARD HERMANS NL 148 P
5. 40 PAUL DEPLUS BE 145 P

 

SCHORSING BIJ DE BANGERSTOX: (20.12.2007)

 

Trinus Tuinstra (Bangerstox 152) wordt tot einde 2008 geschorst voor alle wedstrijden in Warneton om, tijdens de laatste organisatie op 16.12.2007:

a/ in de tweede reeks driemaal na elkaar verzocht te hebben een follow in te doen

b/ bij het zien van de zwarte vlag nog enkele ronden verder gereden te hebben in plaats van onmiddellijk van de baan te gaan

c/ alhoewel geschorst voor de finale, toch nog op de baan gekomen te zijn, maar met een ander nummer op zijn auto.

RVDM

 

Het Camso Team wenst U een vrolijk Kerstmis toe en een gelukkig en gezond 2008 en hoopt U volgend jaar terug te zien in Warneton.

 

CAMSO BERICHTEN:

 

- STEEVIE VAN GOETHEM (#99) wordt voor de VIJF volgende Bangerstox wedstrijden geschorst wegens een follow-inn tijdens de organisatie van november (fotos komen volgende week op de site). Dit is absoluut verboden bij de Bangerstox.

 

 

- Bij de Bangerstox zullen er 4 piloten, welke altijd rijden en van 4 verschillende teams, alle autos keuren (vooral de versterkingen!!). Wie niet in orde is, kan niet meerijden.

 

- Eerste start zondag om 10u00 STIPT. Daar wij zeer veel wedstrijden en veel deelnemers hebben en daar het om 16u30 praktisch donker is, kunnen wij niet wachten tussen de wedstrijden in. Wie niet tijdig op de baan is kan niet meerijden.

 

- De weersvoorspellingen voor de Christmas Trophy zijn goed. Zonnig, koud (ongeveer 3 graden) niet veel wind en geen gevaar voor sneeuw of regen. Perfekt dus. Toch maar een dikke jas meebrengen. Op tijd komen, want verleden jaar was er veel publiek voor deze wedstrijd.

 

 

CAMSO BERICHTEN:

 

Bangerstox #120 Dimitri Maton (Fr) wordt voor VIJF organisaties geschorst wegen een following-in bij de Bangerstox (zie onder fotos). Dit is toegelaten bij de Big Bangers, maar absoluut verboden bij de Bangerstox

 

 

De organisator van de Pre Paris-Dakar, welke in Warneton zou plaats hebben op 16.12 heeft afgezegd, wegens gebrek aan sponsoren.

 

 

MARK DELAAT (Bangerstox 44) GESCHORST:

 

Tijdens een kontrole na de finale werd vastgesteld dat de Nissan van Mark Delaat (#44) een Ford carburator had in plaats van de originele Datsun carburator. Dit is niet toegelaten.

Aldus worden ALLE behaalde punten van 2007 weggenomen en wordt hij voor de DRIE volgende organisaties bij de Bangerstox geschorst.

 

 

 

 

JEAN VASSEUR KAMPIOEN BIJ DE CAMSO V8

 

Na het bekijken van de video beelden vanuit de toren bij het scorebord, heeft de wedstrijdleiding geoordeeld dat de penalisatie (1 plaats terug en 5 strafpunten in het algemeen klassement) niet terecht toegekend was aan #004. Daardoor wordt Jean Vasseur (Fr) de kampioen 2007 bij de Camso V8 met 2 punten voorsprong op Gary Ellis (GB)

 

 

CAMSO HOT RODS: PUNTEN WEG + SCHORSING VOOR #41 Didier Mestdagh

 

Ondanks de vraag van de wedstrijdleiding om de kop (culasse) af te nemen, om aldus de cylinderinhoud te kunnen meten, heeft Mestdagh het terrein verlaten, zonder zijn auto te laten kontroleren.

Konform het reglement worden alle punten van het seizoen weggenomen en wordt hij de drie volgende wedstrijden in de klasse geschorst.

Roland Vandermeersch

CAMSO BERICHT:

 

WEDSTRIJDEN 13.10.2007

 

1° CAMSO V8:

Camso heeft beslist om eerst de videobeelden van 2 camera’s te bekijken vooraleer een definitieve beslissing te nemen, betreffende een balk, welke #07 (Jean Vasseur) gegeven werd in de eerste reeks.

Van deze beslissing hangt de eindstand van het kampioenschap af: wordt de balk behouden, dan wint Gary Ellis. Wordt de balk teruggenomen, dan wint Jean Vasseur.

 

2° CAMSO HOT RODS:

Ook hier is de uitslag niet definitief. Drie auto’s (22 Sedat Ceylan, 159 Ronald Vermeulen en 41 Didier Mestdagh) werden uitgeliterd met vloeistof. Daar Mestdagh een duidelijk grotere waarde had dan de twee anderen, werd beslist om de kop er te laten afnemen. Van dit resultaat hangt de uitslag van 13.10 af.

 

 

 

 

 

 

 

 

l